Projecten civieltechnische constructies

Met de volgende projecten op het gebied van civieltechnische constructies zijn wij op dit moment bezig.

Programma Adviesraad Beton en Betonconstructies

Onderzoek en kennisontwikkeling zijn randvoorwaarden voor het toekomstbestendig borgen van veiligheid en kwaliteit. Deze kennis wordt vastgelegd in kennisdocumenten en richtlijnen voor de praktijk.
Een vast onderdeel van het programma is het voorschriftenwerk: de relatie en afstemming met NEN en de betekenis van Europese ontwikkelingen voor het Nederlandse voorschriftenwerk.
Uitgelichte activiteiten:

  • Schoon beton, autogene krimp en scheurwijdtebeheersing, aantasting, diepwanden. 

Inspectie civiele kunstwerken

Beschadigd asfalt, scheurvorming in beton of een loszittende stalen leuning: ons land telt een groeiend aantal bruggen en viaducten dat gebreken vertoont. Een groot deel van die bouwwerken stamt immers uit de tijd van de wederopbouw. CUR-Aanbeveling 117:2015 ‘Inspectie en advies kunstwerken’ biedt opdrachtgevers en -nemers handige kaders, zodat zij de inspectie, het onderzoek en het beheren van civiele kunstwerken systematisch kunnen aanpakken. Met als resultaat kostenbesparing, een betere planning en een gewaarborgde kwaliteit én veiligheid. In een aantal bijlagen wordt vanuit CUR-Aanbeveling 117 de link gelegd naar de verschillende inspectiehandboeken (o.a. beton, hout, metselwerk, bewegingswerken). We gaan CUR-Aanbeveling 117 op termijn herzien. Daarnaast werken wij momenteel nog aan een aantal van de handboeken.

Constructieve veiligheid civiele kunstwerken 

Onder auspiciën van CROW is een CROW-CUR Aanbeveling in de maak over het optimaal benutten van de bestaande levensduur van bruggen en viaducten bij decentrale overheden.  
De CROW-CUR-Aanbeveling, zoals die door een CROW-werkgroep wordt opgesteld, geeft richting om bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden aantoonbaar te laten voldoen aan de vigerende normen (NEN 8700-serie) en regelgeving voor constructieve veiligheid. Kijk voor meer informatie op www.infrabeheer.org

Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstructies 

In 2003 verscheen CUR Aanbeveling 96. Deze aanbeveling gaf invulling aan de behoefte aan technische grondslagen voor het ontwerpen en berekenen van draagconstructies met vezelversterkte kunststoffen. Ervaringen opgedaan met deze CUR Aanbeveling, gewijzigde normen, het tot stand komen van Eurocodes, nieuwe harsen en nieuwe constructiedelen zoals sandwich panelen zijn aanleiding voor een herziening van deze CUR Aanbeveling 96.

Terug naar 'Civieltechnische constructies'
Submenu openen

Projecten civieltechnische constructies

Scroll naar boven