CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

VISI - de voordelen

Voor een succesvol verloop van een bouwproject is een goede verdeling van verantwoordelijkheden van doorslaggevend belang. VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede standaard structureert, bewaakt en bewaart u communicatieafspraken.

Kwaliteit

Met VISI is het o.a. mogelijk om wijzigingen snel te accorderen of de laatste versie van een detailtekening tijdig beschikbaar te stellen. Dit is van grote invloed op de kwaliteit, doorlooptijd en kosten van een project.

De voordelen van VISI:

  • Opdrachtgever en opdrachtnemer werken samen aan één transparant digitaal communicatiedossier.
  • Altijd duidelijkheid over wie wat op welk moment moet doen of besloten heeft, waardoor u procedures sneller kunt doorlopen
  • Steeds actuele en complete projectdossiers, waardoor rapportages snel beschikbaar zijn
  • De mogelijkheid om snel en flexibel samenwerkingsverbanden aan te gaan
  • Snel helderheid over de inrichting van een project
  • Geen ruis in de communicatie

Aan de slag

Wilt u aan de slag met VISI? Dan kunt u het best eerst ervaring opdoen met VISI in een pilot. CROW heeft hiervoor een stappenplan gemaakt en kan u hierbij ondersteunen.

Als de evaluatie positief is, kunt u besluiten VISI structureel te implementeren op organisatieniveau. De voordelen van VISI zijn dan optimaal te benutten. U creëert een grotere transparantie en traceerbaarheid van het bouwproces. Ook kunt u processen versnellen en aantoonbaar kosten besparen.

Ondersteuning CROW

CROW ondersteunt VISI gebruikers met aanvullende producten en diensten. Die zijn bedoeld voor de gebruikers die een VISI overeenkomst met CROW hebben afgesloten. Als participant maakt u gratis gebruik van deze producten en diensten.

CROW ondersteunt:

  • bij de voorbereiding van de implementatie van VISI in de eigen organisatie
  • bij het gebruikmaken van de raamwerken die CROW ontwikkeld heeft
  • bij het toegang krijgen tot het VISI netwerk: u kunt deelnemen aan de diverse bijeenkomsten

Terug naar 'VISI'
Submenu openen

VISI - de voordelen

Scroll naar boven