CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Keurmerk beheersoftware voor wegbeheer

CROW controleert iedere twee jaar of de wegbeheersystematiek op een correcte manier is toegepast in de wegbeheersoftware van verschillende leveranciers. Indien van toepassing ontvangt de leverancier een keurmerk. Gebruikers van de software zijn er hiermee van verzekerd dat het wegbeheersysteem dat zij gebruiken de wegbeheersystematiek goed toepast.

Tot en met 31 maart 2020 worden de toetsingseisen voor Keurmerk beheersoftware in het document Toetsingseisen Certificaat vermeld. Dit keurmerk is uitsluitend van toepassing op de vorige wegbeheersytematiek (2011) en op de onderstaande versie(s) van het softwarepakket:

Anteagroup Nederland BV  
Softwarepakketten GBI (versies 4.10 en 6.3)
   
Arcadis Nederland BV  
Softwarepakket XEIZ (versie 1.8)
   
Groenestein Beheersoftware  
Softwarepakket GB WegBeheer (versies 9.1 en 9.2)
   
iAsset BV  
Softwarepakket iAsset (versie 3.5)
   
DG Groep  
Softwarepakket gisib (versie 2.3)
   
RoyalHaskoningDHV Nederland  
Softwarepakketten DHV beheerpakketten (versie 6)
   
Sweco Nederland BV  
Softwarepakket Obsurv (versie 2.0)

Vanaf 2020 wordt de wegbeheersoftware getoetst op de nieuwe beheersystematiek 2019. De eisen kunt u vinden in het keurmerk voor de CROW-systematiek wegbeheer 2019.
Het keurmerk wordt afgegeven voor het softwarepakket, de naam van de leverancier staat vermeld als nadere aanduiding van het softwarepakket. Het gekeurmerkte softwarepakket kan eveneens door andere partijen worden aangeboden, zonder dat het softwarepakket hiermee het keurmerk verliest. Het is deze partijen niet toegestaan om het softwarepakket dan wel de onderliggende broncode te wijzigen, door te ontwikkelen of hier functionaliteiten aan toe te voegen. Wanneer dit wel het geval is komt het keurmerk te vervallen.

Het document Keuringscriteria certificaat Wegbeheersystematiek 2019 bevat de keuringscriteria voor de certificering van softwarepakketten die gebruik maken van de CROW-wegbeheersystematiek (CROW-publicatie Wegbeheer 2019).

Terug naar 'Wegbeheersystematiek'
Submenu openen

Keurmerk beheersoftware voor wegbeheer

Scroll naar boven