IMBOR

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) bevat de afspraken over de benamingen en definities van alle type objecten in de openbare ruimte en de beheergegevens die per type object vastgelegd kunnen worden. De objecttypen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Informatiemodel geografie (IMGeo) vormen de basis.
Het IMBOR is digitaal beschikbaar als Online Kennismodule. De Kennismodule IMBOR en IMWV Basis toont alle objecten en objectengegevens voor IMBOR en IMWV. De Kennismodule IMBOR en IMWV Plus bevat als extra onderdeel ook de Datacatalogus Openbare Ruimte, een Access-database waarin het IMBOR is vastgelegd inclusief alle achterliggende tabellen en relaties.
De samenstelling van de projectgroep en klankbordgroepen die zijn betrokken bij de ontwikkeling van het IMBOR.

Gelijk aan de slag met IMBOR

IMBOR is ondergebracht in twee kennisproducten:
 1. Online Kennismodule IMBOR en IMWV Basis: toont alle objecten en objectengegevens voor IMBOR en IMWV.
 2. Online Kennismodule IMBOR en IMWV Plus: bevat naast bovenstaande onderdelen als extra ook de Datacatalogus Openbare Ruimte, een Access-database waarin het IMBOR is vastgelegd inclusief alle achterliggende tabellen en relaties.
 

Nieuws


 • Ambitieus programma Managing Public Space ligt op koers
  In de afgelopen maanden heeft Wageningen University & Research (WUR) een verkenning uitgevoerd met als conclusie dat het zeer wenselijk is om...
 • Transitieopgaven op wijkniveau
  Nederland heeft nu en de komende jaren te maken met een aantal grote transitieopgaven die een sterk ruimtelijke impact hebben. De...
 • Consultatieronde IMBOR 2020 gestart
  In de afgelopen jaren heeft CROW tussenversies van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) gepubliceerd. Een informatiemodel dat...
Toon alles
Scroll naar boven