IMBOR

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) bevat de afspraken over de benamingen en definities van de beheergegevens die aan de objecten in de openbare ruimte gekoppeld kunnen worden. Ook de samenhang tussen die beheergegevens wordt in het IMBOR beschreven. De objecttypen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Informatiemodel geografie (IMGeo) vormen de basis.
Begin 2020 verschijnt de eerste compleet gevulde versie van het IMBOR. Van 14 november tot 18 december 2019 lag de conceptversie van IMBOR 2020 ter consultatie. 

(Heb je een licentie op de Online Kennismodule IMBOR en IMWV Basis of Plus, dan heb je straks automatisch toegang tot de 2020-versie). 
Het IMBOR is een informatiemodel dat beheerders ondersteunt bij hun assetmanagement en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals weg- en groenbeheer. Gemeenten, provincies en andere terreinbeheerders profiteren met het IMBOR van de efficiency van een door CROW getoetst begrippenkader.
Het IMBOR is digitaal beschikbaar als Online Kennismodule. De Kennismodule IMBOR en IMWV Basis bevat alle objecten en objectengegevens voor IMBOR en IMWV. De Kennismodule IMBOR en IMWV Plus bevat als extra onderdeel ook de Datacatalogus Openbare Ruimte (met IMBOR-Catalogus), een Access-database met alle achterliggende tabellen en relaties.
De samenstelling van de projectgroep en klankbordgroepen IMBOR.
Versie 2018 van het IMBOR bevat verbeteringen voor de vakgebieden groen, bomen, wegen en terreinen, en is uitgebreid met objectgegevens voor riolering, spelen, borden en meubilair. Al deze vakgebieden zijn getoetst en bevroren. Op basis van deze versie kan beheersoftware verder worden ontwikkeld, en kunnen gemeenten, provincies en andere terreinbeheerders hun beheerkaarten en -databases inrichten en vullen.

Gelijk aan de slag met IMBOR

IMBOR is ondergebracht in twee kennisproducten:
  1. Online Kennismodule IMBOR en IMWV Basis: bevat alle objecten en objectengegevens voor IMBOR en IMWV.
  2. Online Kennismodule IMBOR en IMWV Plus: bevat naast bovenstaande onderdelen als extra ook de Datacatalogus Openbare Ruimte (met IMBOR-Catalogus), een Access-database met alle achterliggende tabellen en relaties.
 

Nieuws


  • Transitieopgaven op wijkniveau
    Nederland heeft nu en de komende jaren te maken met een aantal grote transitieopgaven die een sterk ruimtelijke impact hebben. De...
  • Consultatieronde IMBOR 2020 gestart
    In de afgelopen jaren heeft CROW tussenversies van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) gepubliceerd. Een informatiemodel dat...
  • Hoe word je de beheerder van morgen? Kom naar NCBOR op 28 november!
Toon alles
Scroll naar boven