Kostenmanagement

Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) is een systematiek voor het maken van kostenramingen in de bouw en biedt een handreiking voor kostenmanagement. Het maken van ramingen van investerings- én/of levensduurkosten van projecten gebeurt met de SSK op eenduidige wijze. Daardoor zijn ramingen inzichtelijk en beter onderling vergelijkbaar.
De systematiek is toe te passen vanaf de vroegste projectfase tot het einde van de levensduur van gerealiseerde bouwwerken. Daarbij inbegrepen is de uitvoeringsfase, waarbij de raming van een RAW-bestek desgewenst in het SSK-rekenmodel kan worden geïntegreerd.
Het rekenmodel is gemaakt in Excel.  U kunt het rekenmodel gebruiken voor kostenramingen voor zowel kleine eenvoudige projecten als gecompliceerde grote projecten. Het rekenmodel is onderdeel van de module Kostenmanagement.
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven