Verkeersveiligheid

CROW-KpVV helpt overheden bij de beleidsontwikkeling en praktische toepassing als het gaat om onder andere het thema verkeersveiligheid. Hiervoor ontwikkelen we richtlijnen en tools en geven we adviezen hoe met deze informatie om te gaan. Deze richtlijnen komen tot stand in werkgroepen die bestaan uit deskundigen binnen dit vakgebied.

Sobere en doelmatige weginrichting

Wegbeheerders denken na over de vraag hoe ze hun wegen soberder kunnen inrichten, zonder dat dit afbreuk doet aan aspecten als verkeersveiligheid en capaciteit. CROW bekijkt of en zo ja hoe de resultaten verankerd kunnen worden in onze publicaties.
Contactpersoon: Marleen Hovens, marleen.hovens@crow.nl
 
Publicaties over verkeersveiligheid in relatie tot fiets worden uitgegeven door CROW-Fietsberaad en vindt u op www.fietsberaad.nl.
Een toelichting over CROW-richtlijnen en de balans tussen bomen, wegen en verkeersveiligheid.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Verkeersveiligheid.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven