Submenu openen

Wegbeheer en wegonderhoud

Wegbeheerders zijn continu bezig met de afweging tussen kwaliteit en beschikbaar budget. De wegbeheersystematiek van CROW ondersteunt daarin met kennis en tools over inspecteren, begroten, risicogestuurd onderhoud en maatregelkeuzes.
De nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte, met uitwerkingen voor verhardingen en groen, laat niet alleen zien wat er moet gebeuren, maar ook waarom, op basis van welke strategie en of het goed gebeurt. Het leunt op de processtappen uit assetmanagement en maakt gebruik van het IMBOR voor gegevensbeheer. De overgang van Wegbeheer 2011 naar de Beheersystematiek Openbare Ruimte is groot. Daarom is met Wegbeheer 2019 een tussenstap geïntroduceerd voor gebruikers die nu nog niet direct de overstap naar de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte willen of kunnen maken.
Door het ondertekenen van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer committeren wegbeheerders zich aan de CROW-richtlijn 210. Wilt u de Code ook tekenen? Dat kan

Op het gebied van wegbeheer is de Gebruikersgroep Wegbeheer actief, die de wegbeheersystematiek (Wegbeheer 2011 en 2019,  de Beheersystematiek Openbare Ruimte (onderdeel verhardingen) en de systematiek visuele inspectie monitort en evalueert.

Uitgelicht

Nieuws


Toon alles
Terug naar het overzicht
Submenu openen

Wegbeheer en wegonderhoud

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven