Kostenmanagement

Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) is een systematiek voor het maken van kostenramingen in de bouw en biedt een handreiking voor kostenmanagement. Het maken van ramingen van investerings- én/of levensduurkosten van projecten gebeurt met de SSK op eenduidige wijze. Daardoor zijn ramingen inzichtelijk en beter onderling vergelijkbaar.
De systematiek is toe te passen vanaf de vroegste projectfase tot het einde van de levensduur van gerealiseerde bouwwerken. Daarbij inbegrepen is de uitvoeringsfase, waarbij de raming van een RAW-bestek desgewenst in het SSK-rekenmodel kan worden geïntegreerd.
U kunt ook gebruik maken van een rekenmodel in Excel. De spreadsheet helpt u bij het maken van kostenramingen overeenkomstig de SSK. U kunt het rekenmodel gebruiken voor zowel een eenvoudig, klein project als voor gecompliceerde, grote projecten.

Uitgelicht

Nieuws


Toon alles
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven