Parkeerbeleid

Parkeerbeleid is steeds meer een integrale aanpak en gaat meer samen met mobiliteitsmanagement. Daar waar de parkeerplaatsen niet in de vraag kunnen voorzien en het ov onvoldoende is, moeten andere middelen worden ingezet om steden bereikbaarheid te behouden. Parkeerbeleid kan daarin voorzien. CROW ondersteunt decentrale overheden met kennis en tools.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Parkeerbeleid.

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven