CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Asfaltverharding

Veel wegen in Nederland bestaan uit asfalt. Deze wegen zijn belangrijk voor de regionale en landelijke economie. Een kwalitatief goede asfaltverharding is van belang, maar ook duurzaamheid in het productie- en aanlegproces is een uitdaging. CROW biedt tools om de juiste beslissingen te nemen als asfalt wordt toegepast op de weg.
Wegbeheerders, asfaltaannemers, leveranciers, ontwerpers, kwaliteitsborgers en kennisinstellingen staan de komende jaren gesteld voor grote uitdagingen. Want Nederland is een asfaltland. Denk aan uitdagingen op gebied van invulling geven aan de circulaire economie, het Klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal duurzaam GWW 2.0. Een gezamenlijk gedragen en gecoördineerd programma kan hiervoor effectief oplossingen. Dát is het programma Asfalt-Impuls.
De werkgroep STRADA (STRucturele Analyse Deflectiemetingen Asfaltverhardingen) ontwikkelt een geactualiseerde uniforme methodiek voor het herontwerpen van asfaltverhardingen.

OIA

Het Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen (OIA) is het nieuwe Nederlandse standaardprogramma voor het ontwerpen van asfaltverhardingen.
CROW biedt wegontwerpers een breed scala aan kennisproducten. Deze producten ondersteunen bij het komen tot een goed en onderbouwd wegbouwkundig ontwerp en variëren van publicaties en rapporten tot digitale tools.
Sinds de invoering van CE-markering van asfaltmengsels in 2007 hebben opdrachtnemers geïnvesteerd in onderzoeksapparatuur in de vorm van een vierpuntsbuigproef om functioneel onderzoek te kunnen uitvoeren op asfaltmengsels.

Blogs

Nieuws


  • Geactualiseerde publicatie 'Asfalt in weg- en waterbouw'
    De nieuwe editie van de online publicatie 'Asfalt in weg- en waterbouw' is nu beschikbaar!
  • Ringonderzoek 4-puntsbuigproef 2020
    Sinds de invoering van CE-markering van asfaltmengsels in 2007 hebben opdrachtnemers geïnvesteerd in onderzoeksapparatuur in de vorm van een...
  • Ringonderzoek meetsystemen langsvlakheid 2020
    Sinds 2013 organiseert het CROW Platform Wegmetingen jaarlijks het ‘Ringonderzoek HSRP meetsystemen’. Met deze meetsystemen kan onder verkeer...
Toon alles
Scroll naar boven