VISI kostenbatentool

De VISI kostenbatentool is een rekenmodule die is gebaseerd op onderzoek bij een aantal projecten waar de tijdsduur van verschillende handelingen is geregistreerd met, en zonder VISI. De VISI Toolbox bevat hulpmiddelen voor ontwikkelaars van VISI software.

Met VISI biedt CROW een Open Standaard voor communicatie en informatie-uitwisseling, waarmee de gebruiker inzicht krijgt in organisatie, projectstructuur, rollen en verantwoordelijkheden. Door de communicatie-afspraken te structureren, worden handelingen, doorlooptijd én faalkosten verminderd. Die eenduidigheid zorgt voor zekerheid en de mogelijkheid om effectief te sturen. Denk bijvoorbeeld aan termijnstaten, weekstaten en overzichten van openstaande acties.

De praktijk heeft uitgewezen dat met de toepassing van VISI substantiële besparingen zijn te behalen. De rekenmodule is gebaseerd op onderzoek bij een aantal projecten waar de tijdsduur van verschillende handelingen is geregistreerd met, en zonder VISI. Daaruit zijn kengetallen afgeleid waarmee de berekeningen worden uitgevoerd. Simpele voorbeelden zijn het archiveren van een document in een dossier. Dit kost gemiddeld 5 minuten. Het verzenden, registeren en bezorgen van een brief duurt 10 minuten. De rekenmodule laat zien dat wanneer deze handelingen met VISI (digitaal) worden uitgevoerd, de taken beduidend minder tijd kosten, wat tot flinke besparingen leidt.

De voordelen van VISI nemen toe naarmate u langer met VISI werkt en de systematiek meer geïntegreerd is in uw organisatie. In de eerste paar projecten die u met VISI doet, zullen de kosten nog de overhand hebben. Naarmate u langer met VISI werkt, worden de baten steeds groter. Ook dat wordt met deze rekentool voor uw projecten en organisatie inzichtelijk gemaakt.

Open de VISI kostenbatentool

Disclaimer: Aan het gebruik van de tool zijn geen rechten te ontlenen. CROW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de tool.

Terug naar 'VISI'
Submenu openen

VISI kostenbatentool

Scroll naar boven