Woordenboek Reizigerskenmerken: een taal om reizigers beter van dienst te zijn

11-09-2019

Om goed en prettig te kunnen reizen is het nodig om te weten wat de reiziger nodig heeft aan eventuele ondersteuning (als bijvoorbeeld type vervoersmiddel of begeleiding bij het reizen).

In het Woordenboek Reizigerskenmerken zijn codes opgenomen met bijbehorende kenmerken en beschrijvingen. Door gebruik van deze codes kan op een eenduidige wijze worden vastgelegd wat de reiziger nodig heeft om een (keten)reis te maken. Uiteraard binnen de grenzen en mogelijkheden van de AVG. 

Zo weet de vervoerder dan welke hulpmiddelen de reiziger meeneemt en of de chauffeur of serviceverlener de wachtende reiziger zelf moeten aanspreken of niet. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de reiziger een visuele en/of auditieve beperking heeft. Overheden, vervoerders en andere dienstverleners kunnen op basis van deze taal beter zien wat de reisbehoeften van de reizigers zijn, processen optimaliseren en ‘hulp op maat’ ontwikkelen. Door landelijk het woordenboek te gebruiken, wordt de reiziger -op termijn- beter in staat gesteld om (waar mogelijk en gewenst) zelfstandig een (keten)reis in heel Nederland te plannen en maken. Daarnaast is benchmarking eenvoudiger door het gebruik van eenduidige kenmerken. Voor inschrijvers op aanbestedingen wordt het daarnaast eenvoudiger om aan de hand van de door de aanbestedende dienst verstrekte gegevens een goede offerte te maken.

Acht redenen om het Woordenboek Reizigerskenmerken te gebruiken

  • Universele taal zorgt voor minder spraakverwarring in contractmanagement en uitvoering;
  • Kwaliteitsverbetering dienstverlening en effici├źnter plannen vloot door beter inzicht in reisbehoeften;
  • Meer en beter inzicht behoeften van reizigers en de daarbij behorende kosten;
  • Inzicht in behoeften reizigers, op landelijk en regionaal niveau;
  • Mogelijkheid tot benchmark met andere regio’s in Nederland;
  • Ondersteunend bij aanbestedingen door beter inzicht ‘in de markt’ en eenduidige data;
  • Ondersteunend aan beleidsvorming rondom vraagstukken op het snijvlak RO/Mobiliteit;
  • Mogelijkheden om ‘de reiziger met kenmerken’ in staat te stellen een (keten)reis te maken, ook in andere regio’s.

Dit Woordenboek Reizigerskenmerken is tot stand gekomen in nauw overleg met overheden, vervoerders, reizigersgroepen en andere inhoudelijke deskundigen. Kenmerken kunnen in de tijd veranderen en nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot aanvullingen.

> DOWNLOAD WOORDENBOEK

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven