Beeldkwaliteit

Het werken met beeldkwaliteit, ook wel beeldgericht werken, stelt beheerorganisaties in staat om vraaggericht te werken voor burgers en bestuur. Steeds meer beheerders van de openbare ruimte werken daarom met kwaliteitshandboeken, beeldbestekken en bewonersschouwen.

De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte is vernieuwd: CROW-publicatie 380 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018. De verbeteringen in deze nieuwe kwaliteitscatalogus zijn tot stand gekomen na aan lange periode waarin de knelpunten in de beeldsystematiek zijn geïnventariseerd, bediscussieerd en ter visie gelegd is aan de gebruikers. De vernieuwde kwaliteitscatalogus is daarmee een eindproduct dat volledig geactualiseerd en afgestemd is op de eindgebruiker.

Steeds meer beheerders van de openbare ruimte werken met kwaliteitshandboeken, beeldbestekken en bewonersschouwen. Kenmerkend voor deze instrumenten is het gebruik van beelden/foto’s en nieuwe meetmethoden om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten en te beschrijven. 
In 2018 heeft CROW in opdracht van ProRail de nieuwe CROW Kwaliteitscatalogus spoorbermen opgesteld.
 
Lees meer over de Kwaliteitscatalogus spoorbermen.
De actieve werkgroepen op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
In 2018 is in opdracht van Aedes Vereniging van Woningcorporaties de nieuwe CROW Kwaliteitscatalogus wooncomplexen opgesteld.

Nieuws


Toon alles
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven