CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Wegbeheersystematiek

Voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet is een deskundig beheer noodzakelijk. Visuele inspecties en objectieve metingen helpen om de kwaliteit van de weg in kaart te brengen. Aan de hand daarvan bepaalt u welke maatregelen nodig zijn.
Afgelopen 25 maart jl. zou in het Bouw & Infra Park in Harderwijk de werkconferentie Asfalt-Impuls plaatsvinden. Helaas is de bijeenkomst komen te vervallen in verband met corona-maatregelen. Maar we hebben goed nieuws! Om de stand van zaken van het programma toch te kunnen delen met de asfaltsector is de werkconferentie vervangen door een webinar. De gratis webinar vindt plaats op woensdagmiddag 9 september 2020.
 

CROW-Beheersystematieken

De nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte, met uitwerkingen voor verhardingen en groen, laat niet alleen zien wat er moet gebeuren, maar ook waarom, op basis van welke strategie en of het goed gebeurt. Het leunt op de processtappen uit assetmanagement en maakt gebruik van het IMBOR voor gegevensbeheer. De overgang van Wegbeheer 2011 naar de Beheersystematiek Openbare Ruimte is groot. Daarom is met Wegbeheer 2019 een tussenstap geïntroduceerd voor gebruikers die nu nog niet direct de overstap naar de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte willen of kunnen maken.

Handreiking Wegbeheersystematiek Visuele Inspectie Wegen

Betrouwbare en verifieerbare inspectieresultaten zorgen ervoor dat de juiste onderhoudsmaatregelen genomen kunnen worden. De Gebruikersgroep Wegbeheer en andere wegbeheerders hebben aangegeven dat het niet eenvoudig is om te zorgen dat de juiste mensen de goede inspecties uitvoeren. Ook CROW bemerkt dat het aantal gediplomeerde inspecteurs achterblijft bij de verwachtingen van zowel de gebruikersgroep, wegbeheerders als CROW zelf. Samen met de gebruikersgroep heeft CROW nagedacht over het opstellen van deze handreiking. Tijdens diverse gesprekken met de gebruikersgroep en verschillende wegbeheerders hebben we getoetst waar we de betrokken instanties het beste mee kunnen helpen. En hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, in de vorm van de Handreiking Wegbeheersystematiek Visuele Inspectie Wegen.

De nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte, met uitwerkingen voor groenbeheer en wegbeheer leunt op de processtappen uit assetmanagement. Meer over assetmanagement en de processtappen is te vinden onder het thema Assetmanagement.

De softwarepakketten voor wegbeheer die zijn voorzien van het Keurmerk beheersoftware op een rij gezet.

Nieuws


  • Nieuwe handreiking voor toetsen kwaliteit weginspecties
    Voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet is een deskundig beheer noodzakelijk. De CROW-systematiek voor wegbeheer wordt op...
  • Barendrecht en Albrandswaard ondertekenen de Code Milieuverantwoord Wegbeheer
    De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard hebben de Code Milieuverantwoord Wegbeheer ondertekend.
  • Oproep: call for abstracts CROW Infradagen 2020
    Volgend jaar is het weer zover! Op woensdag 24 juni en donderdag 25 juni 2020 is er een nieuwe editie van de CROW Infradagen. Hét evenement...
Toon alles
Scroll naar boven