Beeldkwaliteit

Het werken met beeldkwaliteit, ook wel beeldgericht werken, stelt beheerorganisaties in staat om vraaggericht te werken voor burgers en bestuur. Steeds meer beheerders van de openbare ruimte werken daarom met kwaliteitshandboeken, beeldbestekken en bewonersschouwen.
Management openbare ruimte
Toon alles van dit thema

CROW-publicatie 323: Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 wordt vernieuwd. Gezien de wijzigingen en de waarde die de sector hecht aan de juistheid en bruikbaarheid van de publicatie, liggen de conceptdocumenten voor de editie 2018 momenteel ter visie. CROW nodigt u als lezer en gebruiker van harte uit om uw zienswijze te geven op de conceptdocumenten van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018.

Steeds meer beheerders van de openbare ruimte werken met kwaliteitshandboeken, beeldbestekken en bewonersschouwen. Kenmerkend voor deze instrumenten is het gebruik van beelden/foto’s en nieuwe meetmethoden om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten en te beschrijven. 
De actieve werkgroepen op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Nieuws


Toon alles
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven