CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Verschillen Wegbeheer 2011 en Wegbeheer 2019 op hoofdlijnen

De belangrijkste verschillen op hoofdlijnen tussen de Wegbeheersystematiek 2011 en de Wegbeheersystematiek 2019 zijn:

 • Er is ruimte opgenomen voor meetgegevens over draagkracht (als a-meting in plaats van als b-meting).
 • Er is een optie tot gerichte inspectie in plaats van alles te inspecteren.
 • Het planningsproces is geoptimaliseerd. Er is een mogelijkheid om historische informatie over schades vast te houden en beschikbaar te maken.
 • Het vasthouden van de maatregelanalyse 1-2 jaar (beheersysteem, beheerder voert motivatie in)
 • Het is mogelijk een vergelijking te kunnen maken met resultaten van de vorige inspectie (vorig jaar)
 • Het aangeven van kaders voor klein en groot onderhoud (beheerder geeft aan, opnemen in beheersysteem)
 • Het inzichtelijk maken van een vervangingspiek (beheersysteem)
 • Het verminderen van de hoeveelheid werk bij de maatregeltoets door aangeven grens tussen klein- en groot onderhoud.
 

Van groot belang voor een beter gebruik van de systematiek zijn:

 • Het gebruik van actuele eenheidsprijzen (beheerder)
 • Het opnemen van uitgevoerde werkzaamheden in het vaste-gegevensbestand (beheerder)
 • Het actualiseren van schade-maatregel-tabellen (beheerder)
 • Het beheersysteem geeft melding wanneer resultaten van de maatregeltoets niet zijn teruggevoerd (beheersysteem)

Bekijk het gedetailleerde document over de optimalisatie van Wegbeheersystematiek 2011 (publicatie 147) naar versie 2019. 

Gerelateerd


Terug naar 'CROW-Beheersystematieken'
Submenu openen

Verschillen Wegbeheer 2011 en Wegbeheer 2019 op hoofdlijnen

Scroll naar boven