Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Wegbeheersystematiek

Voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet is een deskundig beheer noodzakelijk. Visuele inspecties en objectieve metingen helpen om de kwaliteit van de weg in kaart te brengen. Aan de hand daarvan bepaalt u welke maatregelen nodig zijn.

CROW-Beheersystematieken

De nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte, met uitwerkingen voor verhardingen en groen, laat niet alleen zien wat er moet gebeuren, maar ook waarom, op basis van welke strategie en of het goed gebeurt. Het leunt op de processtappen uit assetmanagement en maakt gebruik van het IMBOR voor gegevensbeheer. De overgang van Wegbeheer 2011 naar de Beheersystematiek Openbare Ruimte is groot. Daarom is met Wegbeheer 2019 een tussenstap geïntroduceerd voor gebruikers die nu nog niet direct de overstap naar de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte willen of kunnen maken.

Handreiking Wegbeheersystematiek Visuele Inspectie Wegen

Betrouwbare en verifieerbare inspectieresultaten zorgen ervoor dat de juiste onderhoudsmaatregelen genomen kunnen worden. De Gebruikersgroep Wegbeheer en andere wegbeheerders hebben aangegeven dat het niet eenvoudig is om te zorgen dat de juiste mensen de goede inspecties uitvoeren. Ook CROW bemerkt dat het aantal gediplomeerde inspecteurs achterblijft bij de verwachtingen van zowel de gebruikersgroep, wegbeheerders als CROW zelf. Samen met de gebruikersgroep heeft CROW nagedacht over het opstellen van deze handreiking. Tijdens diverse gesprekken met de gebruikersgroep en verschillende wegbeheerders hebben we getoetst waar we de betrokken instanties het beste mee kunnen helpen. En hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, in de vorm van de Handreiking Wegbeheersystematiek Visuele Inspectie Wegen.

Het beheer van de openbare ruimte is een complex proces. De Beheersystematiek Openbare Ruimte beschrijft de producten en activiteiten die samen het totale beheerproces vormen, inclusief voorbeelden en toepassingen.
De beheersystematiek zorgt voor een gestructureerde manier van werken en ondersteunt bij het nemen van beslissingen.

De nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte, met uitwerkingen voor groenbeheer en wegbeheer leunt op de processtappen uit assetmanagement. Meer over assetmanagement en de processtappen is te vinden onder het thema Assetmanagement.

De softwarepakketten voor wegbeheer die zijn voorzien van het Keurmerk beheersoftware op een rij gezet.

Nieuws


Toon alles
Scroll naar boven