Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Ontwerp en aanleg

CROW biedt wegontwerpers een breed scala aan kennisproducten. Deze producten ondersteunen bij het komen tot een goed en onderbouwd wegbouwkundig ontwerp en variëren van publicaties en rapporten tot digitale tools.

Sommige producten bevatten algemene informatie over bijvoorbeeld verschillende soorten verhardingsmaterialen, andere producten geven zeer gedetailleerde richtlijnen voor het ontwerp van verhardingen. In het brede scala van producten vinden alle partijen die betrokken zijn bij ontwerp, aanleg en onderhoud de nodige informatie.

Verhardingsmaterialen

De kennis over verhardingsmaterialen is in verschillende handboeken vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn ‘Asfalt in weg- en waterbouw’, 'Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw' en het 'Handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw'. Het handboek 'Betonverhardingen: het overwegen waard' is alleen te raadplegen via de Online Kennismodule Betonverhardingen. CROW biedt ontwerpers van wegverhardingen een groot aantal tools en publicaties die bij het ontwerp van wegverhardingen gebruikt kunnen worden. Het gaat van algemene tools als ‘Keuzemodel wegconstructies’ tot OIA (Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen) en Vencon.

Digitale bibliotheek Molenaar

Emeritus hoogleraar Wegbouwkunde André Molenaar heeft in de afgelopen decennia de dimensionering en evaluatie van verhardingen op de kaart gezet. Met name het materiaal asfalt kwam daarbij aan bod, maar ook beton, bestrating en funderingsmaterialen kregen zijn aandacht. Onder zijn verantwoording zijn talloze studenten afgestudeerd en een groot aantal promovendi gepromoveerd. Na zijn pensionering heeft André de tijd genomen om afstudeer- en promotieonderzoeken en presentaties van colleges en congressen te ordenen en digitaal beschikbaar te stellen. U kunt de bestanden raadplegen via 'Molenaar files' (gebruikersnaam: molenaarfiles, wachtwoord: Molenaar2016). De bibliotheek vormt een belangrijke kennisbron voor velen die geïnteresseerd zijn in de achtergronden van ontwerp en evaluatie van wegverhardingen. 

Milieu

Bij het maken van een verhardingstechnisch wegontwerp is duurzaamheid van het ontwerp een belangrijk aspect. Het gaat hierbij niet alleen om de levensduur van de verharding, maar ook om de impact op het milieu. Het kan dan gaan om het hergebruik van secundaire materialen in de constructie, laag temperatuur asfalt of over geluidreducerende wegdekken. Meer informatie over wegverkeersgeluid vindt u op de pagina's over Duurzame mobiliteit.

Relatie met bestek

Tussen het ontwerp en de aanleg van een verharding zit de besteksfase. CROW heeft ruim 25 jaar ervaring met het aanbesteden en contracteren van werken in de GWW-sector. Meer informatie over de RAW-systematiek, de wijze van specificeren en systems engineering vindt u op de pagina's over Contracteren.

Onderzoek rafelingsweerstand dunne geluidreducerende deklagen

In artikel 81.23.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 zijn enkele verplichtingen opgenomen over door de aannemer te verstrekken en te verklaren gegevens over dunne geluidreducerende deklagen. In lid 05 van dit artikel staat dat de aannemer een verklaring moet aanleveren over de rafelingsweerstand van het door hem aangelegde asfaltmengsel. In lid 06 staat dat de aannemer jaarlijks monitoringsgegevens van één of meerdere referentiewegvakken moet aanleveren.

De te verstrekken data over de rafelingsweerstand en de monitoringsdata worden gebruikt in een onderzoek naar het voorspellend vermogen van de drie verschillende rafelingsproeven (ARTe, RSAT en SR-ITD). Dat onderzoek is geïnitieerd door de CROW-werkgroep Asfaltverhardingen, vanuit de gedachte dat mogelijk in de toekomst op basis van de verzamelde data een minimumeis aan de rafelingsweerstand kan worden gesteld.

Downloads

Ten behoeve van het onderzoek vindt u hier de volgende downloads:

De ingevulde bestanden met data uit het rafelingsweerstandonderzoek en monitoringsdata kunnen worden gemaild aan wga@crow.nl.

Scroll naar boven