Parkeervraagcalculator

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is parkeren vaak aanleiding voor discussie. Waar de één bang is voor overlast vreest de ander een overschot aan parkeerruimte. De parkeerkencijfers van CROW bieden een goede basis om hierover in gesprek te gaan. De parkeerkencijfers zijn geactualiseerd en aangevuld met een handreiking voor het ontwikkelen van toekomstbestendige parkeernormen. Op basis van de parkeerkencijfers is een online tool ontwikkeld, de ‘Parkeervraagcalculator’.


Parkeervraagcalculator

Voordelen en kenmerken Parkeervraagcalculator

1. Rekent het gehele ruimtelijke programma in één keer door inclusief aanwezigheidspercentages.
De parkeervraagcalculator berekent direct of je voordeel kunt halen uit het meervoudig gebruik van parkeerplaatsen – bijvoorbeeld omdat een bedrijf overdag parkeerruimte gebruikt die ’s avonds door bewoners en bezoekers gebruikt wordt.

2. Makkelijk en intuïtief in gebruik.
In de nieuwe omgeving is uitgebreid gekeken naar de manier waarop je normaal gesproken een parkeerbalans doorrekent. De berekening wordt overzichtelijk gepresenteerd en is geschikt om te gebruiken voor bijvoorbeeld het vooroverleg in het kader van een omgevingsvergunning of de onderbouwing van een bestemmingsplan.

3. De rapportage geeft inzicht in de rekenstappen
De rapportage is zoveel mogelijk gericht op het geven van inzicht in de rekenstappen: voor alle betrokkenen bij een ruimtelijk project is goed te zien hoe per functie wordt gerekend en hoe deze berekening tot een totaalplaatje leidt. Zo kun je de output goed met elkaar bespreken.

4. Geeft indicatie van invloedsfactoren.
Met de verschijning van de nieuwe parkeerkencijfers is het nu ook mogelijk om een indicatie te krijgen van de effecten van extra maatregelen, zoals deelauto’s, mobiliteitsmanagement en parkeerregulering.

5. Omgevingswet-proof.
De tool is bij uitstek geschikt als gespreksinstrument voor het maken van integrale ruimtelijke afwegingen binnen een omgevingsvisie. De gevolgen van de weging van het belang van autoparkeren kunnen direct inzichtelijk worden gemaakt en worden meegenomen in het gesprek met stakeholders.

6. Ook voor vastgoedontwikkelaars en ruimtelijk adviseurs.
Gemeenten kunnen de tool gebruiken om bouwplannen te beoordelen. Maar ook voor vastgoedontwikkelaars en ruimtelijk adviseurs is het instrument zeer geschikt. Het biedt een onpartijdige en reële basis voor een goed gesprek over de parkeereis voor een project.

7. Bespaart kosten.
De Parkeervraagcalculator vereenvoudigt de communicatie met betrokken Door gebruik te maken van dezelfde uitgangspunten en berekeningen  voorkom je onnodig extra overleg en afstemming. Om maar te zwijgen over de kosten die partijen maken als onduidelijkheid leidt tot juridische procedures; bijvoorbeeld als vanuit de omgeving bezwaar wordt gemaakt met de parkeerbalans als argument. 

8. Doorontwikkelen met de gebruikers.
CROW wil het instrument graag verder ontwikkelen om de praktische toepasbaarheid verder te vergroten. Maar laten we eerst beginnen om het te gebruiken en ervaring op te doen.

Verwachte introductiedatum

De tool wordt voor de zomer van 2020 gepubliceerd. Wilt u op de hoogte blijven over de komende ontwikkelingen? Vul dan onderstaande formulier in. We zetten u op de mailinglijst.

Ik geef door het verzenden van mijn gegevens CROW toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor communicatie over de Parkeervraagcalculator. CROW zal uw gegevens niet verspreiden aan derden of gebruiken voor andere communicatie-doeleinden.
Terug naar 'Parkeren'
Submenu openen

Parkeervraagcalculator

Scroll naar boven