Stroefheid en droge remvertraging

In Nederland wordt op verschillende manieren de wrijving tussen band en wegdek gemeten. Onder natte omstandigheden is de ‘natte stroefheid’ van belang. De natte stroefheid wordt gemeten bij oplevering van nieuwe deklagen en gedurende de levensduur van de wegverharding. Bij aanleg van asfaltdeklagen met een hoog bitumengehalte (ZOAB, steenmastiekasfalt, dunne geluidreducerende deklagen) bestaat de kans dat bij een noodstop met blokkerende wielen er zoveel warmte in het bandcontactvlak ontstaat, dat het bitumen gaat smelten en als een glijlaag gaat werken (bituplaning). De remweg wordt hierdoor langer en de auto is minder goed bestuurbaar. Om dit te voorkomen worden eisen gesteld aan de remvertraging onder droge omstandigheden.

Metingen natte stroefheid

De natte stroefheid wordt van oudsher in Nederland gemeten volgens de omschrijving van proef 72 uit de Standaard RAW Bepalingen. Hierbij wordt bij 50 of 70 km/h een gestandaardiseerde ongeprofileerde PIARC-band met een 86% vertraagd wiel over het wegdek voortgetrokken. Voor de meetband wordt een waterlaag van 0,5 mm gespoten. De as van de meetband staat haaks op de rijrichting.

Om de nauwkeurigheid van de meetsystemen te toetsen is in de RAW proefomschrijving opgenomen dat de meetsystemen moeten deelnemen aan een periodiek ringonderzoek en daarin een positief resultaat halen. 

Het protocol voor het uitvoeren van het ringonderzoek is vastgelegd in het document ‘Protocol Ringonderzoek natte stroefheid conform proef 72 RAW 2015’ (CROW-rapport D17-02).

Gecertificeerde meetsystemen

Op 20 februari en 19 maart 2019 is het ringonderzoek ‘Natte stroefheid 2019’ uitgevoerd conform CROW-rapport D17-02. Ook zijn de benodigde kalibratie-onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de kalibratie-onderzoeken en het ringonderzoek zijn de volgende meetsystemen gecertificeerd:

Bedrijf Meetsysteem
Asset Insight BV AS1
Asset Insight BV AS2
Kiwa KOAC KK2
Kiwa KOAC KK4

De certificaten zijn geldig tot en met 31 maart 2020.

Side Way Force methode

In de afgelopen jaren is door Rijkswaterstaat gewerkt aan de introductie van een nieuwe manier van het meten van de natte stroefheid. In 2017 heeft Rijkswaterstaat de overstap gemaakt naar de Side Way Force methode. 

In het Platform Wegmetingen is informatie uitgewisseld over de introductie van de Side Way Force methode voor het bepalen van de stroefheid van wegverhardingen. In het platform wordt gewerkt aan het opstellen van een proefomschrijving ter opname in de Standaard RAW Bepalingen en de introductie van de methode op het gemeentelijk en provinciaal wegennet.

Metingen droge remvertraging

De droge remvertraging wordt in Nederland gemeten om te controleren of een nieuw wegdek onder droge condities voldoende veilig is. Voor het vergelijken van de meetvoertuigen is in 2015 een eerste versie van het protocol ‘Ringonderzoek droge remvertragingen’ opgesteld. In 2017 is het protocol geactualiseerd.

Er wordt beoogd dit ringonderzoek één maal per jaar uit te voeren op een in onderling verband te bepalen datum. Deelname aan het ringonderzoek staat alleen open voor meetsystemen waarvan is aangetoond dat deze voldoen aan de eisen van het toelatingsonderzoek nieuwe meetsystemen, zoals beschreven in het ‘Protocol Ringonderzoek droge remvertraging door Meting Onder Verkeer (MOV)’ (CROW-rapport D17-03).

De uitvoering van het ringonderzoek bestaat uit twee onderdelen: 

A. Vergelijking prestaties van meetsystemen op één homogeen wegvak.

B. Dynamische vergelijking van remvertragingsmeters tijdens remmingen in één remauto.

Een meetsysteem moet zowel aan de gestelde eisen van onderdeel A als aan de gestelde eisen van onderdeel B voldoen om in aanmerking te komen voor het CROW-certificaat voor droge remvertragingsmetingen. Daarnaast moet worden voldaan aan de gestelde eis ten aanzien van de reproduceerbaarheid (R).

Gecertificeerde meetvoertuigen

De volgende meetvoertuigen zijn gecertificeerd:

Bedrijf Voertuig Kenteken Serienummer
Aveco de Bondt Opel Astra 20-BZ-RV MAHA 12407
KOAC-NPC VW Passat 68-GR-KN MAHA 12571


Meer informatie

Stroefheid op rijkswegen

Terug naar 'Inspecties en metingen'
Submenu openen

Stroefheid en droge remvertraging

Scroll naar boven