Platform Systems Engineering

Systems Engineering is een werkmethode om op een gestructureerde wijze systemen te ontwikkelen, realiseren en beheren. Daarbij is aandacht voor stakeholders en beheersing van raakvlakken tussen techniek en andere disciplines in een project van belang. De ambitie is het leveren van een kwaliteitsproduct dat in de gebruikersbehoefte voorziet en de doelen van de klant nastreeft.

CROW richt zich op de toepassing van specificeren en de introductie van Systems Engineering (SE).  De focus van CROW ligt op het gebruik bij landelijke overheden buiten de stuurgroep SE en decentrale overheden en hun samenwerkingspartners de bouwbedrijven en ingenieurs- en adviesbureaus.

Leren van elkaar

Voor het aanleren van een nieuwe, abstract lijkende, werkwijze is meer nodig dan het lezen van een boek en het volgen van een cursus. Het is belangrijk het gesprek aan te gaan, te leren van elkaar, kennis te delen en kennis te maken.

  • Wij organiseren bijeenkomsten
  • Wij hebben een LinkedIn-gebruikersgroep
  • Wij hebben een artikelenreeks: Praktijk in beeld

Veel organiseren wij samen met INCOSE-nl. Wij streven naar kennisontwikkeling vanuit de praktijk, gesteund door theorie. Doe vooral mee met discussie, kom naar bijeenkomsten en leer van elkaar. Het kennisprogramma wordt aangestuurd door de programmacommissie Specificeren en Systems Engineering.

Samenwerking

Systems Engineering (SE) heeft zich afgelopen decennia ontwikkeld en bewezen in diverse sectoren. Er is een internationale vakvereniging voor SE: INCOSE-nl. CROW werkt samen met deze vereniging. De bouwsector heeft met SE te maken gekregen op initiatief van Prorail en Rijskwaterstaat. Deze laatste twee hebben samen met enkele andere organisaties de leidraad SE voor de gww ontwikkeld. CROW wil het gedachtegoed van SE praktisch uitdragen naar de rest van de sector. Hiervoor zijn producten en diensten ontwikkeld, zoals een introductiecursus.

Terug naar 'Systems engineering'
Submenu openen

Platform Systems Engineering

Scroll naar boven