CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Submenu openen

Wegbeheer en wegonderhoud

Wegbeheerders zijn continu bezig met de afweging tussen kwaliteit en beschikbaar budget. De wegbeheersystematiek van CROW ondersteunt daarin met kennis en tools over inspecteren, begroten, risicogestuurd onderhoud en maatregelkeuzes.

CROW-Beheersystematieken

De nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte, met uitwerkingen voor verhardingen en groen, laat niet alleen zien wat er moet gebeuren, maar ook waarom, op basis van welke strategie en of het goed gebeurt. Het leunt op de processtappen uit assetmanagement en maakt gebruik van het IMBOR voor gegevensbeheer. De overgang van Wegbeheer 2011 naar de Beheersystematiek Openbare Ruimte is groot. Daarom is met Wegbeheer 2019 een tussenstap geïntroduceerd voor gebruikers die nu nog niet direct de overstap naar de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte willen of kunnen maken.

Handreiking Wegbeheersystematiek Visuele Inspectie Wegen

Betrouwbare en verifieerbare inspectieresultaten zorgen ervoor dat de juiste onderhoudsmaatregelen genomen kunnen worden. De Gebruikersgroep Wegbeheer en andere wegbeheerders hebben aangegeven dat het niet eenvoudig is om te zorgen dat de juiste mensen de goede inspecties uitvoeren. Ook CROW bemerkt dat het aantal gediplomeerde inspecteurs achterblijft bij de verwachtingen van zowel de gebruikersgroep, wegbeheerders als CROW zelf. Samen met de gebruikersgroep heeft CROW nagedacht over het opstellen van deze handreiking. Tijdens diverse gesprekken met de gebruikersgroep en verschillende wegbeheerders hebben we getoetst waar we de betrokken instanties het beste mee kunnen helpen. En hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, in de vorm van de Handreiking Wegbeheersystematiek Visuele Inspectie Wegen.

Door het ondertekenen van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer committeren wegbeheerders zich aan de CROW-richtlijn 210. Wilt u de Code ook tekenen? Dat kan

Op het gebied van wegbeheer is de Gebruikersgroep Wegbeheer actief, die de wegbeheersystematiek (Wegbeheer 2011 en 2019,  de Beheersystematiek Openbare Ruimte (onderdeel verhardingen) en de systematiek visuele inspectie monitort en evalueert.

Blogs

Nieuws


  • Dag van het OV trekt veel bekijks
    Op maandag 22 maart 2021 keken meer dan 400 bezoekers naar het online jaarcongres Dag van het OV. Grote namen uit de ov-wereld lieten hun...
  • Geactualiseerde publicatie 'Asfalt in weg- en waterbouw'
    De nieuwe editie van de online publicatie 'Asfalt in weg- en waterbouw' is nu beschikbaar!
  • Ringonderzoek meetsystemen langsvlakheid 2020
    Sinds 2013 organiseert het CROW Platform Wegmetingen jaarlijks het ‘Ringonderzoek HSRP meetsystemen’. Met deze meetsystemen kan onder verkeer...
Toon alles
Terug naar het overzicht
Submenu openen

Wegbeheer en wegonderhoud

Scroll naar boven