Systems engineering

Systems Engineering is een werkmethode om op een gestructureerde wijze systemen te ontwikkelen, realiseren en beheren. Daarbij is aandacht voor stakeholders en beheersing van raakvlakken tussen techniek en andere disciplines in een project van belang.
Het is belangrijk het gesprek aan te gaan, te leren van elkaar, kennis te delen en kennis te maken. Platform Systems Engineering is er voor ú!
De Programmacommissie Specificeren en SE heeft als taak de methode Systems Engineering verder te ontwikkelen en uit te dragen naar de sector.

Uitgelicht

Scroll naar boven