IMBOR

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte bevat de afspraken over de benamingen en definities van de beheergegevens die aan de objecten in de openbare ruimte gekoppeld kunnen worden. Ook de samenhang tussen die beheergegevens wordt in het IMBOR beschreven. De objecttypen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Informatiemodel geografie (IMGeo) vormen de basis.
Het IMBOR is een informatiemodel dat beheerders ondersteunt bij hun assetmanagement en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals weg- en groenbeheer.
Het IMBOR is beschikbaar als IMBOR-catalogus en als Online Kennismodule. De Kennismodule IMBOR is te raadplegen voor alle opgenomen objectgegevens per type object.
De samenstelling van de projectgroep en klankbordgroepen IMBOR.
Wilt u meer weten over versie 1.2? Of heeft u andere vragen? CROW ondersteunt gebruikers in het werken met het IMBOR.
Versie 1.2 van het IMBOR is nu beschikbaar. Versie 1.2 van het IMBOR bevat uitbreidingen en verbeteringen, én een ‘bevroren’ gedeelte.

Nieuws


Toon alles
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven