Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW-Beheersystematieken

Beheer gaat steeds meer over de volledige organisatie rondom het gebruik van de openbare ruimte. Niet alleen technisch onderhoud, maar sturing op alle levensfasen van de objecten: bouwen, onderhouden, gebruik en vervangen. De beheerder is hierbij de spil in de samenwerking en heeft het totaaloverzicht. Voor deze veranderingen zijn andere werkprocessen nodig. Daarom heeft CROW voor het totale integrale beheerproces de nieuwe ‘Beheersystematiek Openbare Ruimte’ ontwikkeld, op basis van de processtappen van assetmanagement. In deze systematiek zitten specifieke uitwerkingen voor verhardingen (Beheersystematiek Verhardingen) en groen (Beheersystematiek Groen). De beheersystematiek is beschikbaar vanaf eind 2018.

De Beheersystematiek Verhardingen als uitwerking van de Beheersystematiek Openbare Ruimte is anders dan de Wegbeheersystematiek. Beide systematieken blijven bestaan, zodat de wegbeheerder zelf de termijn kan bepalen om over te stappen. Op deze pagina leggen we uit:

 • Wat de nieuwe CROW-Beheersystematiek Openbare Ruimte is.
 • Hoe die zich verhoudt tot de bestaande wegbeheersystematiek.
 

De nieuwe CROW-Beheersystematiek voor de openbare ruimte

Beheersystematiek Openbare Ruimte

 • Versie 1.0 beschikbaar eind 2018 in de Online Kennismodule Assetmanagement in de CROW-Kennisbank
 • Met uitwerking voor :
  • Verhardingen (versie 1.0)
  • Groen (versie 1.0)

De Beheersystematiek Openbare Ruimte is een volgende stap in het verder professionaliseren van het vakgebied beheren. Het vertelt niet alleen wat er moet gebeuren, maar ook waarom, op basis van welke strategie en of het goed gebeurt. Het leunt op de processtappen uit assetmanagement en maakt gebruik van het IMBOR voor gegevensbeheer. Samen met het werkveld zijn het werkproces, de benodigde stappen, activiteiten, documenten, producten en samenwerkingen uitgewerkt tot een samenhangend geheel.
 
Beheersystematiek Openbare Ruimte, conform assetmanagementEnkele onderwerpen in de Beheersystematiek Openbare Ruimte zijn: risicosturing, relatie met beeldkwaliteit, differentiatie naar onderhoudsniveaus, meer betrouwbare voorspellingen, betere afstemming tussen begroting en budget, werken met scenario’s, verbinding naar andere vakgebieden en koppeling naar beleidsdoelstellingen van de organisatie.

Model: Beheersystematiek Openbare Ruimte, conform assetmanagement: 6 processtappen, met bijbehorende activiteiten en producten. Meer over assetmanagement en de processtappen is te vinden op iAMPro.

‘Wegbeheer 2011’ geactualiseerd tot ‘Wegbeheer 2019’

Wegbeheer 2019

De bestaande Wegbeheersystematiek blijft de komende jaren beschikbaar. Wel is de Wegbeheersystematiek 2011 (publicatie 147) geactualiseerd tot de Wegbeheersystematiek 2019 naar aanleiding van gebruikersvragen. Actualisatie van de handboeken voor visuele inspectie (publicaties 146a en 146b) was niet nodig.
In de actualisatie tot Wegbeheersystematiek 2019 is een optimalisatieslag uitgevoerd met onder meer de volgende verbeteringen :

 • Er is ruimte opgenomen voor meetgegevens over draagkracht (als a-meting in plaats van als b-meting).
 • Er is een optie tot gerichte inspectie in plaats van alles te inspecteren.
 • Het planningsproces is geoptimaliseerd. Er is een mogelijkheid om historische informatie over schades vast te houden en beschikbaar te maken.
 

> Bekijk een overzicht van verschillen Wegbeheer 2011 en Wegbeheer 2019 op hoofdlijnen.
Bekijk het gedetailleerde document over de optimalisatie van Wegbeheersystematiek 2011 (publicatie 147) naar versie 2019.

Het is om een aantal redenen noodzakelijk de Wegbeheersystematiek  2019 naast de Beheersystematiek Verhardingen beschikbaar te houden:

 • Wegbeheerders moeten op een eigen gekozen moment kunnen overstappen naar de nieuwe Beheersystematiek Verhardingen (als uitwerking van de Beheersystematiek Openbare Ruimte). CROW wil hiervoor een voldoende ruime overgangsperiode bieden.
 • Softwareontwikkelaars moeten de mogelijkheid hebben om hun software aan te passen. De overstap naar de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte vraagt forse aanpassingen.

Actualisatie wegbeheersystematiekOm ervaringen op te halen en beheerders alvast de kans te geven kennis te maken, is een versie 0.9 van de Wegbeheersystematiek 2019 vanaf november 2018 als preview beschikbaar in de CROW-Kennismodule Wegbeheer, -inspecties en -metingen.
De definitieve versie van de Wegbeheersystematiek 2019 (versie 1.0) wordt in april 2019 opgenomen als product in de CROW-Kennismodule Wegbeheer, - inspecties en -metingen. De vorige versie, Wegbeheer 2011, blijft via de archieffunctie van de CROW-kennisbank nog steeds te raadplegen.

De Wegbeheersystematiek 2011 blijft per april 2019 toegankelijk in archief

Wegbeheer 2011
 

Verhouding Wegbeheer 2011/2019 – Beheersystematiek Openbare Ruimte

De bestaande Wegbeheersystematiek is ‘voorschrijvend’, en algemeen geldend. Hierdoor biedt deze systematiek houvast, maar geen mogelijkheden voor maatwerk en aanpassing aan bijvoorbeeld de specifieke prioriteiten van een beheerorganisatie. Omdat dit in veel gevallen wel gewenst is, is de nieuwe Beheersystematiek Verhardingen als uitwerking van de Beheersystematiek Openbare Ruimte ontwikkeld. 
Veel van de kennis en informatie uit de bestaande wegbeheersystematiek is opgenomen in de nieuwe Beheersystematiek Verhardingen. Verschil is dat de nieuwe beheersystematiek veel meer mogelijkheden geeft aan o.a. prioritering en integrale afwegingen sterk is uitgebreid.

De bestaande wijze van inventariseren, plannen en begroten volgens de Wegbeheersystematiek 2011/2019 past in de processtap ‘Plannen en Voorbereiden’ van de Beheersystematiek Openbare Ruimte.

Plannen en voorbereiden

Vertaalslag naar beheersoftwarepakketten

Met het verschijnen van Beheersystematiek Verhardingen en Wegbeheersystematiek 2019 hebben de softwareleveranciers de mogelijkheid de wegbeheerpakketten aan te gaan passen. Vanaf 2020 is het mogelijk dat softwareleveranciers hun pakketten laten certificeren. Voor meer informatie kijk op: http://www.crow.nl/thema-s/wegbeheer-en-wegonderhoud/wegbeheersystematiek/keurmerk-beheersoftware-voor-wegbeheer

Gerelateerd


Scroll naar boven