Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

IMBOR in LinkedData

Op initiatief van de gezamenlijke provincies is in 2019 een versie van IMBOR ontwikkeld die volledig door computers verwerkt kan worden. Dat betekent dat alle relaties tussen IMBOR-objecten, attributen en domeinwaarden expliciet zijn beschreven. Anders begrijpt een computer bijvoorbeeld niet of iets een eigenschap van een object is, of een deel van een object is, of een functie die door het object wordt vervuld. IMBOR LinkedData (IMBOR-LD) is hiervoor gebaseerd op de NTA8035 waarin alle regels zijn vastgelegd voor het semantisch modelleren van de gebouwde omgeving.

Sinds maart 2020 is de LinkedData-versie van IMBOR 2020 opgenomen in het CROW LinkedData Platform en in te zien in de kennisbank van CROW. Omdat hier ook de Access versie te vinden is, en we niet zonder toelichting twee versies willen tonen, moet je voor de LinkedData versie van IMBOR een kennismodule IMBOR-LDP aanvragen. Neem daarvoor contact op met Elisabeth Klören.

Gebruiksvoordelen

  • Overheden en softwareontwikkelaars hebben deze nu beschikbaar in een gestandaardiseerde webtaal. Hiermee is het bijvoorbeeld eenvoudiger een OTL (Object Type Library) te maken om gegevensdatabase voor het assetmanagement te structureren of om gegevens uit te wisselen.
  • Daar waar de informatie uit de IMBOR Acces Database nog gekopieerd en geplakt moet worden, kan de informatie uit IMBOR LinkedData rechtstreeks vanuit het CROW LinkedData Platform worden ingelezen via een soort API.
  • De provincies willen IMBOR LinkedData bijvoorbeeld gaan gebruiken voor het opstellen van een ILS (informatieleveringsspecificatie) aan de aannemer, zodat wijzigingen in de objectgegevens als gevolg van nieuwbouw of reconstructies snel, eenvoudig en correct ingelezen worden door de provincie.
Kwaliteitsverbetering
De doorontwikkeling van IMBOR naar LinkedData levert ook een kwaliteitsverbetering op van de standaard. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de relaties tussen IMBOR en gerelateerde standaarden, bijvoorbeeld GWSW en IMGeo expliciet vast te leggen. Hierdoor is het niet meer nodig objecten dubbel te registreren. Het is bijvoorbeeld ook duidelijker af te spreken wie verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard.
Daarnaast wordt het o.a. beter mogelijk om:
  • Kenmerken op het gewenste gedetailleerde niveau vast te leggen, bijvoorbeeld bedieningstijden (alleen bij beweegbare bruggen en niet bij alle bruggen);
  • Onderscheid te maken tussen fysieke objecten, activiteiten en tijdsperioden;
  • Onderscheid te maken tussen verschillende typen attributen (functie, materiaalsoort, eigenschappen, etc.);
  • Onderscheid te maken tussen specialisatie (typering) en decompositie (onderdelen) van objecten;
  • Onderscheid te maken tussen de verschillende soorten informatie (waarde, eenheid, relaties, eisen).
Beperkingen huidige versie
IMBOR LinkedData is nog volop in ontwikkeling. De huidige versie is een conversie die wordt samengesteld uit de Access Database voor IMBOR 2020-01, waarbij de principes van de NTA8035 worden gevolgd. Nog niet alle informatie uit de Access Database wordt op dit moment overgenomen. Ook de link naar GWSW en de mapping op IMGeo wordt nog niet meegenomen. Daarnaast zijn de hiervoor genoemde mogelijke kwaliteitsverbeteringen nog niet doorgevoerd. Komende jaren wordt IMBOR LinkedData op basis van de gebruikersbehoefte stap voor stap verbeterd!

Toekomst
Vooralsnog is de IMBOR Access Database het primaire beheerdocument van het IMBOR en is IMBOR LinkedData daarvan een afgeleide. Wanneer IMBOR LInkedData in de toekomst verder wordt verbeterd kan deze wellicht de Access Database kunnen gaan vervangen.

Geïnteresseerd?
Meer informatie over LinkedData en het CROW LinkedData Platform is hier te vinden.
Technische handleidingen en issues rondom IMBOR LinkedData zijn te vinden op de Github.
Ben je geïnteresseerd in IMBOR LinkedData en wil je deze graag eens uitproberen? Neem dan contact op met Elisabeth Klören

Terug naar 'IMBOR'
Submenu openen

IMBOR in LinkedData

Scroll naar boven