Wegbeheersystematiek

Voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet is een deskundig beheer noodzakelijk. Visuele inspecties en objectieve metingen helpen om de kwaliteit van de weg in kaart te brengen. Aan de hand daarvan bepaalt u welke maatregelen nodig zijn.

CROW-Beheersystematieken

De nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte, met uitwerkingen voor verhardingen en groen, laat niet alleen zien wat er moet gebeuren, maar ook waarom, op basis van welke strategie en of het goed gebeurt. Het leunt op de processtappen uit assetmanagement en maakt gebruik van het IMBOR voor gegevensbeheer. De overgang van Wegbeheer 2011 naar de Beheersystematiek Openbare Ruimte is groot. Daarom is met Wegbeheer 2019 een tussenstap geïntroduceerd voor gebruikers die nu nog niet direct de overstap naar de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte willen of kunnen maken.

De nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte, met uitwerkingen voor groenbeheer en wegbeheer leunt op de processtappen uit assetmanagement. Meer over assetmanagement en de processtappen is te vinden onder het thema Assetmanagement.

De softwarepakketten voor wegbeheer die zijn voorzien van het Keurmerk beheersoftware op een rij gezet.

Nieuws


Toon alles
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven