Submenu openen

Parkeren

Door de parkeerdruk is parkeren een belangrijk onderdeel geworden van het huidige verkeer- en vervoersbeleid. Parkeerbeleid is voor gemeenten een sleutelinstrument voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit gebeurt in nauwe samenhang met de ruimtelijke ordening, verkeersstructuur en beschikbaarheid van ov- en fietsvoorzieningen. CROW ondersteunt decentrale overheden met kennis en tools.

Parkeerkencijfers 2018

De Parkeerkencijfers 2018 zijn gepubliceerd. De CROW kencijfers zijn al jaren een belangrijke leidraad voor de parkeerwereld en worden om het aantal jaar geüpdatet.
In welke producten vindt u de Parkeerkencijfers 2018?

P+R-voorzieningen vergroten de bereikbaarheid van steden en verlichten de parkeerdruk op werklocaties of attractiepunten.
Parkeren in woonwijken is een groeiend probleem door toenemend autobezit en de bundeling en verdichting van stedelijke woongebieden. CROW doet onderzoek naar oplossingsrichtingen voor parkeren in woonwijken.

Procesmatige aanpak

Inhoudelijke kennis van parkeerbeleid is onvoldoende om gemeentelijk parkeerbeleid vorm te geven; parkeren hangt samen met vraagstukken over bereikbaarheid en stedelijke kwaliteit. Meer samenwerking vanuit het vakgebied parkeren is nodig. Deze samenwerking kan binnen de eigen gemeenten, met andere gemeenten, particulieren en private partijen. Dit vraagt kennis van een meer procesmatige aanpak.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Parkeren.

Nieuws


  • De zoektocht naar een zinnige parkeernorm
    Voor het vakblad Vexpansie van het platform voor parkeren Vexpan, schreef CROW’er Marco van Burgsteden een stuk over de parkeren en de...
  • Strategisch parkeerbeleid in Europa
    Steden die deelnemen aan het Europese project Park4SUMP hebben op 11 en 12 maart in Rotterdam op een kennisconferentie van het project kennis...
  • Toekomstbestendig parkeren
    In november 2018 zijn de nieuwe parkeerkencijfers online gepubliceerd. In navolging op de online cijfers is vandaag de printpublicatie...
Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven