CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Wat kan een opdrachtgever doen als de aannemer de zekerheidstelling niet tijdig verstrekt?

19-06-2019

helpdeskVan een aannemer kan na gunning een zekerheidstelling worden verlangd. Deze zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. In de UAV par 43a lid 3 is de waarde van de zekerheidstelling bepaald op 5% van de aannemingssom. Wat kan een opdrachtgever doen als de aannemer de zekerheidstelling niet tijdig verstrekt?
 
 De opdrachtgever is gerechtigd om van de aannemer te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Zo bepaalt de UAV in paragraaf 43a lid 1. De aannemer doet dit door het verstrekken van een bankgarantie. In het RAW-bestek wordt hiervoor verwezen naar paragraaf 01.07 van de Standaard RAW Bepalingen.
 
 
Met Jacques Teunissen, goedemorgen.
 
Dag meneer Teunissen, ik heb een vraag over de bankgarantie. Nou ja, eigenlijk over het uitblijven daarvan.
 
Vertel, dit klinkt alsof er iets niet helemaal goed gaat.
 
Dit is juist. In ons bestek is bepaald dat de aannemer een bankgarantie moet afgeven met een waarde van 5% van de aannemingssom. Normaal gesproken krijgen we deze altijd snel na de gunning, maar nu wachten we al een paar weken. De aannemer houdt vol dat het eraan komt, maar tot dusver zien we nog niets. Wat kunnen we doen als we geen bankgarantie krijgen?
 
Daarover is het een en ander geregeld in artikel 01.07.01 van de Standaard. In lid 01 staat dat de aannemer zo spoedig mogelijk na de opdracht, doch uiterlijk vóór het verschijnen van de eerste betalingstermijn een zekerheid ten genoegen van de opdrachtgever dient te stellen. Paragraaf 43a van de UAV regelt dat dit geschiedt in de vorm van een bankgarantie.
Lid 02 biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om, als de zekerheidstelling niet tijdig wordt vertrekt, de waarde van de zekerheidstelling in te houden op de eerste betalingstermijn, en zo nodig de daarop volgende betalingstermijnen.
 
Onze aannemingssom is 2,4 miljoen euro. De waarde van de zekerheidstelling bedraagt 5%, dat komt neer op 120 duizend euro. Dat bedrag mag ik inhouden op de 1e betalingstermijn?
 
Wanneer de aannemer niet voor het verschijnen van deze betalingstermijn de zekerheid heeft gesteld, is dat correct. Bedraagt de eerste betalingstermijn minder dan € 120.000,- dan mag het restant ingehouden worden op de 2e betalingstermijn, enzovoort.
Komt de aannemer tussentijds met de bankgarantie, dan kan het bedrag van de 1e betalingstermijn alsnog aan de aannemer worden voldaan.
 
Wacht ik daar dan mee tot de 2e betalingstermijn?
 
Nee, deze betaling kan plaatsvinden op het moment dat de aannemer aan zijn verplichting heeft voldaan, dus op het moment dat de bankgarantie is ontvangen.
 
Prima Jacques, bedankt voor je antwoord. Nu weten we in ieder geval waar we aan toe zijn.
 
Graag gedaan. Pak voor de zekerheid de Standaard er nog even bij. Paragraaf 01.07, daar kun je het vinden.
 
Zal ik doen, bedankt!
 
 

Reageren? 

jacques.teunissen@crow.nl
 
 
De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks de meest uiteenlopende vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.
 

Reacties

Ron Reijnders
Vervolg:
NB Geen opdracht alvorens de bankgarantie is verstrekt. Dat is even een ander punt. Soms wil een bank dat niet afgeven. Kip en ei ieder wacht op elkaar. Dat is oplosbaar door een ‘bereidverklaring bankgarantie’ te vragen. En wel eentje met een clausule die automatisch in een garantie muteert zodra de opdracht er is. Jammer genoeg is dat nog geen gemeengoed. Dan wel de OG het recht geeft niet te betalen alvorens de bank de garantie afgeeft. Moet je eens kijken hoe snel een bank dan ineens werkt. Het zou mooi zijn als deze optie in UAV en/of de Stabu en RAW Standaard zou terechtkomen.
26-6-2019 16:23:27

Ron Reijnders
Vervolg:
Dan komt uiteraard de vraag wat zijn de voor- en nadelen voor beide partijen om te kiezen voor een inhouding of een bankgarantie ? Of bestaat daar al een RAWeetje van?
Zelf is 1 van de praktische nadelen van een inhouding: Je moet elke 4 weken opletten of je het werk goed afrekent / betaald. Via een Bankgarantie heeft de uitvoering daar totaal geen last van. Meestal is het ook niet de uitvoerder en/of directievoerder die de bankgarantie beheert maar een andere afdeling. Dus is een BG prettiger. Je hoeft het maar 1 keer fout te doen en dan komt gegarandeerd de wet van Murphey. Je hebt per ongeluk te veel betaald, een werkonderdeel wordt afgekeurd en in ergste geval is de ON ook nog failliet.
In mijn ogen is een bankgarantie alleen al om genoemde redenen te prefereren maar er zijn meer redenen. 1 van die andere redenen is bijvoorbeeld dat iedereen er andere mee omgaat. De ene doet er in de eerste betalingstermijn(en) niets mee en de andere wel en hanteert het alleen bij de eindafrekening. Maar daarmee behandel je de ON niet transparant tegenover de ander ON en bekende ON’s hebben een voorkennis voordeel.
Nog een probleempunt is bij oplevering in relatie tot de onderhoudstermijn. De regels stellen dat de BG bij oplevering verlaagd mag worden. Maar er is daar n.m.m. geen word gerept over de inhouding. De uitvoerder en directievoerder zijn al bijna vertrokken. Maar er moet na 6 of 12 maanden nog wat worden betaald. De projectadministratie kan dus nog steeds niet worden gesloten. Bij een BG is het alleen maar het terugsturen van een verklaring dat is eenvoudiger en goedkoper. Een BG die pas ‘halverwege’ het project komt, lijkt me ook niet wenselijk.
Wat mij betreft zou een standaard optie zijn: Of een BG van 5 % of een inhouding van 10 %. Dan houden ON’s een goede reden om de eis na te komen.
26-6-2019 16:15:31

Ron Reijnders
Jacques ik veronderstel dat de term “restant” een vergissing (overbodig woord) van je is. Er is namelijk geen restant tenzij de ON bijvoorbeeld een garantie van 80.000 afgeeft dan zou je kunnen spreken van een restant van 40.000. Maar dat geldt dan net zo in de 1e termijn.
Ik breng dat naar voren omdat je heeeeeel soms ziet dat de OG een hogere garantie vraagt dan 5 %. En in een dergelijk geval kan de ON soms wel een garantie van 5 % krijgen en verstrekken maar niet dat wat er bovenuit gaat. En dan is er dus sprake van een restant.
Verder is de gehele procedure eigenlijk best vreemd. Blijkbaar is het erg makkelijk is om niet aan een gestelde eis te voldoen. Waarom is de procedure dan niet omgekeerd? Dus standaard een inhoudingsregeling die de aannemer mag vervangen door een zekerheidstelling via een bankgarantie?
Uiteraard is het voor de OG mogelijk de vluchtwegbepaling waar Jacques op doelt te omzeilen. Namelijk door er een gunningscriterium van te maken. Geen opdracht alvorens de bankgarantie is verstrekt.
Jacques (of ACA) kan je met de analyser nagaan hoeveel procent er een gunningscriterium van maakt?
26-6-2019 16:14:24

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven