CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Hoe beoordeel je een beoordeling?

30-07-2018

We beoordelen tegenwoordig wat af. Na iedere bestelling bij bol.com krijg ik weer de vraag om een review te plaatsen over het product en bestelproces. Daarnaast staan steevast in ieder mail die ik van een grote fietsenwinkel krijg smileys van boos tot vrolijk, zogenaamde CES-scores. Maar moet iedereen zich wel laten beoordelen? En hoe kunnen we het beste een keuze maken op basis van beoordelingen?

Zoeken naar de belangrijkste punten

BeoordelenSoms vraagt een organisatie actief om een beoordeling, bijvoorbeeld om haar producten en diensten te verbeteren. Maar ook klanten geven zelf actief beoordelingen om ook anderen te helpen in het maken van een keuze voor een product of dienst. In de ‘business-to-consumer’ markt  schat elke consument op zijn eigen manier de beoordeling op waarde. Zelf kijk ik altijd naar de punten die ík belangrijk vind, bijvoorbeeld naar hoe stil een stofzuiger is of hoe tevreden anderen zijn over het leveringsproces.

Tip: laat u actief beoordelen

In de business-to-business markt heeft het beoordelen ook zijn intrede gedaan. Binnen de infrasector zijn er een aantal breed toegepaste methoden, waaronder de systematiek CROW Past Performance. Dit is de grootste systematiek voor decentrale overheden om wederzijds prestaties te meten en de samenwerking te professionaliseren. Ook binnen deze systematiek is het sinds kort mogelijk om je als aannemer actief te laten beoordelen. Wij raden u van harte aan om dit te doen. De beoordelingen die u ontvangt kunt u zo gebruiken om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. En daarbij komt u ook in beeld bij andere opdrachtgevers die in de database zoeken naar geschikte ondernemers.

Hoe beoordeelt een aanbesteder een beoordeling?

Op grond van artikel 1.4 van de Aanbestedingswet 2012 dienen aanbestedende diensten bij onderhandse aanbestedingen ondernemers te selecteren op basis van objectieve criteria. Zie ook de Handreikingen Selectie bij onderhands aanbesteden van PIANOo.

Ook CROW Past Performance-beoordelingen worden door aanbesteders gebruikt als criterium. Op het moment van schrijven laat CROW het selectieproces geheel over aan de opdrachtgevers en biedt CROW geen tooling of kennis om de beoordelingen als selectiemiddel in te zetten voor bijvoorbeeld een groslijstsystematiek. Wel zijn door aanbesteders en ondernemers diverse methoden bedacht om de beoordelingen te gebruiken bij selectie. In feite werkt dit nu net als op de business-to-consumer-markt zoals ik in de vorige paragraaf beschreef. Elke aanbesteder kijkt op zijn eigen manier naar de beoordelingen en velt hier een oordeel over. Ik noem dit ook wel ‘Zooveren’.

Wat ik zelf belangrijk vind, is om altijd naar de context te kijken. Iemand die op het ene onderdeel slecht scoort, hoeft dat op een ander onderdeel niet te doen. Daarbij is het altijd zinvol om naar de tekstuele uitleg te kijken van de beoordelaar. Zoals ik graag een hele stille stofzuiger wil, kan voor iemand anders een heel lang snoer belangrijk zijn. Houd daarom altijd de projectdoelstellingen in ogenschouw, is mijn advies!

P.S. Eén van de methoden om CROW Past Performance-beoordelingen te gebruiken is ook opgenomen in deze cursus.

In gesprek blijven

Door continu met de verschillende marktpartijen in gesprek te zijn, proberen we CROW Past Performance steeds verder te verbeteren. Het gebruik van de beoordelingen kan een gevoelig onderwerp zijn. Als het uitgangspunt is dat goed werk beloond moet worden, is de tegenhanger natuurlijk dat slecht werk niet beloond wordt… Hierover moeten we in gesprek blijven, van elkaar leren en blijven letten op de praktische toepasbaarheid.

Al enkele jaren vindt het operationele landelijk overleg Past Performance plaats (ook wel LOPP) en sinds kort ook een overlegorgaan op een meer strategisch niveau met een afvaardiging van de sector. We vinden het belangrijk om hier energie in te steken, want dat maakt de systematiek beter voor alle partijen. Daarbij hebben we altijd twee doelen voor ogen om een win-winsituatie te bereiken:

1.    We willen de samenwerking verbeteren tussen de verschillende partijen;
2.    We willen dat goed werk beloond wordt.

Naast CROW Past Performance zijn er ook andere systematieken om prestaties te meten van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, ProRail en Rijksvastgoedbedrijf. Om een wildgroei van systematieken te voorkomen is het belangrijk de koppen bij elkaar te steken en in het belang van de BV Nederland afstemming te zoeken. Dit gebeurt dan ook in het ‘koplopersoverleg’ waarbij de partijen van de grootste systematieken aan tafel zitten. Nu al overstappen op één landelijke systematiek is een stap te vroeg en te ver gebleken, maar wat CROW betreft houden we de deur op een kier!

Wilt u meer weten over de systematiek CROW Past Performance? Neem dan een kijkje op de website. Andere vragen? Neem gerust contact op met onze helpdesk.

Hartelijke groet,

Niek van Onna
Niek.vanonna@crow.nl

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven