IMBOR

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte bevat de afspraken over de benamingen en definities van de beheergegevens die aan de objecten in de openbare ruimte gekoppeld kunnen worden. Ook de samenhang tussen die beheergegevens wordt in het IMBOR beschreven. De objecttypen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Informatiemodel geografie (IMGeo) vormen de basis.
Management openbare ruimte
Toon alles van dit thema
Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte vormt een schakel tussen de BGT en de beheersystemen van terreineigenaren.
Het IMBOR is beschikbaar via twee CROW-kennisproducten: Online Kennismodule IMBOR en IMBOR-catalogus.
De samenstelling van de projectgroep en klankbordgroepen IMBOR.
CROW sluit aan op de BGT met het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).
CROW coördineert de ontwikkeling van het IMBOR, in samenwerking met Geonovum.
Op deze pagina treft u een overzicht van de veelgestelde vragen over IMBOR.

Nieuws


Toon alles
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven