CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Managing Public Space

Op 22 november 2018 zijn tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare in Almere de plannen gepresenteerd voor een nieuwe leerstoel “Managing Public Space” aan de Wageningen Universiteit.

Uitdagingen voor de toekomst

Onze samenleving wordt complexer. Grote maatschappelijke opgaven komen op ons af. Denk bijvoorbeeld aan energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, klimaatadaptatie en digitalisering. Deze hebben samen met ingrijpende sociale ontwikkelingen impact op het beheer van de openbare ruimte en de infrastructuur. Dat brengt niet alleen ontwerp en beheer dichter bij elkaar, maar ook (strategisch) beleid en beheer.
 

Beheer van de openbare ruimte

Het vakgebied wordt in het algemeen gekenmerkt door een pragmatische aanpak, gedreven door technische kennis en praktische oplossingen. Tot voor kort ging dat prima en konden we met gebruikmaking van alle reeds aanwezige kennis en expertise goed uit de voeten. Met nieuwe methodieken en technieken hielden en houden we het vakgebied actueel en relevant. Maar het is niet langer voldoende!
 

De opleiding Managing Public Space

De grote ontwikkelingen en uitdagingen eisen naast een operationele, een strategische en nieuwe visie op ons vakgebied. Vanuit een meer integrale visie kijken naar beheer, onderzoek doen en onderwijs aanbieden.
Verdere professionalisering vanuit een wetenschappelijk kader maakt een doorbraak mogelijk om de uitdaging met de toekomst aan te gaan.
 

Meer informatie

Interesse om een bijdrage te leveren aan een succesvol en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte en infrastructuur? Kijk dan voor meer informatie op onze website  www.managingpublicspace.com of neem direct contact op met Ton Hesselmans op 085 - 822 57 37 voor een afspraak. ​Wilt u meedoen of meer informatie, stuur dan een mail naar Ton.Hesselmans@crow.nl.

Blijf ook op de hoogte van het laatste nieuws en de activiteiten

Scroll naar boven