Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Code Milieuverantwoord Wegbeheer

De rijksoverheid ontplooit initiatieven om teer definitief uit de Nederlandse asfaltketen te verwijderen. Dat gebeurt in goede samenwerking met wegbeheerders en het bedrijfsleven.

De rijksoverheid werkt samen met wegbeheerders en bedrijfsleven aan het verwijderen van teer uit de asfaltketen. Om deze doelstelling zichtbaar te maken is in 2008 de Code Milieuverantwoord Wegbeheer ingesteld. In 2014 verscheen de tweede versie van de code.

Door het ondertekenen van de code committeren wegbeheerders zich aan de CROW-richtlijn 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt – Selectief verwijderen van teervrij en teerhoudend asfalt.

Eind 2016 is door de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Bouwend Nederland op basis van de code voor wegbeheerders een code voor asfaltaannemers opgesteld.

CROW is de beheerder van beide codes.

Achtergrond

Bij het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen kan teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) vrijkomen. Vanwege de miliehugiënische en arbotechnische risico’s van dit materiaal is het beleid van de rijksoverheid er op gericht om TAG definitief uit de keten te verwijderen. De Code Milieuverantwoord Wegbeheer geeft invulling aan het Landelijk asfvalbeheerplan (LAP). In de code is vastgelegd dat TAG altijd thermisch wordt verwerkt.

De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu roept door middel van een brief aan IPO en een brief aan VNG op om bij hun leden (respectievelijk de provincies en gemeenten) aan te dringen op het ondertekenen van de code en om teerhoudend asfaltgranultaat te laten afvoeren naar en verwerken door een thermische verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt

In het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt zijn overheidspartijen en bedrijfsleven vertegenwoordigd. Dit overleg monitort de verwerking van teerhoudend asfalt in Nederland en draagt de toepassing van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer uit. CROW is ook deelnemer aan dit overleg.

Onderteken de Code Milieuverantwoord Wegbeheer

Wilt u als wegbeherende overheid de code ook ondertekenen? Download dan de Code Milieuverantwoord Wegbeheer of de Code Milieuverantwoord Wegbeheer voor aannemers en stuur twee ondertekende exemplaren naar CROW. CROW stuurt vervolgens één door de directeur van CROW ondertekend exemplaar aan u terug.

CROW
t.a.v. ir. M.J. Eijbersen
Beheerder Code Milieuverantwoord Wegbeheer
Postbus 37
6710 BA Ede

Documenten

In de volgende documenten vindt u meer informatie met betrekking tot het frezen van teerhoudend asfalt.

Een groot aantal overheden en asfalt producerende aannemers hebben de Code Milieuverantwoord Wegbeheer ondertekend.
Terug naar 'Wegbeheer en wegonderhoud'
Submenu openen

Code Milieuverantwoord Wegbeheer

Scroll naar boven