CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

IMBOR

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) bevat de afspraken over de benamingen en definities van alle type objecten in de openbare ruimte en de beheergegevens die per type object vastgelegd kunnen worden. De objecttypen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Informatiemodel geografie (IMGeo) vormen de basis.

Het IMBOR 2020 is de eerste versie van IMBOR die compleet is gevuld voor álle vakdisciplines. Een mijlpaal! Vanaf nu kunnen alle gemeenten, provincies en andere terreinbeheerders hun volledige areaal converteren naar deze landelijke standaard.

(Heb je een licentie op de Online Kennismodule IMBOR en IMWV Basis of Plus, dan heb je automatisch toegang tot de 2020-versie). 

Het IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) is een informatiemodel dat aansluit op de BGT en het IMGeo. Het biedt overheden en andere terreinbeherende organisaties en hun adviseurs de standaard voor het vastleggen van hun areaal- en objectgegevens noodzakelijk voor assetmanagement. Het IMBOR ondersteunt daarmee professionals bij het beheren van de openbare ruimte en infrastructuur.

De basiscursus IMBOR is een compacte inleiding van een dag over de opzet en basisprincipes van het IMBOR en de voordelen van het gebruik. Ook leer je over de toepassing van het IMBOR in jouw eigen organisatie. Je bereidt onder andere opdrachten voor met gegevens uit jouw eigen praktijk en bespreekt deze gezamenlijk.

Gelijk aan de slag met IMBOR

IMBOR is ondergebracht in twee kennisproducten:
 1. Online Kennismodule IMBOR en IMWV Basis: toont alle objecten en objectengegevens voor IMBOR en IMWV.
 2. Online Kennismodule IMBOR en IMWV Plus: bevat naast bovenstaande onderdelen als extra ook de Datacatalogus Openbare Ruimte, een Access-database waarin het IMBOR is vastgelegd inclusief alle achterliggende tabellen en relaties.
 

Het IMBOR is een informatiemodel dat terreinbeheerders ondersteunt bij hun assetmanagement en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen voor b.v. weg- en groenbeheer. Met het IMBOR 2020 wordt een belangrijke stap gezet in de standaardisering van de digitale informatieuitwisseling over objecten in de buitenruimte.

Het IMBOR is digitaal beschikbaar als Online Kennismodule. De Kennismodule IMBOR en IMWV Basis toont alle objecten en objectengegevens voor IMBOR en IMWV. De Kennismodule IMBOR en IMWV Plus bevat als extra onderdeel ook de Datacatalogus Openbare Ruimte, een Access-database waarin het IMBOR is vastgelegd inclusief alle achterliggende tabellen en relaties.
CROW'er Harro Verhoeven heeft voor het vakblad Civiel Techniek van april 2020 een artikel over het IMBOR geschreven. Een mooie samenvatting over de ins en outs van het Informatie Model Beheer Openbare Ruimte 2020. 

Beheergegevens die zijn geregistreerd conform het IMBOR, kunnen zonder informatieverlies worden uitgewisseld met geografische informatie. Hiervoor hebben Geonovum en CROW een praktijkrichtlijn opgesteld.

Wat is eigenlijk het verschil tussen het IMBOR (Informatie Model Beheer Openbare Ruimte) van CROW en het GWSW (GegevensWoordenboek Stedelijk Water) van Stichting RIONED? Hoe vullen zij elkaar aan? Hoe gebruik je ze? En hoe schrijf je ze voor in aanbestedingen? 

De samenstelling van de projectgroep en klankbordgroepen die zijn betrokken bij de ontwikkeling van het IMBOR.
Sinds begin 2020 is het IMBOR niet alleen beschikbaar in de vorm van een Microsoft Access Database, maar ook als een LinkedData ontologie. Het voordeel hiervan is dat de objecten, eigenschappen en hun onderlinge relaties rechtstreeks door computers zijn in te lezen en gemakkelijk te linken aan andere ontologieën zoals het GWSW. 
 

Nieuws


 • Vul de klimaatenquête in
  Klimaatverandering heeft invloed op onze leefomgeving. Veel gemeenten zijn bezig om te kijken hoe zij maatregelen in de openbare ruimte kunnen...
 • Ambitieus programma Managing Public Space ligt op koers
  In de afgelopen maanden heeft Wageningen University & Research (WUR) een verkenning uitgevoerd met als conclusie dat het zeer wenselijk is om...
 • Transitieopgaven op wijkniveau
  Nederland heeft nu en de komende jaren te maken met een aantal grote transitieopgaven die een sterk ruimtelijke impact hebben. De...
Toon alles
Scroll naar boven