Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Gerelateerd


Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit | Zonder theorie- en praktijkexamen

 • Productgroep: Cursus
 • Thema: Beeldkwaliteit, Beeldkwaliteit

Gemeenten in Nederland werken met beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. Beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd om de beoogde kwaliteitsniveaus te monitoren en te realiseren. De metingen zijn de basis voor verschillende gemeentelijke doeleinden. Het is daarom belangrijk dat de beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd door goed opgeleide, gecertificeerde inspecteurs. Deze opleiding is de opmaat naar het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.

 
€ 1.175,00
excl. 21% btw
 • Voor wie is deze opleiding?
  Deze CROW opleiding is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, inspectiebureaus, adviesbureaus en aannemers. Deelnemers van deze cursus zijn: toezichthouders, (visueel) inspecteurs, directievoerders, beheerders, uitvoerders, werkvoorbereiders,  kwaliteitsmanagers, etc.

  Deelnemers zijn werkzaam in het vakgebied beheer openbare ruimte en op hoofdlijnen bekend met de beeldsystematiek. Bij voorkeur hebben zij reeds de CROW-cursus Beeldkwaliteit in RAW gevolgd en/of hebben zij al enige ervaring met het meten van beeldkwaliteit. De opleiding is ook geschikt voor meer ervaren inspecteurs beeldkwaliteit die hun kans op het behalen van het theorie- en praktijkexamen Inspecteur Beeldkwaliteit willen vergroten. Een minimaal werk- en denkniveau mbo-4-niveau is noodzakelijk voor het volgen van deze opleiding.

  Deze opleiding is dé opmaat naar het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit: lees onder tabblad Certificaat hoe u gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit kunt worden.

  Wat leer ik?
  Na het volgen van de opleiding:
  • weet de deelnemer hoe een beeldkwaliteitsmeting voor te bereiden;
  • kan de deelnemer een beeldkwaliteitsmeting veilig en correct uitvoeren;
  • kan de deelnemer de beeldkwaliteit meten van de beeldmeetlatten uit de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018;
  • kan de deelnemer meetresultaten rapporteren en communiceren.
   
  Indien u actief deelneemt aan deze opleiding en daarnaast voldoende praktijkervaring opdoet, bent u in staat om te voldoen aan alle toetsingseisen voor het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit, te weten:
  • een beeldkwaliteitsinspectie voorbereiden op basis van een opdracht
  • de CROW-meetinstructies toepassen
  • de relevante terminologie m.b.t. het lezen van de beeldmeetlatten begrijpen
  • benoemen hoe je een beeldkwaliteitsinspectie veilig kan uitvoeren
  • de diverse kwaliteitscriteria herkennen en beschrijven
  • het kwaliteitsniveau van de prestatie-eisen bepalen conform de meetinstructies uit de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018, door een inschatting te maken én door te meten
  • de basisregels van het correct meten van beeldkwaliteit toepassen
  • de inspectie-instrumenten op juiste wijze toepassen
  • zowel schriftelijk als mondeling uw rol als inspecteur uitleggen
 • Duur klassikale opleiding: 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur
  Vorm: Groepsbijeenkomst met maximaal 15 deelnemers en 1 docent
  Prijs is inclusief koffie, thee, lunch, Kennismodule en bewijs van deelname.

  Tijdspad:
  • Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname.
  • Ca. twee weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u (toegang tot) het cursusmateriaal.
  • Facturatie vindt plaats in de week voorafgaand aan de cursus.
  • Annuleren kan kosteloos tot maximaal twee weken voorafgaand aan de cursusdag.
  • Algemene leveringsvoorwaarden CROW.
  Meer informatie nodig? Neem contact op met onze cursusadministratie.
   
  Het cursusmateriaal en extra’s
  Na inschrijving voor deze cursus ontvangt u:
  Wij raden u aan om het cursusmateriaal voorafgaande aan de cursus globaal door te nemen.

  Gerelateerde cursussen
  Theorie-examen beeldkwaliteit
  Proef-praktijkexamen beeldkwaliteit
  Praktijkexamen beeldkwaliteit
   
 • De tweedaagse opleiding is opgedeeld in 4 dagdelen. De data van de afzonderlijke cursusdagen vindt u onder het tabblad inschrijven.

  Dagdeel 1: Introductie, doelstellingen en voorbereidend werk 

  • Doelstelling beeldkwaliteit
  • Terminologie voor beeldkwaliteit
  • Meetlocaties
  • Opdrachtverlening
  • Inspectieplanning 
  • Basisregels voor het meten

  Dagdeel 2: Beeldbestekken, regelgeving, veiligheid en kwaliteitsbeoordeling

  • Regelgevingen standaarden (relatie met UAV en RAW)
  • Veiligheidsregels
  • Kwaliteitsniveau bepalen
  • Praktijkmeting 1: gezamenlijk

  Dagdeel 3: Beeldmeetlatten, definities en meetinstructies

  • Onderscheiden objecten in het veld
  • Bijzondere definities
  • Meetinstructies en meetinstrumenten

  Dagdeel 4: Diversen en praktijkmeting

  • Toezichthouden en directievoeren
  • Uw rol als inspecteur beeldkwaliteit
  • Rapportage, presentatie en communicatie
  • Verrekening
  • Besteksmeldingen
  • Redelijkheid en billijkheid
  • Praktijkmeting 2: individueel
  • Hulp nu en straks

  Werkvormen
  Aan de hand van enkele praktijksituaties voert u gezamenlijk opdrachten uit. Tijdens de uitvoering van de opdrachten wordt samengewerkt met medecursisten, zodat u ook ervaringen kunt uitwisselen en van elkaar kunt leren.
   
 • Roland Buijs

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent:
  Na mijn studie aan de HAS Den Bosch heb ijk 10 jaar voor de gemeente Tilburg gewerk in verschillende rollen, maar steeds in relatie tot beheer van de openbare ruimte. Vervolgens ben ik in 2009 gestart met Beheeraccent, een ingenieursbureau dat zich bezig houdt met alle aspecten rondom beeldgestuurd beheer van de openbare ruimte.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
  Vrijwel iedere beheerder van de openbare ruimte maakt gebruik van de beeldsystematiek van CROW. DE afgelopen jaren heeft het beeldgericht werken niet alleen veel terrein gewonnen, maar is er ook een degelijke standaard neergezet. De training ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’ behandelt alle relevante onderdelen van deze standaard en gaat bovendienb ook in op allerlei praktische voorbeelden, waar je als inspecteur mee te maken krijgt. Het vormt een goede basis voor degene die het Certificaat Inspecteur beeldkwaliteit willen behalen.
   
  Waarom verzorg ik de cursus?
  Ten eerste vind ik het belangrijk dat het meten van beeldkwaliteit op een obejectieve wijze plaatsvindt, omdat hiermee het werk van de aannemer wordt beoordeeld en het vaak de basis vormt voor beleidskeuzes. Daarnaast merk ik dat ik door het geven van de trainingen ook steeds zelf weer veel nieuws hoor over de toepasssing hiervan door het bespreken van praktijkvoorbeelden met de cursisten. Verder is het gewoon heel leuk om met vakgenoten twee dagen met elkaar op te trekken.
   
 • Het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit is hét kwaliteitskeurmerk voor deskundige, ervaren inspecteurs beeldkwaliteit. De ‘route’ naar het behalen van dat Certificaat is als volgt:

  1. Basiskennis/ervaring opdoen van/met de beeldsystematiek (bijvoorbeeld via de CROW cursus Beeldkwaliteit in RAW)
  2. Volgen van een Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit
  3. Afleggen van het theorie-examen Inspecteur Beeldkwaliteit
  4. Ruime ervaring opdoen met het meten van beeldkwaliteit
  5. Afleggen van het praktijkexamen Inspecteur Beeldkwaliteit
   
  Let op:
  • Het is niet verplicht om eerst een Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit te volgen voordat u deelneemt aan het theorie-examen. Dit is echter wel aan te raden, als u nog maar weinig basiskennis/ervaring heeft van/met het meten van beeldkwaliteit.
  • Het is niet verplicht maar wel raadzaam om eerst ervaring op te doen voordat u deelneemt aan de examens. Voor het theorie-examen is vooral theoretische kennis (uit de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013) gewenst. Om het praktijkexamen te halen, is het aan te raden dat u al ruime ervaring heeft opgedaan met het daadwerkelijk meten van beeldkwaliteit.
  • U moet het theorie-examen met succes hebben afgelegd, alvorens u mag toetreden tot het praktijkexamen. In de praktijk kunt u zich al wel inschrijven voor het praktijkexamen, als u vóór die datum ook nog staat ingeschreven voor het theorie-examen. Haalt u dat theorie-examen echter niet (dat hoort u binnen twee weken), dan is CROW genoodzaakt u weer uit te schrijven voor het praktijkexamen.
  • Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
  • Voor verlenging van het certificaat dient opnieuw het praktijkexamen met goed gevolg afgelegd te worden.
  • Bij het uitkomen van een nieuwe CROW Kwaliteitscatalogus wordt er een verplichte terugkombijeenkomst/opfriscursus georganiseerd voor de gecertificeerde inspecteurs. Doel van een dergelijke bijeenkomst is de gecertificeerde inspecteurs kort bij te praten over de veranderingen in de systematiek.


  Pas nadat u zowel het theorie- als praktijkexamen met goed gevolg heeft afgelegd, mag u zichzelf CROW-gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit noemen.

  Register Gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit 

  Download hier het register met inspecteurs beeldkwaliteit die beschikken over het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.

 • Kennis delen met uw team of afdeling?
  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Is er behoefte aan verdiepen of juist toepassen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

  Voordelen en kenmerken
  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

  Vrijblijvend advies op maat
  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-Klantenservice: (0318) 69 98 88.
Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uurCROW cursussen online en/of op locatie​
CROW geeft weer cursussen. Geheel volgens de RIVM-richtlijnen en in groepen van maximaal 15 personen is het dus weer mogelijk om je kennis bij te spijkeren. Meer weten over de richtlijnen en mogelijkheden? 

Scroll naar boven