IMBOR

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte bevat de afspraken over de benamingen en definities van de beheergegevens die aan de objecten in de openbare ruimte gekoppeld kunnen worden. Ook de samenhang tussen die beheergegevens wordt in het IMBOR beschreven. De objecttypen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Informatiemodel geografie (IMGeo) vormen de basis.
Het IMBOR is een informatiemodel dat beheerders ondersteunt bij hun assetmanagement en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen, zoals weg- en groenbeheer.
Het IMBOR is beschikbaar als IMBOR-catalogus en als Online Kennismodule. De Kennismodule IMBOR is te raadplegen voor alle opgenomen objectgegevens per type object.
Versie 2018-1 van het IMBOR is nu beschikbaar. Versie 2018-1 van het IMBOR bevat uitbreidingen en verbeteringen, én een ‘bevroren’ gedeelte.
De samenstelling van de projectgroep en klankbordgroepen IMBOR.

Nieuws


Toon alles
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven