Waterbouwconstructies

CROW biedt een duurzaam kennisprogramma waar de sector behoefte aan heeft, dat complementair is aan de activiteiten die al in de sector worden uitgevoerd en dat past binnen de werkwijze van CROW. Samen met de sectorpartijen wordt zo naar duurzaamheid en levensduur van waterbouwkundige oplossingen gekeken. Tevens wordt afgestemd hoe kennis zo makkelijk mogelijk gebruikt wordt.
 • Programma Adviesraad Waterbouw (+ Geotechniek)
 • Platform Binnenstedelijke Kademuren (BiKa)
 • Dutch Port Infrastructure Committee (DPIC)
 • Diverse Engels- en Nederlandstalige handboeken en publicaties
 • Handboek Oeverconstructies
De eerste publicaties op het gebied van Civieltechnische constructies, Geotechniek en Waterbouw, die nu onder de vlag van CROW-CUR worden uitgegeven, zijn inmiddels beschikbaar.
Ken je het nieuwe CROW-CUR handboek oeverconstructies al? Het waterrijke Nederland heeft enorme lengten aan oevers en oeverconstructies. Dit handboek geeft je inzicht in het functioneel- en technisch beheer en onderhoud van oeverconstructies langs kanalen, rivieren en meren. Met aandacht voor risico-gestuurd beheer en onderhoud.

Nieuws


 • Hout als duurzaam bouwmateriaal laten functioneren? Zo doe je dat!
  René Klaassen, Houtonderzoeker bij SHR, is verantwoordelijk voor het werk van SHR op het gebied van houtaantasting, gedrag van hout in de...
 • Een huisje als fundering van de CROW-CUR 117
  Maurice Reusen is Consultant Assetmanagement bij Delta Pi, een adviesbureau op het gebied van Assetmanagement, Risicomanagement en RAMS...
 • “CROW-CUR Inspectiehandboeken beschrijven de meest actuele kennis uit 400 jaar Nederlands bouwkunst"
  In de werkgroep Inspectie en Advies Civiele Kunstwerken is enkele jaren geleden besloten dat er ook handboeken moeten komen voor het materiaal...
Toon alles
Scroll naar boven