Waterbouwconstructies

CROW biedt een duurzaam kennisprogramma waar de sector behoefte aan heeft, dat complementair is aan de activiteiten die al in de sector worden uitgevoerd en dat past binnen de werkwijze van CROW. Samen met de sectorpartijen wordt zo naar duurzaamheid en levensduur van waterbouwkundige oplossingen gekeken. Tevens wordt afgestemd hoe kennis zo makkelijk mogelijk gebruikt wordt.
  • Programma Adviesraad Waterbouw (+ Geotechniek)
  • Platform Binnenstedelijke Kademuren (BiKa)
  • Dutch Port Infrastructure Committee (DPIC)
  • Diverse Engels- en Nederlandstalige handboeken en publicaties
  • Handboek Oeverconstructies
De vernieuwde CROW-CUR Aanbeveling 117 en de twee nieuwe Inspectiehandboeken Hout en E&WI zijn nu beschikbaar en te bestellen. 
De eerste publicaties op het gebied van Civieltechnische constructies, Geotechniek en Waterbouw, die nu onder de vlag van CROW-CUR worden uitgegeven, zijn inmiddels beschikbaar.
Ken je het nieuwe CROW-CUR handboek oeverconstructies al? Het waterrijke Nederland heeft enorme lengten aan oevers en oeverconstructies. Dit handboek geeft je inzicht in het functioneel- en technisch beheer en onderhoud van oeverconstructies langs kanalen, rivieren en meren. Met aandacht voor risico-gestuurd beheer en onderhoud.

Nieuws


Toon alles
Scroll naar boven