Systems engineering

Systems Engineering is een werkmethode om op een gestructureerde wijze systemen te ontwikkelen, realiseren en beheren. Daarbij is aandacht voor stakeholders en beheersing van raakvlakken tussen techniek en andere disciplines in een project van belang.
Project-management
Toon alles van dit thema
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven