Verkeersveiligheid

CROW-KpVV helpt overheden bij de beleidsontwikkeling en praktische toepassing als het gaat om onder andere het thema verkeersveiligheid. Hiervoor ontwikkelen we richtlijnen en tools en geven we adviezen hoe met deze informatie om te gaan. Deze richtlijnen komen tot stand in werkgroepen die bestaan uit deskundigen binnen dit vakgebied.

Vormen van verkeersveiligheid

Verkeerseducatie
Het is belangrijk om verkeersdeelnemers gedurende hun gehele ‘verkeersleven’ de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. CROW stelt hulpmiddelen beschikbaar in de vorm van lespakketten, voorlichtingsprojecten, cursussen en opleidingen.
Lees meer over het thema Verkeerseducatie

Gedragsbeïnvloeding
Hoe past gedrag in verkeer- en vervoerbeleid? Denk aan schoolmobiliteit, parkeergedrag, filerijden of juist te hard rijden. Verkeersvraagstukken kunnen effectiever aangepakt worden met gedragskennis. Een worsteling in de verkeers- en vervoerwereld. CROW helpt de sector met het aan elkaar verbinden van de theorie en praktijk rondom gedragsbeïnvloeding.
Lees meer over het thema Gedrag

Hoeveel ongevallen gebeuren er in een bepaalde gemeente? En hoeveel zijn dat er in een vergelijkbare gemeente? Dit is sinds kort te achterhalen de verkeersveiligheidsvergelijker. Op de site staan voor alle Nederlandse gemeenten cijfers over het aantal verkeersdoden, (fiets)infrastructuur, gemeentelijk budget en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. De Verkeersveiligheidsvergelijker is een initiatief van de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en SWOV.
Publicaties over verkeersveiligheid in relatie tot fiets worden uitgegeven door CROW-Fietsberaad en vindt u op www.fietsberaad.nl.
Een toelichting over CROW-richtlijnen en de balans tussen bomen, wegen en verkeersveiligheid.
Minister van Nieuwenhuizen geeft in een blog aan dat bij het terugdringen van de verkeersongevallen de CROW-richtlijnen een belangrijk hulpmiddel zijn om wegen en de omgeving zo veilig mogelijk in te richten.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Verkeersveiligheid.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven