Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.
 CROW Academie Update: cursussen en opleidingen gaan niet door t/m 14 januari i.v.m. de lockdown. Meer informatie.

CROW-CUR Thema's & Publicaties

CROW-CUR publicaties ingedeeld naar 13 thema's. Op gebied van Geotechniek, Waterbouw, Beton en Inspectie civiele kunstwerken. Zowel Aanbevelingen als Handboeken, Richtlijnen, Rapporten en overige publicaties.

De losse CUR-Aanbevelingen én abonnementen zijn te verkrijgen via Aeneas Media. Ook kun je via BRIS een abonnement aanschaffen. BRIS levert geen losse CUR-producten.

Navigeer direct naar het onderwerp: 
1. Natuurvriendelijke oevers
2. Granulaire constructies
3. Afmeerconstructies en verticale grondkerende constructies
4. Erosiekuilen onder invloed van stroming en golven
5. Geotechniek
6. Geo-milieu
7. Geokunststoffen
8. Funderingen
9. Beton materiaal
10. Beton constructie
11. Beton uitvoering
12. Beton onderhoud
13. Inspectie civiele kunstwerken

1. Natuurvriendelijke oevers

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
0AA113.I CUR-Aanbeveling 113 Oeverstabiliteit zandwinputten 2008 BRIS, Aeneas
C200.I Natuurvriendelijke oevers: Aanpak en toepassingen (PDF) 1999 BRIS
C201.I Natuurvriendelijke oevers: Belasting en sterkte (PDF) 1999 BRIS
C202.I Natuurvriendelijke oevers: Fauna (PDF) 1999 BRIS
C203.I Natuurvriendelijke oevers: Oeversbeschermingsmaterialen(PDF) 1999 BRIS
C204.I Natuurvriendelijke oevers: Vegetatie langs grote wateren(PDF) 1999 BRIS
C205.I Natuurvriendelijke oevers: Water- en oeverplanten (PDF) 1999 BRIS
C1022 Handboek oeverconstructies 2020 CROW

2.Granulaire constructies

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
0662.I.14 Construction and Survey Accuracies (online versie)    
0AA113.I CUR-Aanbeveling 113 Oeverstabiliteit zandwinputten 2008 BRIS, Aeneas
CRW AA18: 2020 CUR-Aanbeveling 18: Colloïdaal beton 2020 BRIS, Aeneas, CROW
0703.I.16 Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments 2016  
0K665.I.14 Design method for granular open filters under wave loading 2014  
0AC2002-3.I Eisenpiramide bodembeschermende voorzieningen 2002  
C161.I Filters in de waterbouw 1993  
C244.I Hydraulic Fill Manual 2012 BRIS
C233.I Interface stability of granular 2010  
CRW 660.16 Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding 2017 CROW
C683 The Rock Manual Edition 2007 2007  
0K680.I.15 Whitepaper: Design formula for stable open granular filters 2015  
C1029 Design guideline for underlayers beneath rock armoured slopes under wave loading 2021 CROW

3.Afmeerconstructies en verticale grondkerende constructies

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
0649.I.14 Handboek Binnenstedelijke kademuren 2014 CROW
0AA113.I CUR-Aanbeveling 113 Oeverstabiliteit zandwinputten 2008 BRIS, Aeneas
CRW C1005 Flexible Dolphins 2018 CROW
CRW C166 Handboek Damwandconstructie 2012 CROW
C231.I Handboek diepwanden 2010 BRIS
CRW C211E Handbook Quay Walls - second edition 2013 CROW
0679.I.15 Handreiking Observational Method 2015  
CRW C1006 Jetties and Wharves  2018 CROW
CRW 692.16 Kennismodule Soilmix-wanden – ontwerp en uitvoering (online versie) 2016 CROW
CRW C198:2018 Ontwerprichtlijn Kerende constructies van gewapende grond (2e herziende editie) 2018 BRIS, CROW

4.Erosiekuilen onder invloed van stroming en golven

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
0AA113.I CUR-Aanbeveling 113 Oeverstabiliteit zandwinputten 2008 BRIS, Aeneas

5.Geotechniek

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
C2003-7.I Bepaling geotechnische parameters 2003 BRIS
C162.I Construeren met grond 1992 BRIS
0AA101.I CUR Aanbeveling 101 Uitvoering en de interpretatie van de samendrukkingsproef 2004 BRIS, Aeneas
0AA105.I CUR Aanbeveling 105 Risicoverdeling geotechniek (RV-G) 2006 BRIS, Aeneas
0AA113.I CUR-Aanbeveling 113 Oeverstabiliteit zandwinputten 2008 BRIS, Aeneas
0AA076.I CUR-Aanbeveling 76 2014 BRIS, Aeneas
C2005-1.I Geforceerde consolidatie door het afpompen van water 2005 BRIS
C166 D Handboek Damwandconstructies 2012 CROW
C221.I Handboek folieconstructies 2009 BRIS
0679.I.15 Handreiking Observational Method 2015  
C227.I Leren van geotechnisch falen 2010 BRIS
CRW198 Ontwerprichtlijn Kerende constructies van gewapende grond (2e herziende editie) 2018 BRIS, CROW
CRW C1003 Praktijkrichtlijn Omgevingsbeïnvloeding inbrengen en trekken van damwanden 2017 CROW
CRW C1002 Richtlijn Geotechnisch laboratoriumonderzoek 2018 CROW
C247.I Richtlijn risicogestuurd grondonderzoek (online versie) 2013 BRIS
0AC189.I Cement-bentoniet schermen 1997 BRIS
0AA084.I CUR-Aanbeveling 84 Cement bentoniet wanden 2002 BRIS. Aeneas
C1022 Handboek oeverconstructies 2020 CROW
C1026 Handboek bemaling van bouwputten en sleuven 2020 CROW

6.Geo-milieu

Thema Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
         

7.Geokunststoffen

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
C187 Biologisch afbreekbare geotextielen 1996  
0AA115.I CUR-Aanbeveling 115 Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw 2011 Aeneas
0663.15 Durability of Geosynthetics 2015  
0701.I.16 Duurzaamheid van geokunststoffen 2016  
CRW C1001 Geokunststoffen als funderingswapening in ongebonden funderingslagen 2018 CROW
C206 Geokunststoffen op de bouwplaat 2001  
C214.I Geotextiele zandelementen 2004  
0676.I.16 Handboek Baggerspecie in geotextiele tubes 2017  
C221.I Handboek folieconstructies 2009  
C222.I Hoogwaardig bouwen met baggerspecie in geotextiele tubes 2009  
C198.I Kerende constructies in gewapende grond 2018  
C217.I Ontwerpen met geotextiele zandelementen 2006  
0660.HY.16 Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding 2017 CROW
ZC226.I Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen (CUR 226) 2016 CROW
CRW C1001 Geokunststoffen in de wegenbouw en als grondwapening (CUR 175) 1995 CROW

8.Funderingen

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
C236.I Ankerpalen 2018 BRIS, CROW
C2001-8.I Bearing capacity of steel pipe piles 2001 BRIS
0AC122.I Buizen in de grond    
0AC35.I Constructieve aspecten van tafelfundamenten voor roterende machines 2008  
C1014 Handboek funderingen – Deel A (volgens Eurocode 7) Kennismodule Funderingen en Trillingen 2009 CROW
C1013 Handboek funderingen – Deel A (volgens TBB 1990) Kennismodule Funderingen en Trillingen 2007 CROW
C1015 Handboek funderingen – Deel B Kennismodule Funderingen en Trillingen 2007/2010 CROW
C1016 Handboek funderingen – Deel C Kennismodule Funderingen en Trillingen 2007 CROW
C1017 Handboek funderingen – Deel D Kennismodule Funderingen en Trillingen 2007 CROW
C1018 Handboek funderingsherstel Kennismodule Funderingen en Trillingen 2012/2014 CROW
0628.I.12 Handboek Funderingsherstel (online versie) 2012 BRIS
0730.17 Handboek Hei- en trilbaarheid 2017 CROW
CRW 664.16 Handreiking Vervormingsgedrag van funderingen op staal 2016 CROW
CRW C1019 Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal 2014 CROW
C228.I Ontwerprichtlijn door grond horizontaal belaste palen 2010 BRIS
ZC226.I Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen (CUR 226) 2016 CROW
0661.I.14 Ontwerprichtlijn zwelbelasting 2014  
CRW C1007 Handboek Paal-plaat funderingen 2018 CROW
C230.I Rapid Load Testing on Piles 2011 BRIS
C240 nu crw 631.16 Richtlijn onderzoek en beoordeling van houten paalfundering 2012 CROW
0631.12 Richtlijn houten paalfunderingen 2016  
C1020 Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen Kennismodule Funderingen en Trillingen 2016 CROW
0AC61.I Richtlijnen voor machinefundamenten 1973  
0A149.I.86 Richtlijnen voor paalfunderingen 1986  

9.Beton materiaal

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
C2003-1.I Alkali-silicareactie in beton    
0720.I.16 Autogene Krimp    
0685.HY.15 Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen    
0AC96.I Beton en afvalwater    
C99-1.I Beton en mortel met poederkoolvliegas    
C2002-1.I Beton met menggranulaten?   BRIS
C2002-5.I Bouwstoffen door immobilisatie    
C90-3.I Carbonatatie, corrosie en vocht   BRIS
CRW AA24:2021 CUR-Aanbeveling 24:2021 Krimparme cementgebonden mortels 2021 BRIS, Aeneas, CROW
CRW AA91:2021 CUR-Aanbeveling 91:2021 Versterken van gewapend-betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening 2021 BRIS, Aeneas, CROW
CRW AA100 CUR-Aanbeveling 100:2013 Schoon beton. Criteria voor de specificatie en beoordeling van betonoppervlakken 2013 BRIS, Aeneas, CROW
0AA100.B CUR-Aanbeveling 100 - Grijskaart   Aeneas
0AA100.A CUR-Aanbeveling 100 - Grijsschaal   Aeneas
0AA106.I CUR-Aanbeveling 106:2014 Beton met fijne fracties uit BSA-granulaten als fijn toeslagmateriaal  2014 BRIS, Aeneas
0AA112.I CUR-Aanbeveling 112:2014 Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal  2014 BRIS, Aeneas
0AA116.I CUR-Aanbeveling 116:2017 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton, tweede herziene uitgave  2017 BRIS, Aeneas, CROW
0AA121 CUR-Aanbeveling 121:2018 Bepaling ondergrens verwachte restlevensduur van bestaande gewapende betonconstructies 2018 BRIS, Aeneas, CROW
0AA122 CUR-Aanbeveling 122: 2018 Doorgaande sterkteontwikkeling van beton 2018 BRIS, Aeneas, CROW
0AA123 CUR-Aanbeveling 123: 2018 Betonwaren vervaardigd met geopolymeer als bindmiddel 2018 BRIS, Aeneas, CROW
CRW AA18:2020 CROW-CUR Aanbeveling 18:2020 Colloidaal beton 2020 BRIS, Aeneas, CROW
0AA048.I CUR-Aanbeveling 48:2010 Procedures, criteria en beproevingsmethoden voor de toetsing van de geschiktheid van nieuwe cementen voor toepassing in beton en voor de gelijkwaardige prestatie van beton met vulstoffen 2010 BRIS, Aeneas
0AA059.I CUR-Aanbeveling 59:2012 Vervaardiging en beproeving van schuimbeton 2012 BRIS, Aeneas
0AA080.I CUR-Aanbeveling 80:2014  Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaa (online versie) 2014 BRIS, Aeneas
CRW AA89:2017 CUR-Aanbeveling 89:2017 Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR) 2017 BRIS, Aeneas, CROW
0AA094.I CUR-Aanbeveling 94:2016 Toepassing van poederkoolvliegas in mortel en beton 2016 BRIS, Aeneas
R14A.I Durability design of concrete pavements    
R14B.I Durability design of concrete pavements. Design guide.    
C215.I Duurzaamheid mariene betonconstructies    
C2000-2.I Duurzaamheid van beton met poederkoolvliegas in de praktijk    
0K670.I.14 Duurzame en betrouwbare betonconstructies    
C94-7.I Experimenteel onderzoek naar kathodische bescherming   BRIS
ZC144E Fly ash as addition to concrete    
0AC84-5.I Gietbare mortelspecies voor constructieve voegen    
C89-5.I Kathodische bescherming van betonconstructies (PDF)   BRIS
0K716.I.16 Kennispaper: Beton(druk)sterkte na 91 dagen verharding    
0K719.I.16 Kennispaper: Geopolymeer    
  Kennispaper: Geopolymeerbeton, voorgespannen kanaalplaten    
0K704.I.16 Kennispaper: Materialenpaspoort    
C92-7.I Kritisch chloridegehalte in gewapend beton   BRIS
0AC48.I Lichtbeton    
0AC145.I Met epoxy bekleed betonstaal   BRIS
0AC120.I Nieuwe betonsoorten    
0AC164.I Ondergrondse betonnen opslagsystemen voor mengmest    
  Onderzoek geschiktheid beproevingsmethoden geopolymeer betonwaren    
C92-6.I Realkalisatie en chloride-extractie van beton   BRIS
C2006-3.I Recyclingbrekerzand en fijne fractie beton- en menggranulaat   BRIS
C185.I Secundaire toeslagmaterialen in beton   BRIS
0AC52.I Splijttreksterkte van hoogwaardig betong    
C246.I Staalvezelbeton    
C245.I Staalvezelbeton kennis en kennisleemten    
C97-3.I Toelaatbaar chloridegehalte in gewapend beton   BRIS
0AC93-13.I Vermoeiing van beton    
C144 Vliesgas als vulstof in beton    
C2001-7.I Vloeistofindringing in beton   BRIS
C181.I Werken met schuimbeton    
CRW AA127 Beton met betongranulaat als fijn en/of grof toeslagmateriaal 2021 CROW

10.Beton constructie

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
0720.I.16 Autogene Krimp    
C134 Betonmechanica    
C114 Betonmechanica, deel 1    
C2000-1.I Betonschade Kwaaitaal en Manta vloerelementen   BRIS
0AC153.I Brandwerendendheid van betonconstructies    
C149.I Brandwerendheid van betonconstructies, deel 1    
0673.I.14 Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten   BRIS
CRW AA24:2021 CUR-Aanbeveling 24:2021 Krimparme cementgebonden mortels 2021 BRIS, Aeneas, CROW
CRW AA91:2021 CUR-Aanbeveling 91:2021 Versterken van gewapend-betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening 2021 BRIS, Aeneas, CROW
0AA106.I CUR-Aanbeveling 106:2014 Beton met fijne fracties uit BSA-granulaten als fijn toeslagmateriaal 2014 BRIS, Aeneas
0AA112.I CUR-Aanbeveling 112:2014 Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal 2014 BRIS, Aeneas
0AA121 CUR-Aanbeveling 121:2018 Bepaling ondergrens verwachte restlevensduur van bestaande gewapende betonconstructies 2018 Aeneas
0AA122 CUR-Aanbeveling 122: 2018 Doorgaande sterkteontwikkeling van beton 2018 Aeneas
CRW AA125:2020 CROW-CUR Aanbeveling 125:2020 Maatregelen voor het beperken van biologische aangroei op beton  2020 BRIS, Aeneas, CROW
0AA036.I CUR-Aanbeveling 36:2011 Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen 2011 BRIS, Aeneas
0AA077.I CUR-Aanbeveling 77:2014 Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren 2014 BRIS, Aeneas
0AC26A De berekening van platen volgens de vloeilijnentheorie    
0AC115.I Doorbuiging van betonconstructies    
C91-5.I Doorbuiging van liggers van betongranulaatbeton   BRIS
R14A.I Durability design of concrete pavements    
R14B.I Durability design of concrete pavements. Design guide.    
C215.I Duurzaamheid mariene betonconstructies    
0697-1.16 Floor 3.0 Basispakket (rekensoftware + achtergrondrapport)   CROW
0697-2.16 Floor 3.0 Pluspakket (rekensoftware + achtergrondrapport + CUR-Aanbeveling 36)   CROW
0AC47.I Gedrongen balken en korte consoles    
0AC102.I Gewapende onderwaterbeton    
0AC84-5.I Gietbare mortelspecies voor constructieve voege    
0AC145.I Met epoxy bekleed betonstaal   BRIS
ZC248.I Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats   BRIS
0AC88-1.I Ontwerp en betrouwbaarheid van demontabele betonconstructies    
0AC74.I Rationalisatie wapening, deel 1    
C94 Rationalisatie wapening, deel 2    
0AC55.I Rechte balkbruggen    
C2007-3.I Scheurgedrag en berekening van constructievloeren   BRIS
0AC85.I Scheurvorming door krimp en temperatuurwisseling   BRIS
C246.I Staalvezelbeton    
ZC2006-1 Veiligheid van hulpconstructies voor het realiseren van betonwerk    
0AC93-13.I Vermoeiing van beton    

11.Beton uitvoering

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijbaar
0AA114.I CUR Aanbeveling 114 Toezicht op de realisatie van paalfunderingen   BRIS
03AA002.I CUR-Aanbeveling 2 Voorspanstaal: bescherming en verwerking   BRIS
CRW AA24:2021 CUR-Aanbeveling 24:2021 Krimparme cementgebonden mortels 2021 BRIS, Aeneas, CROW
0AA100.B CUR-Aanbeveling 100 - Grijskaart   Aeneas
0AA100.A CUR-Aanbeveling 100 - Grijsschaal   Aeneas
CRW AA100 CUR-Aanbeveling 100:2013 Schoon beton. Criteria voor de specificatie en beoordeling van betonoppervlakken 2013 BRIS, Aeneas, CROW
0AA108.I CUR-Aanbeveling 108:2013 Uitvoering van mortelvoegen in prefab betonconstructies 2013 BRIS
0AA109.I CUR-Aanbeveling 109:2013 Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen 2013 BRIS
CRW AA118 CUR-Aanbeveling 118:2015 Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton 2015 BRIS, CROW
0AA119.I CUR-Aanbeveling 119:2016 Specialistische instandhoudingstechnieken – Vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton 2016 BRIS, CROW
CRW AA125:2020 CROW-CUR Aanbeveling 125:2020 Maatregelen voor het beperken van biologische aangroei op beton  2020 BRIS, Aeneas, CROW
CRW AA18:2020 CROW-CUR Aanbeveling 18:2020 Colloidaal beton 2020 BRIS, Aeneas, CROW
0AA047.I CUR-Aanbeveling 47:1997 Plaatmaterialen voor bekistingsdoeleinden (triplex/multiplex)  1997 BRIS
0AA068.I CUR-Aanbeveling 68:2012 Vijzelen en schuiven. Constructieve eisen en bepalingsmethoden  2012 BRIS
0AA081.I CUR-Aanbeveling 81:2001 Vijzelen en schuiven  2001 BRIS
0AC81.I Kwaliteitscontrole beton    
0AC92-9.I Kwaliteitsleidraden voor de betonbouw   BRIS
0AC66.I Toleranties voor betonwerk    

12.Beton onderhoud

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
C2003-1.I Alkali-silicareactie in beton (PDF)    
C2000-1.I Betonschade Kwaaitaal en Manta vloerelementen (PDF)   BRIS
CRW AA91:2021 CUR-Aanbeveling 91:2021 Versterken van gewapend-betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening 2021 BRIS, Aeneas, CROW
CRW AA118 CUR-Aanbeveling 118:2015 Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton 2015 BRIS, Aeneas, CROW
0AA119.I CUR-Aanbeveling 119:2016 2016 BRIS, Aeneas, CROW
0AA121 CUR-Aanbeveling 121:2018 Bepaling ondergrens verwachte restlevensduur van bestaande gewapende betonconstructies 2018 Aeneas
0AA122 CUR-Aanbeveling 122: 2018 Doorgaande sterkteontwikkeling van beton 2018 Aeneas
CRW AA125:2020 CROW-CUR Aanbeveling 125:2020 Maatregelen voor het beperken van biologische aangroei op beton  2020 BRIS, Aeneas, CROW
0AA045.I CUR-Aanbeveling 45 (online versie)   BRIS, Aeneas
0AA096 CUR-Aanbeveling 96 (online versie)   Aeneas
C172.I Duurzaamheid en onderhoud van betonconstructies (online)    
0AC180.I Duurzaamheidsonderzoek reparatie en bescherming van beton    
C92-7.I Kritisch chloridegehalte in gewapend beton (PDF)   BRIS
C92-6.I Realkalisatie en chloride-extractie van beton (PDF)   BRIS
0AC91.I Reparaties van betonconstructies, deel 2 (PDF)    
C97-3.I Toelaatbaar chloridegehalte in gewapend beton (PDF)   BRIS
C1008 Verkennend onderzoek naar betonaantasting in combinatie met mosaangroei 2018 CROW

13.Inspectie civiele kunstwerken

Artikel nummer Titel publicatie Jaar van uitgave Waar verkrijgbaar
CRW AA117:2020 CROW-CUR Aanbeveling 117:2020 Inspectie en advies civiele kunstwerken 2020 BRIS, Aeneas, CROW
CRW C1024 CROW-CUR Handboek 3:2020 Inspectie hout 2020 BRIS, CROW
CRW C1023 CROW-CUR Handboek 2:2020 Inspectie elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties (E&WI) 2020 BRIS, CROW
CRW 694B.16 Handboek inspectie beton (conform CUR-Aanbeveling 117:2015) 2015 BRIS, CROW
CRW 694A.16 Handboek inspectie Staal (conform CUR-aanbeveling 117:2015) 2015 BRIS, CROW
CRW 694D.16 Handboek Inspectie Opleggingen (conform CUR-aanbeveling 117:2015) 2015 BRIS, CROW
CRW 694C.14 Handboek Inspectie Voegovergangen (conform CUR-aanbeveling 117:2015) 2015 BRIS, CROW
CRW C694E.16 Handboek Inspectie Metselwerk 2015 BRIS, CROW
0649.I.14 Handboek Binnenstedelijke kademuren 2014 CROW

Terug naar 'CROW-CUR'
Submenu openen

CROW-CUR Thema's & Publicaties

Scroll naar boven