CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Kleinschalige data-integratie met grootschalige topografie

21-02-2020
Binnen vier dagen een basisregistratie proberen te integreren met beheersystemen en verkeersanalyse: daarin slaagden provincie Noord-Holland, Kadaster en CGI samen met CROW medio januari.

Redmer Kronemeijer

Provincies beheren ca. 7800 km aan wegen, gemeentes een veelvoud daarvan. Voor alle kilometers weg, maar ook wat betreft het groen langs die wegen en het water, worden allerlei gegevens bijgehouden. Niet alleen waar het fysiek ligt, maar sinds wanneer, hoe het ermee gesteld is, wanneer het laatste onderhoud is gepleegd etc.

Deze areaalgegevens worden in beheer- en onderhoudsapplicaties opgeslagen. Tegelijkertijd moeten alle publieke areaalbeheerders ook topografische gegevens centraal te leveren aan de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Die maakt zo een gedetailleerde kaart van Nederland met wegen, groen, water, gebouwen, spoorlijnen en kunstwerken. Deze topografische informatie hoeft niet speciaal voor deze verplichte gegevenslevering ingewonnen te worden: immers kost twee keer inmeten veel tijd en geld en leidt het bij verschillen tot onzekerheid over welke meting nou de juiste is.

De koppeling tussen dergelijke beheerapplicaties en de BGT is echter soms lastig. Koppelingen tussen bronnen is waar Linked data schittert. Daarom heeft het Kadaster al voor veel openbare basisregistraties die het verzorgt, een Linked data-versie ervan gepubliceerd op PDOK. Zoals de BAG (voor adressen en gebouwen), de BRT (voor topografie) en BRK (de kadastrale kaart). Dankzij Linked data kunnen ook zoekvragen stellen die bronnen van verschillende partijen betrekken: toon gemeentes (BRT) met hun burgemeester (Wikidata) als die gemeente meer dan 100.000 inwoners heeft (CBS).

De gemeenschappelijke taal voor geo-informatie in Nederland is NEN 3610, sinds kort beschikbaar gemaakt voor Linked data. Beheerapplicaties maken gebruik van het gemeenschappelijk kader van IMBOR, wat CROW ook als Linked data publiceert. Bij de vierdaagse sprint hebben we ook gedemonstreerd dat we het tussenliggende BGT ook als Linked data beschikbaar kunnen stellen. Dan kunnen we zonder vertaalslagen gegevens integreren van beheerapplicatie en de landelijke levering; ook toonden we een voorbeeld van gegevensintegratie tussen de verschillende basisregistraties.

Als een voorbeeld van beheerinformatie, zijn er wegvlak-dwarsonvlakheidsmetingen genomen van provinciale wegen. Deze gegevens zijn volgens IMBOR aangeleverd. Als analyse- of integratie-voorbeeld hebben we enkele verkeersmetingen van NDW genomen.

De resultaten zijn na te lezen met live zoekvragen. Openbare onderliggende data is op GitHub bij de Provincie Noord-Holland gepubliceerd, evenals de presentaties van Niels Hoffmann (Provincie Noord-Holland) en Erwin Folmer (Kadaster). De voortgang van IMBOR in Linked data-formaat is eveneens op GitHub te volgen. Op dit moment leggen we daar de laatste hand aan.
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven