Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Hoe kan ik een gecertificeerd inspecteur beeldkwaliteit voorschrijven in mijn bestek?

15-02-2019

Wanneer sprake is van een bestek op basis van beeldkwaliteit, vindt eens per 4 weken een opname plaats om te beoordelen of de aannemer aan zijn verplichtingen voldoet. Sinds enige tijd wordt door meerdere opleiders een cursus aangeboden voor ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’. CROW neemt hiervoor het examen af en publiceert op haar website de gecertificeerde inspecteurs in een register.
Op welke wijze kan een bestekschrijver in een bestek een gecertificeerd inspecteur opnemen?  
 
Goedemorgen Jacques, jullie leiden toch inspecteurs op voor beeldkwaliteit?
 
Dat opleiden doen we niet alleen zelf. Wel neemt CROW het examen af. Bij een voldoende resultaat mag je jezelf dan ‘Gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit’ noemen, en wordt je naam vermeld in het register op onze website.
 
Wil je jezelf laten opleiden?
 
Nee, nee, ikzelf niet, maar enkele van onze medewerkers wel. We hebben als gemeente toch nog vaak discussie over de resultaten van de opneming, terwijl wij van mening zijn dat onze medewerkers dat heel zorgvuldig doen. We willen echter het vertrouwen bij de aannemers vergroten, kunnen we daarvoor een tekst opnemen in het bestek?
 
Natuurlijk kan dat. Ik kan me inderdaad voorstellen dat een aannemer bij inschrijving graag wil weten wie zijn werk gaat beoordelen en of deze persoon er ‘verstand’ van heeft.
Je kunt in je bestek een tekst opnemen die als volgt luidt:
 

01.24.08    Opneming

 

01

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 wordt de opneming uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’.
Het certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’ is afgegeven door CROW.

 
Ja, dat lijkt me wel wat.
Er zijn bij onze gemeente ook ideeën om de opname door de aannemer te laten doen. Nou ja, niet echt zelf, maar door een bureau dat zij daarvoor inschakelen. Kan dat?
 
Op zich is dat prima mogelijk. Jullie gemeente heeft klaarblijkelijk zelf medewerkers die zijn opgeleid tot inspecteur, maar veel andere gemeenten besteden het opnemen uit aan een extern bureau. Dit kun je doen als opdrachtgever, maar je kunt het ook overlaten aan de aannemer. Belangrijk is dan wel dat je een gekwalificeerd persoon hebt die dat gaat doen. En je moet als opdrachtgever nadenken of je zelf nog controle daarop wilt uitvoeren.
In een dergelijk geval zou je een volgende tekst kunnen opnemen:
 

01.24.08    Opneming

 

01

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer ingezette inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’, afgegeven door CROW.

02

Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.

 
Kunnen we daar dan ook een gunningscriterium van maken?
 
Als je de opname door de aannemer wilt laten uitvoeren en je hecht er waarde aan dat dit gebeurt door een gecertificeerd inspecteur, maar je stelt dit niet verplicht, dan kun je hier inderdaad een gunningscriterium van maken.
 
Als je gebruik maakt van de systematiek ‘Gunnen op waarde’ kun je een volgende tekst in de aanbestedingsstukken opnemen:
 
Criterium x:
De kwaliteitsborging van de uit te voeren werkzaamheden op beeldkwaliteit moet geschieden door de aannemer.
Als de aannemer voor de opneming van het werk een inspecteur inzet die in het bezit is van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’ afgegeven door CROW, geldt op de inschrijvingssom een fictieve korting van € ………
 
Meerder mogelijkheden dus. Ik heb geprobeerd met je mee te schrijven, maar kun je het nog een keer herhalen allemaal?
 
Weet je wat ik doe. ik stuur je wel even een bestandje, daar staan wat voorbeeldteksten in. Bel nog meer ven als je daar vragen over hebt.
 
Super, hartstikke bedankt.
 
Bepalingen inspecteur beeldkwaliteit
 

Reageren? 

jacques.teunissen@crow.nl
 
De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.
 

Thema's

Beeldkwaliteit

Reacties

Ron Reijnders (RABC)
Ik moet ff denken of ik hier een reactie op wilde geven. Puur formeel kan ik geen fout in dit advies vinden maar toch…. .
1. Is dit advies compleet? Nee want Bert zal morgen bellen met de vraag: “welk bedrag moeten we dan aan dat criterium toekennen? Dat is altijd lastig. Hou je het bedrag te laag dan krijg je niet wat je wil. Hou je het te hoog dan betaal je mogelijk te veel.
2. Er is niet vermeld waarom het logisch is om dit via een gunningscriterium op te lossen. Uit de inleiding blijkt namelijk dat een harde eis hiervoor opnemen meer voor de hand ligt.
De reden kan zijn dat er nog te weinig inspecteurs met een certificaat zijn. Tja dan moet je nog even wachten met een harde eis stellen c.q. voor GOW gaan.
3. Ik mis de optie (of de afweging) om het door een onafhankelijk bedrijf te laten meten (ingehuurd door de aannemer). Ook hier zou je een GQW bedrag kunnen gaan. Als de eigen toezichthouders het werk blijkbaar eerder afkeuren dan zal die visie nog steeds spanning opleveren als de inspecteur bij de aannemer in dienst is.
4. De vraag is uiteraard bluft de aannemer of doet de eigen toezichthouder toch iets fout.
Alles opschrijvend denk ik dan aan een andere optie. Leg de eigen meting waarover de aannemer denkt dat het wel akkoord is voor aan een onafhankelijk derde inspecteur met certificaat. N.m.m. leer je daar veel meer van en is op lange termijn goedkoper. Desnoods neem je een bepaling op waarbij je de extra kosten verdeeld op basis van ongelijk of 50-50 deelt. Dat lijkt mij redelijk evenwichtig.
25-2-2019 13:59:38

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven