Wegbeheersystematiek

Voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet is een deskundig beheer noodzakelijk. Visuele inspecties en objectieve metingen helpen om de kwaliteit van de weg in kaart te brengen. Aan de hand daarvan bepaalt u welke maatregelen nodig zijn.
In het beheerproces van openbare ruimte en wegen zijn drie stappen te onderscheiden. Het betreft: vaststellen van de gewenste kwaliteit, berekenen van de kosten en toezicht op de uitvoering.
De softwarepakketten voor wegbeheer die zijn voorzien van het Keurmerk beheersoftware op een rij gezet.

Er wordt gewerkt aan een vernieuwing van de Systematiek Wegbeheer. Het doel is om een assetbeheersystematiek te ontwikkelen met daarin een specifieke uitwerking voor de verhardingen. Tegelijkertijd wordt de verbinding gezocht met andere beheerdisciplines.

Nieuws


Toon alles
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven