Gedrag

Hoe past gedrag in verkeer- en vervoerbeleid? Denk aan schoolmobiliteit, parkeergedrag, filerijden of juist te hard rijden. Verkeersvraagstukken kunnen effectiever aangepakt worden met gedragskennis. Een worsteling in de verkeers- en vervoerwereld. CROW helpt de sector met het aan elkaar verbinden van de theorie en praktijk rondom gedragsbeïnvloeding.

Er is een schat aan kennis beschikbaar over gedragsbeïnvloeding. Ook zijn er praktijkervaringen uit binnen- en buitenland. De website Mobiliteit en Gedrag maakt deze kennis toegankelijk voor de verkeerssector via theorie en beeldmateriaal. Laat u inspireren en zie dat gedragsbeïnvloeding zinvol is als je het goed aanpakt.

Gedrag en verkeer

Enkele actuele verkeersaspecten die tegen het gedragskundige licht gehouden kunnen worden:

  • Van de auto op de fiets
  • Parkeren en gedrag in woonwijken en stadscentra
  • (Te) hard rijden
  • Haal- en brenggedrag rondom scholen
  • Schone voertuigen

Sumo

Sumo is het Zweedse systeem voor evaluatie van mobiliteitsprojecten en is onder andere ontwikkeld om reisgedrag te beïnvloeden. Met Sumo kunnen projecten stap voor stap opgebouwd, gevolgd en geëvalueerd worden. De stappen volgen elkaar logisch op.
Beïnvloeden van reisgedrag. Hoe pak je dat aan? Is het effectief? Hoe verander je het gedrag van een bepaalde groep reizigers? Wat komt er kijken bij het opzetten van een campagne? Hoe zorg je ervoor dat het publiek een nieuwe buslijn of fietsenstalling ontdekt? Vanaf 1 juli 2015 heeft het weblog een bredere scope gekregen en gaat het verder onder de nieuwe naam 'Weblog Mobiliteit en Gedrag'. In de blogs is voortaan naast reisgedrag ook aandacht voor verkeersgedrag en concrete onderwerpen zoals parkeren met de fiets en auto en gedrag in de schoolomgeving.
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Gedrag.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven