CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Beeldkwaliteit

Het werken met beeldkwaliteit, ook wel beeldgericht werken, stelt beheerorganisaties in staat om vraaggericht te werken voor burgers en bestuur. Steeds meer beheerders van de openbare ruimte werken daarom met kwaliteitshandboeken, beeldbestekken en bewonersschouwen.

De verbeteringen in de CROW-publicatie 380 Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte zijn tot stand gekomen na aan lange periode waarin de knelpunten in de beeldsystematiek zijn geïnventariseerd, bediscussieerd en ter visie gelegd is aan de gebruikers. De kwaliteitscatalogus is daarmee een eindproduct dat volledig geactualiseerd en afgestemd is op de eindgebruiker.

Steeds meer beheerders van de openbare ruimte werken met kwaliteitshandboeken, beeldbestekken en bewonersschouwen. Kenmerkend voor deze instrumenten is het gebruik van beelden/foto’s en nieuwe meetmethoden om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten en te beschrijven. 

Op het gebied van beeldkwaliteit bieden we publicaties, online kennismodules en cursussen aan. 
In 2018 heeft CROW in opdracht van ProRail de CROW Kwaliteitscatalogus Spoorbermen opgesteld.
 
De actieve werkgroepen op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
In 2018 is in opdracht van Aedes Vereniging van Woningcorporaties de CROW Kwaliteitscatalogus Wooncomplexen opgesteld. Binnenkort verschijnt een update van de Kwaliteitscatalogus Wooncomplexen.

Nieuws


  • Amsterdam gaat afvalbeleid omgooien
    Amsterdam wil meer afval gaan scheiden en daarvoor stoppen met het apart inzamelen van plastic.
  • Ambitieus programma Managing Public Space ligt op koers
    In de afgelopen maanden heeft Wageningen University & Research (WUR) een verkenning uitgevoerd met als conclusie dat het zeer wenselijk is om...
  • Terugblik NCBOR 2019 in Zaanstad
    Beherend Nederland verzamelde op 28 november 2019 in Zaandam voor het jaarlijkse Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte. De thuishaven van...
Toon alles
Scroll naar boven