Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Landelijk Congres Doelgroepenvervoer

 • Datum: 31-01-2019
 • Productgroep: Thema Bijeenkomst
 • Soort: Gratis
 • Thema: Contractvervoer, Doelgroepen, Openbaar vervoer

Op 31 januari 2019 organiseert CROW-KpVV het Landelijk Congres Doelgroepenvervoer: dé kennis- en ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in binnen het doelgroepenvervoer.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • In 2018 hebben we de thema’s doelgroepenvervoer en openbaar vervoer bijeengenomen in een groot congres. Een mooie samenvoeging van thema's waarin professionals elkaar hebben gevonden. Dit jaar organiseren we weer twee separate congressen, zoals u dit van ons gewend bent: het Landelijk Congres Doelgroepenvervoer op 31 januari 2019 (en op 11 april de OV-Netwerkdag). 

  Tijdens het doelgroepenvervoer-congres hebben we uiteraard weer inspirerende sessies waarin u hoort wat er speelt op het gebied van doelgroepenvervoer en is er mogelijkheid om ervaringen te delen met collega's en vakgenoten. 

  Programma

  Om 10.00 uur begint de dag met een plenaire opening. De dag eindigt om 16.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Kortom, deze dag wilt u niet missen!

  Onderstaande onderwerpen zullen in ieder geval op het programma staan:

  •    Probeer zelf de kostenberekeningstool.
  •    Ga in debat over de voor- en nadelen van de regiecentrale.
  •    Waarom gaat het leerlingenvervoer nooit soepel bij de overgang van een contract?
  •    Hoe kunnen we openbaar- en doelgroepenvervoer met elkaar integreren?
  •    En nog veel meer...

  Bekijk het programma en de workshops in onderstaande tabs.

  LET OP: u kunt zich alleen voor het congres inschrijven. De workshops kunt u op de dag zelf kiezen via kaartjes bij de inschrijfbalie. 

 • Globaal programma

  09.15-10.00  Ontvangst & Registratie
  10.00-10.45 
  • Opening door dagvoorzitter Carola Prins                           
  • Welkom door John Pommer (nieuwe directeur CROW-KpVV) en Pieter Litjens (nieuwe directeur CROW)
  • Interview met Smaakmaker Yvon Trigallez (gemeente Hoorn).

  CROW heeft een paar jaar geleden de Smaakmakers opgericht. De Smaakmakers is een groep deskundigen op het gebied van doelgroepenvervoer. Een aantal keer per jaar komen zij bij elkaar om kennis te delen, slimme verbindingen te leggen en de laatste ontwikkelingen te bespreken op het gebied van doelgroepenvervoer. De Smaakmakers zijn het startpunt van de Community Doelgroepenvervoer. 
  11.00- 12.00  1e ronde workshops, luistersessies, brainstorm en ervaarsessie
  12.00-13.15  Lunch
  13.30-14.30  2e ronde workshops, luistersessies, brainstorm en ervaarsessie
  14.45-15.45 3e ronde workshops, luistersessies, brainstorm en ervaarsessie
  16.00-17.00  Netwerkborrel

  Bekijk de workshopindeling per ronde.


  Workshoprondes

  In elke workshopronde kunt u kiezen uit meerdere workshops, luistersessies, een demonstratie van de Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer en de ervaarsessie. 

  • De workshop zijn klein en interactief. 
  • De luistersessie is een presentatie.
  • De demonstratie over Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer komt elke workshopronde terug, dus deze kunt u op drie tijden volgen. 
  • Tijdens de ervaarsessie kunt u ervaren hoe het is om vervoerd te worden. Omdat er beperkte ruimte (10 personen) is, wordt deze sessie in alle workshoprondes herhaald.  

  Bekijk in de tab hieronder alle workshopomschrijvingen.

  LET OP: u kunt zich alleen voor het congres inschrijven. De workshops kunt u op de dag zelf kiezen via kaartjes bij de inschrijfbalie. 
 • Hieronder vindt u de workshops voor zover al bekend. Onderstaande wordt de komende weken verder aangevuld.  

  Workshops

  Workshop: Regiemodel ‘The next step’
  - Guy Hermans (CROW) en Geert-Jan Verzijden (ZOOV beheer)
    
        
  In Nederland zijn meer dan tien regiemodellen actief. Waarvan een groot deel de afgelopen jaren is gestart. De ambitie om met het model te starten is niet overal het zelfde. Veelal is ambitie gerelateerd aan het stimuleren van gebruik van algemene voorzieningen zoals het openbaar vervoer en aan het vergroten van de efficiency en duurzaamheid van het vervoer.  Samen met een van deze organisaties ZOOV verkennen we de ervaringen tot nog toe, wat ging goed wat kan en moet beter? Ook vertelt ZOOV meer over de volgende stappen die noodzakelijk zijn om de ambities die zij hebben daadwerkelijk te realiseren. ZOOV is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Samen willen zij de Achterhoek bereikbaar maken voor iedere reiziger.

  Workshop: Contractmanagement - een kwestie van samenwerken!
  - Koen Idzenga (adviseur)

  Opdrachtgevers besteden veel tijd en energie aan de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Terecht, want tijdens de aanbesteding worden de voorwaarden gecreëerd voor succesvol doelgroepenvervoer voor een lange periode. Maar na succesvolle afronding van een aanbesteding ben je er nog niet. Er is nog geen (taxi)bus(je) gaan rijden, er worden nog geen reizigers vervoerd en de beloften moeten nog waar worden gemaakt. Hier komt het belang van goed concessiemanagement om de hoek kijken. Opvallend genoeg is dat juist gedurende de uitvoering van het contract de intensiteit van de bemoeienis van de opdrachtgever vaak afneemt. Is dit logisch, of zou dit anders moeten?
   
  Workshop: Zero Emissie Doelgroepenvervoer
  - Alex Mink en Arthur ter Weeme (GNMI)

  • Ontwikkelingen bestuursakkoord en convenant ZED (kort overzicht van de Coalition of the Willing en wat we gaan doen).
  • Bespreken praktijkvoorbeeld zero emissie doelgroepenvervoer (plannen, uitdagingen en discussie met de groep)


  Na een korte introductie over het bestuursakkoord en convenant en wat we met de Coalition of the Willing hebben gedaan en gaan we in op de praktijksituatie in Groningen/Drenthe. Groningen/Drenthe zal na een korte uitleg over hun situatie het publiek vragen om ze verder te helpen (welke problemen komen zij tegen, welke oplossingen zijn denkbaar, welke vragen hebben zij aan de marktpartijen etc), maar ook de partijen die aanwezig zijn verder te helpen met hun deel van de puzzel, zodat zij ook hun wensen/problemen kwijt kunnen en wellicht geholpen worden met oplossingen. 

  Workshop: De mobiliteitscentrale voor Vlaanderen 
  - Jacky Lodewijks (Forseti) en Odette Buntinx (Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

  Vlaanderen is bezig met een hertekening van haar mobiliteitsbeleid. Op 20 juli 2018 is het ontwerp decreet Basisbereikbaarheid goedgekeurd. Belangrijk onderdeel hierin is Vervoer op Maat dat als onderdeel van het vervoersysteem oplossingen moet bieden voor vervoer voor doelgroepen en voor tijdstippen en locaties waar geen regulier openbaar vervoer beschikbaar is. De mobiliteitscentrale die nu wordt vormgegeven gaat hierin een sleutelrol vervullen. Tijdens de sessie willen we graag meer vertellen over deze mobiliteitscentrale en de manier waarop onze zuiderburen hun mobiliteit gaan organiseren. Daarbij staat de vraag centraal: wat kunnen we daarvan in Nederland leren!

