Het werk opleveren, wat is dat nu eigenlijk?

15-08-2018

In deze rubriek beantwoord ik vragen die gesteld worden aan onze helpdesk. Door het geven van al deze antwoorden denkt u wellicht dat wij aan de RAW-Helpdesk alles weten. Helaas moet ik u daarin teleurstellen. Wij zitten evengoed met vragen. Zo vroeg ik me laatst nog af: ‘Het werk opleveren’, wat is dat nu eigenlijk?

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. In deel 1 van het RAW-bestek, begint paragraaf 05 ‘Tijdsbepaling’ standaard met de zin: “Het werk opleveren op...”.
Dit is niet nieuw, want dit staat er al zo sinds het begin van RAW.

Het lijkt alsof hiermee iets van de aannemer wordt verlangd. Hij krijgt de verplichting om het werk tijdig af te hebben en het op te leveren voor de gestelde datum.

Maar… opleveren, is dat niet iets voor de opdrachtgever?
Hebben we dan jaren zitten slapen bij RAW? De aannemer doet in dit kader toch niets anders dan het werk gereed melden. Zo staat het ook in de UAV 2012 paragraaf 9 lid 1: De opneming van het werk geschiedt op schriftelijke, tot de directie gerichte aanvrage van de aannemer, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel voltooid zal zijn.

Wordt het dan niet hoog tijd dat we de tekst in Paragraaf 05 aanpassen in: “Het werk uiterlijk gereed melden op….”?
Nee, klaarblijkelijk niet. Paragraaf 8 lid 1 van de UAV 2012 regelt voor ons: “De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in het bestek….”.
Daarmee voldoen we in RAW dus exact aan hetgeen de UAV van ons verlangd.

Volgens mij is het als volgt: opleveren is geen activiteit, maar een proces.
Net als ‘aanbesteden’ overigens. De ‘datum van aanbesteding’ is wat mij betreft om die reden ook zo’n misplaatste term. Maar dat terzijde.

Het proces van opleveren wordt in werking gezet met de mededeling van de aannemer dat het werk naar zijn oordeel voltooid is.
Het proces op een rijtje:

  • De aannemer meldt het werk gereed.
  • De directie doet de opneming
  • De opdrachtgever keurt het werk goed, en daarmee wordt het werk geacht te zijn opgeleverd.

Dat de aannemer het werk oplevert, dat kan volgens mij niet.
Dat RAW handelt naar de tekst van de UAV 2012 is prettig om vast te stellen, en stelt mij in ieder geval gerust.
Dat juristen, arbiters en rechters met deze, in mijn ogen, tekstuele dwaling overweg kunnen, verbaast mij, maar ik slaap er niet minder om.

Het is aan ons, CROW, om kritisch te kijken naar wat wij opschrijven in RAW.
Vanuit dat oogpunt vindt ik het, om in termen van de ‘luizenmoeder’ te spreken, niet raar maar wel heel bijzonder.

Reageren?

Wilt u reageren, of heeft u ook van dit soort vragen, laat het ons weten.  
jacques.teunissen@crow.nl

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl. 

Thema's

RAW

Reacties

Dimitri Witte
Misschien is het leuk eens een stuk te schrijven overleveren en overdragen en wat het project hierin kan betekenen. Vanuit Stenga hebben wij hier veel ervaring mee en leveren wij dit als product.
10-9-2018 10:15:20

Jacques Teunissen
Beste Dimitri, je hebt volkomen gelijk dat in contract waarbij de UAV-GC als algemene voorwaarden worden gehanteerd geen sprake is van een 'directie'. Conform paragraaf 24 van de UAV-GC 2005 kan de Opdrachtgever gebruik maken van zijn bevoegdheid het Werk te keuren.
Mijn blog is echter geschreven met als uitgangspunt het RAW-bestek. Daarbij zijn altijd de UAV 2012 van toepassing, waarbij het gebruikelijk is dat de opdrachtgever een directie aanwijst (par. 3-1) die de opdrachtgever vertegenwoordigt in alle zaken het werk betreffende (zoals het opnemen van het werk) met uitzondering van die gevallen waar in de UAV nadrukkelijk de opdrachtgever wordt genoemd.
10-9-2018 10:08:54

Ron Reijnders RABC
“De aannemer meldt het werk gereed” is al zoiets. In bijna elk werk, GWW en B&U, is op die dag van melden het werk bijna nooit gereed. De dag van opneming wordt dan ook gehoopt dat het dan wel gereed is. In de woningbouw blijkt wel dat het heel vaak zelfs dan niet gereed is. Ook is het flauwekul te denken dat je het werk dan ‘keurt’. Het ‘opnemen’ lees keuren is eveneens een continue proces. Die al ingaat op de dag van de opdracht. (zelf in en GC) De oplevering zie ik als een soort afsluiting van dat proces. Een moment dat we elkaar nog even stevig de hand drukken dat we met zijn allen toch een heel eind zijn gekomen. (Het is ook maar zelden dat we elkaar na die dag niet meer zien).
30-8-2018 15:37:20

Ron Reijnders RABC
leuk stukje. Is hij al aan Monika CD verstrekt? Overigens zijn er meer dingen die raar zijn maar waar we mee leven. Ben nu ff kwijt wat. Toezichthouden en directievoeren is ook wel een term waar we een leuk stuk over kunnen maken.
30-8-2018 15:27:37

Dimitri Witte
In bovenstaand blog staat:

Het proces op een rijtje:
- De aannemer meldt het werk gereed.
- De directie doet de opneming
- De opdrachtgever keurt het werk goed, en daarmee wordt het werk geacht te zijn opgeleverd.

Nu verbaasde mij de tekst " de directie doet de opneming". Binnen UAV-GC kennen we alleen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Over een directie wordt niet gesproken naar mijn idee. Het kan natuurlijk we, zo zijn dat de opdrachtgever het werk "laat" keuren door een door hem ingeschakelde partij maar die keurt dan namens de opdrachtgever. Of zie ik dat verkeerd?
30-8-2018 12:57:48

Abonneer
 Security code
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven