Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Managing Public Space

Voorjaar 2021 is de eerste cursus van de nieuwe leerstoel “Managing Public Space” aan de Wageningen Universiteit gestart. Het is voor het eerst dat professionals en een groep studenten een wetenschappelijk curriculum volgen met de openbare ruimte als onderwerp. Een mijlpaal!

Uitdagingen voor de toekomst

Onze samenleving wordt complexer. Grote maatschappelijke opgaven komen op ons af. Denk bijvoorbeeld aan energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, klimaatadaptatie en digitalisering. Deze hebben samen met ingrijpende sociale ontwikkelingen impact op het beheer van de openbare ruimte en de infrastructuur. Dat brengt niet alleen ontwerp en beheer dichter bij elkaar, maar ook (strategisch) beleid en beheer.
 

Beheer van de openbare ruimte

Het vakgebied wordt in het algemeen gekenmerkt door een pragmatische aanpak, gedreven door technische kennis en praktische oplossingen. Tot voor kort ging dat prima en konden we met gebruikmaking van alle reeds aanwezige kennis en expertise goed uit de voeten. Met nieuwe methodieken en technieken hielden en houden we het vakgebied actueel en relevant. Maar het is niet langer voldoende!
 

De opleiding Managing Public Space

De grote ontwikkelingen en uitdagingen eisen naast een operationele, een strategische en nieuwe visie op ons vakgebied. Vanuit een meer integrale visie kijken naar beheer, onderzoek doen en onderwijs aanbieden.
Verdere professionalisering vanuit een wetenschappelijk kader maakt een doorbraak mogelijk om de uitdaging met de toekomst aan te gaan.
 

Meer informatie

Interesse om een bijdrage te leveren aan een succesvol en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte en infrastructuur? Kijk dan voor meer informatie op onze website www.managingpublicspace.com of neem direct contact op met Ton Hesselmans op 085 - 822 57 37 voor een afspraak. ​Wilt u meedoen of meer informatie, stuur dan een mail naar Ton.Hesselmans@crow.nl.

Blijf ook op de hoogte van het laatste nieuws en de activiteiten

In de periode van 20 mei-1 juli verkennen we in een MPS-persoon-met-VR-bril.jpgserie van vier online themasessies en een slotdebat (in oktober) de transformatieopgave van lineair naar circulair beheer. De wetenschap neemt ons aan de hand in deze zoektocht: hoe zorgen we dat circulair beheren mainstream wordt? 
Scroll naar boven