  Brainstorm: MaaS en Doelgroepenvervoer
  - Marcel Sloot en Marco van Burgsteden (CROW)
   

  MaaS (Mobility as a Service) staat stevig in de schijnwerpers als het gaat om nieuwe mobiliteitsdiensten. De verwachtingen zijn hoog gespannen maar zijn die terecht? En biedt MaaS ook kansen voor het doelgroepenvervoer? Met deze vragen, en ongetwijfeld nog vele andere, gaan we samen met u in een brainstorm aan de slag.

  Workshop: Kostenberekeningstool
  - Carola Prins en Christine Witman (CROW)

  Eind 2018 heeft CROW de kostenberekeningstool uitgebracht. Met deze tool kun je als opdrachtgever een indicatie berekenen van de kostprijs van het doelgroepenvervoer. In deze sessie mag je de tool zelf uitproberen. Er is per sessie ruimte voor 10 personen om achter de laptop te kruipen en de tool uit te proberen.
  Meer informatie over de tool.

  Workshop: Woordenboek Reizigerskenmerken
  - Jeroen van Neer (Publiek Vervoer) en Martijn Radstake (Zuuver)

  CROW stelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Woordenboek Reizigerskenmerken op. In dit woordenboek staan definities voor hulpmiddelen die reizigers mee moeten nemen bij het vervoer, beperkingen van reizigers waarmee vervoerders rekening moeten houden tijdens het vervoer en extra hulp die reizigers nodig hebben. Bij het maken van dit woordenboek zijn gebruikers, vervoerders en opdrachtgevers betrokken. Het is van groot belang dat dit woordenboek landelijk gebruikt gaat worden. In de workshop wordt verteld hoe het woordenboek wordt gebruikt, maar het leukste is dat we gezamenlijk gaan kijken naar het doel en hoe deelnemers zelf nu omgaan met deze kenmerken.

  Luistersessies

  Luistersessie: Hoe creëren we voor iedereen gelijke (toegankelijkheids)kansen?
  - Frans Bekhuis (CROW)

  Toegankelijkheid en de mogelijkheid om je te verplaatsen wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor deelname aan de samenleving. Hieraan valt nog veel te verbeteren, niet alleen aan voertuigen, haltes en stationslocaties, maar ook bijvoorbeeld aan specifieke reizigerswensen zoals goede reizigersinformatie en looproutes in de openbare ruimte. Niet alleen om een samenleving te creëren die de ruim twee miljoen personen met een beperking in staat stelt om zelfstandiger aan de samenleving deel te nemen maar ook om in te spelen in de toenemende vergrijzing van Nederland. Met de vaststelling van het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een beperking” in 2016 wil Nederland werk maken om mensen met een beperking dezelfde kansen te bieden als andere burgers, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte.

  Luistersessie: Leerlingen zelfstandig leren reizen
  - Anita van Haperen (gemeente Drimmelen)

  Twee jaar geleden startte de gemeente Drimmelen een pilot waarin leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en hun ouders de mogelijkheid werd geboden om te wennen aan het reizen met het openbaar vervoer onder begeleiding, zonder extra kosten. Het jaar daarop zijn ook de gemeente Oosterhout en de gemeente Geertruidenberg bij het pilotproject aangesloten. De pilot is een succes gebleken. Het uitgangspunt is dat het voor leerlingen belangrijk is dat zij leren hoe ze zich in het verkeer of in het openbaar vervoer moeten bewegen. Het maakt leerlingen zelfstandiger, mobieler en geeft ze meer zelfvertrouwen als ze met zelfstandig kunnen reizen. Inmiddels reizen 60 leerlingen zelfstandig met de bus naar school. Leerlingen met een zware beperking blijven gebruik maken van de taxi-bussen. Hoe de pilot is opgezet, wat de lessen van de afgelopen drie jaar zijn en hoe de gemeente(n) elk jaar weer zorgen voor een vlekkeloze start van het vervoer voor alle leerlingen komt in deze luistersessie aan de orde.

  Luistersessie: Samen voor een betere aanbestedingspraktijk in het zorgvervoer
  - Saida Akaaboune (AIM)

  Wat viel op bij de beoordeling van aanbestedingen in het zorgvervoer de afgelopen twee jaar? Wat gaat goed en wat kan beter? 

  Luistersessie: Programma Iedereen onderweg 
  - Eva de Ruiter (ministerie I&W) en Eugenia Pozo (ministerie VWS)

  In deze sessie geven Eugenia Pozo Morillas (VWS) en Eva de Ruiter (IenW) een toelichting op het programma Iedereen onderweg en is er een praktisch gedeelte waarin deelnemers een actieve rol spelen.
  Iedereen onderweg is een actieprogramma van VWS en IenW dat is tot stand gekomen in nauw overleg met mensen met een beperking, decentrale overheden en vervoerders. Het programma richt zich op doelgroepenvervoer en openbaar vervoer en de aansluiting daarvan. Doel van dit programma is om het vervoer voor mensen met een beperking te verbeteren. Een toegankelijk ov, waar steeds meer mensen met een beperking gebruik van maken, kan ook bijdragen aan een doelmatigere inrichting van het doelgroepenvervoer als aanvulling op het ov. VWS en IenW lichten de actielijnen en acties toe.  
  Na de toelichting is er ruimte voor interactie aan de hand van een aantal concrete stellingen en vragen gerelateerd aan de onderwerpen van het actieprogramma en de daarin genoemde maatregelen. 
   

  Ervaarsessie

  Tijdens de ervaarsessie kunt u ervaren hoe het is om vervoerd te worden als rolstoelgebruiker. Hoe kom je het gebouw uit, hoe begeleidt de chauffeur je en hoe wordt je vastgezet voor vervoer? Je ondervindt het tijdens het congres. Omdat er beperkte ruimte (10 personen) is, wordt deze sessie in alle drie workshoprondes herhaald. De ervaarsessie wordt mede mogelijk gemaakt door Noot (Jos Beentjes en Joris Kromhout). Noot heeft zich gespecialiseerd in groepsvervoer en rolstoelvervoer. Dagelijks komt u hen tegen in heel Nederland, met kinderen, ouderen en mensen met een beperking. 
  De sessie is met name bedoeld voor opdrachtgevers en adviseurs. 

  LET OP: u kunt zich alleen voor het congres inschrijven. De workshops kunt u op de dag zelf kiezen via kaartjes bij de inschrijfbalie. 

 • U kunt zich inschrijven via de groene knop.

  Goed nieuws!
  Eerder hebben we een toegangsprijs van 99 euro excl btw. gecommuniceerd om het congres kostendekkend te financieren. Het is ons gelukt om aanvullende financiering te vinden. Hierdoor kunnen we het congres gratis aanbieden voor niet-commerciële partijen. Aan commerciële partijen vragen we wel een toegangsprijs van € 99,-. (deze prijs wordt ook gefactureerd bij no show*). Mocht u al betaald hebben en behoort u tot een niet-commerciële partij, dan wordt het bedrag teruggestort.

  LET OP: u kunt zich alleen voor het congres inschrijven. De workshops kunt u op de dag zelf kiezen via kaartjes bij de inschrijfbalie. 

  *Voor afmeldingsbeleid lees de CROW-voorwaarden. 

 • We zitten weer in:

  Stadion Galgenwaard
  Herculesplein 241
  3584 AA Utrecht

 • Voor inhoudelijke vragen over dit congres kunt u contact opnemen met Carola Prins (carola.prins@crow.nl) of Marcel Sloot (marcel.sloot@crow.nl). 

Volg het laatste nieuws

Twitter: @verkeer_vervoer en #dgv2019.

Scroll naar boven