Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Meer efficiëntie door eenduidigheid met Provinciaal Contractenbuffet

11-12-2017

In het online platform CROW ProContract zijn tal van (gestandaardiseerde) contract- en aanbestedingsdocumenten voor UAV-GC-contracten beschikbaar die door provincies worden toegepast: ook wel het Provinciaal Contractenbuffet (PCB) genoemd. Kees van der Plas, Sectormanager Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie bij Provincie Noord-Holland,
vertelt over zijn ervaringen en deelt zijn visie op het PCB.

Van der Plas: “Het PCB is enkele jaren geleden met medewerking van CROW ontwikkeld. Met themagroepen rondom de diverse onderdelen van de contracten zijn deze uitgewerkt naar generieke documenten. Daar zijn in eerste instantie Word-versies van gemaakt waar al veel mee gewerkt is. In 2016 is het PCB in CROW ProContract opgenomen. Niet alle wegbeheerders werken met UAV-GC contracten die in het PCB worden gemaakt. Uitgangspunt in het werken met een UAV-GC contract is dat je steeds blijft nadenken over waarom je een eis in een contract zet. Dit in tegenstelling tot het ‘oude denken’ bij  RAW-contracten, waarin meer werd gekopieerd. De markt heeft door het PCB meer vrijheid in hun aanbieding, de opdrachtgever creëert randvoorwaarden waarmee de risico’s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. 

Het doel van het PCB is om zoveel mogelijk uniforme contracten voor de markt, de aannemers, op te stellen. Vanuit een RAW-tijdperk is de omslag gemaakt naar een functioneel tijdperk. Contracten moeten eenduidig interpretabel zijn waardoor de efficiëntie toeneemt en (faal)kosten worden gereduceerd. De uniforme contracten maken het voor de markt gemakkelijker en efficiënt om op te bieden. Ze hoeven immers niet iedere keer weer het contract te doorgronden!”

CROW ProContract als online platform

Het PCB is ingevuld op een relatief hoog abstractieniveau; de eisen zijn niet tot de ‘laatste spijker’ gedetailleerd beschreven. Van der Plas: “Dit maakt dat opdrachtgevers er nu nog divers mee omgaan. Het is de bedoeling dat er contracten op de markt gebracht worden die herkenbaar zijn en eenduidig interpretabel qua opbouw en invulling. Het gebruik van het PCB vanuit ProContract geeft daar invulling aan. De meeste provincies hebben intussen een licentie op CROW ProContract. De wens en de wil om ermee te werken is er! Nu is het zaak om het PCB verder door te ontwikkelen zodat het optimaal aansluit bij de wensen van technici en beheerders.”

Meer eenduidig, minder specifiek voor alle provincies

Van der Plas: “Ik ben manager van de sector waarin onder andere de technische advisering (ingenieursdiensten) is belegd. We schrijven niet zelf de contracten, wij adviseren over de eisen die in contracten worden opgenomen en beheren de specifieke (provinciale) eisen set. De contracten worden vaak door ingenieursbureaus opgesteld in samenwerking met onze eigen organisatie. Er is nog een slag te maken, en dat zit hem vooral in het feit dat veel provincies specifieke eisen hebben. Provincie Noord-Holland is nu onze eigen provinciale eisen set functioneel aan het vertalen, samen met een extern bureau. Deze vind je nu natuurlijk nog niet terug in het generieke PCB, maar komt daar tenslotte wel in te staan. Het doel is en blijft uniformiteit en zo min mogelijk provincie specifiek!”

Optimalisatieslag

“De eerste actie die nu vorm krijgt, is optimaliseren wat we hebben”, zegt Van der Plas. “De eisen op een goed niveau krijgen en de juiste zaken in het PCB krijgen. Daarnaast accepteren we addenda met specifieke eisen van provincies, in ProContract en het PCB, maar op termijn onderzoeken we waar overeenkomsten zitten in de eisen zodat we deze kunnen samenbrengen. Als wij in Noord-Holland bijvoorbeeld voor een deel dezelfde specifieke eisen hebben als provincie Zuid-Holland, dan is het onzin om deze niet te combineren. Dat proces vraagt nog tijd en inzet.”

Draagvlak

Provincie Noord-Holland heeft samenwerkingsovereenkomsten met ingenieursbureaus voor zowel producten als diensten. Daarin wordt voorgeschreven dat het PCB via CROW ProContract gebruikt moet worden. Van der Plas: “Nog niet alle provincies werken met geïntegreerde contracten (en daarmee met het Provinciale Contractenbuffet). Soms is dit een bewuste keuze, en soms is die slag nog niet gemaakt. Hoe meer provincies het PCB gebruiken, des te groter de slagkracht om dit te optimaliseren en het gebruik daarvan uit te breiden. Niemand is tegen uniformiteit en efficiëntie, omdat dit kan leiden tot een  kostenbesparing. Als het gebruik van het PCB voldoende oplevert is de kans groot dat het nog meer gebruikt gaat worden. Dat is één kant van het verhaal; de andere kant is dat we de specifieke wensen die wegbeheerders belangrijk vinden ook faciliteren in het PCB. Dat creëert draagvlak. In de komende periode gaan we kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. Immers, uniformiteit moet altijd het doel blijven. Dat is de kracht van het concept.”

Blik vooruit

Van der Plas: “Ik ben er trots op dat er een PCB is dat steeds meer gebruikt wordt bij de aanbesteding van werken. Het is een voorbeeld van goede samenwerking van de provinciale wegbeheerders. Hoe meer we er mee werken, hoe meer verzoeken er komen voor  de uitbreiding van de functionaliteit van het buffet. Dit gaat leiden tot een nog groter gebruik en dus succes van het PCB. Duidelijk is dat de uniformiteit die dat oplevert zorgt voor minder risico’s, meer efficiëntie en lagere kosten. Je bent duidelijker naar de markt; de aannemer weet met het PCB waar hij aan toe is. En daar kan niemand tegen zijn!”

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven