CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Geluidsmetingen

In 2016 is onder auspiciën van het Platform Wegmetingen een protocol voor ringonderzoeken van apparaten voor geluidmetingen volgens de Close Proximity (CPX) methode en de Statistical Pass-By (SPB) methode opgesteld.

Het protocol is in het Engels opgesteld, omdat ook internationaal behoefte is aan dergelijke ringonderzoeken Deze 2016-versie van het protocol is de eerste versie. Naar verwachting zal het in de toekomst worden bijgesteld, vanwege veranderingen in regelgeving, opgedane ervaringen tijdens de uitvoering van de ringonderzoeken of keuzes om (ook) andere meetbanden, -snelheden, of wegdeksoorten te onderzoeken.

Het primaire doel van het protocol is om ervoor te zorgen dat de spreiding van CPX en SPB meetresultaten in Nederland zo klein is als praktisch haalbaar en verenigbaar met de wens om voldoende marktwerking te behouden. Daartoe worden in het protocol eisen gesteld aan de kalibratie van de apparaten en aan de maximale spreiding en onderlinge afwijkingen van meetresultaten van CPX en SPB meetsystemen in een ringonderzoek. Systemen die aan de eisen voldoen krijgen een CROW-certificaat dat twee jaar geldig is. Systemen die niet voldoen krijgen geen certificaat, maar kunnen tussen de reguliere ringonderzoeken opnieuw worden gekeurd door een een-op-een vergelijking met een gecertificeerd apparaat.

In het voorjaar van 2017 heeft het eerste ringonderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden naar verwachting in september 2017 bekend.

Meer informatie
2551-16-137 CPX-SPB-22 protocol RRT CPX v1 (13-04-2016)
2551-16-138 CPX-SPB-23 protocol RRT SPB v1 (13-04-2016)

Scroll naar boven