Submenu openen

Parkeren

Door de parkeerdruk is parkeren een belangrijk onderdeel geworden van het huidige verkeer- en vervoersbeleid. Parkeerbeleid is voor gemeenten een sleutelinstrument voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit gebeurt in nauwe samenhang met de ruimtelijke ordening, verkeersstructuur en beschikbaarheid van ov- en fietsvoorzieningen. CROW ondersteunt decentrale overheden met kennis en tools.

Procesmatige aanpak

Inhoudelijke kennis van parkeerbeleid is onvoldoende om gemeentelijk parkeerbeleid vorm te geven; parkeren hangt samen met vraagstukken over bereikbaarheid en stedelijke kwaliteit. Meer samenwerking vanuit het vakgebied parkeren is nodig. Deze samenwerking kan binnen de eigen gemeenten, met andere gemeenten, particulieren en private partijen. Dit vraagt kennis van een meer procesmatige aanpak.
P+R-voorzieningen vergroten de bereikbaarheid van steden en verlichten de parkeerdruk op werklocaties of attractiepunten.
Parkeren in woonwijken is een groeiend probleem door toenemend autobezit en de bundeling en verdichting van stedelijke woongebieden. CROW doet onderzoek naar oplossingsrichtingen voor parkeren in woonwijken.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Parkeren.

Nieuws


  • De Omgevingswet biedt kansen voor parkeren
    De Omgevingswet komt eraan. Er is veel bestuurlijk draagvlak voor deze wet. Het doel is één samenhangende wet over de fysieke leefomgeving...
  • CROW als expert in De Rijdende Rechter
    Voor de uitzending van De Rijdende Rechter op dinsdag 13 maart is CROW gevraagd om als expert mee te denken over een voor alle partijen...
  • CROW op Intertraffic
    Van 20 tot 23 maart staat CROW op Intertraffic. We hebben een inspirerend programma samengesteld waarbij elke dag een ander onderwerp in de...
Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven