Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Linked Data Platform

Op het Linked Data Platform van CROW staan datasets van CROW, collectieven zoals het Provinciaal Contracten Buffet en van individuele partijen. CROW publiceert de data op het Linked Data Platform en zorgt voor toegang voor gebruikers. Op deze pagina kunt u meer lezen wat het Linked Data Platform voor u en uw organisatie kan betekenen. 

Het Linked Data Platform (LDP) biedt veel technische mogelijkheden om informatie te ordenen en te selecteren. Daardoor wordt de stap naar harmonisatie van eisen een stuk vergemakkelijkt. Hoewel deze kennisbank voor vele doeleinden kan worden ingezet, gaat het voorlopig vooral om contractinformatie. CROW ontwikkelt de input voor geïntegreerde contracten samen met de partners van het Provinciaal Contractenbuffet (PCB) en andere belanghebbenden. Collectieven en individuele partijen kunnen daarnaast data publiceren bij CROW, met eigen aanvullingen op de CROW data. De data van CROW worden gepubliceerd op het Linked Data Platform.

Producent, Publicist en Consument

Het Linked Data Platform van CROW biedt verschillende mogelijkheden voor verschillende gebruikers. De verschillende gebruikersgroepen zijn te onderscheiden in Producenten, Publicisten en Consumenten. 
 
Producent: Eigen datasets opstellen
Producenten zijn als het ware de makers van de dataset. CROW biedt de mogelijkheid om eigen datasets aan te bieden en deze op te laten nemen in het Linked Data Platform van CROW.  Daarbij zorgt CROW voor publicatie van de dataset en toegang voor gebruikers tot de dataset. Als eigenaar van een dataset bepaalt u zelf wie toegang heeft tot uw dataset en welke eisen worden gebruikt bij het opstellen van uw contracten. 
 
Om de aangeleverde data in het Linked Data Platform van CROW  op te kunnen nemen moet deze voldoen aan de ‘Aanleverspecificaties objectinformatie’ van CROW. Meer informatie vindt u in de toelichting bij de CROW-datamodellen ‘CSPEC’ en ‘CDOC’ en in het voorbeeld van een Dataset (‘turtle-bestand’).   
 
Publicist: Datasets publiceren
De publicist ontvangt een dataset van de product, welke voldoet aan de aanleverspecificaties. Bij het Linked Data Platform is het CROW de Publicist, dit houdt in dat CROW de datasets publiceert op het Linked Data Platform.
 
Op hoofdlijnen onderscheiden we 4 stappen in het publicatieproces:
 
1. De producent levert een dataset aan bij de publicist.
2. De publicist publiceert de dataset in het linked data platform.
3. De publicist zorgt ervoor dat de dataset zichtbaar in de CROW Kennisbank en beschikbaar voor gebruik in apps
4. De consument gebruikt de data uit het Data Platform in eigen applicaties.
 
Lees meer over de aanleverspecificaties en het datamodel in deze blog.
 
Consument: Datasets gebruiken
Consumenten kunnen gebruik maken van de beschikbare data op het Linked Data Platform in de vorm van eigen applicaties.
 
Ontwikkelingen
Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen omtrent het Linked Data Platform? Neem eens een kijkje op de Ontwikkelingen pagina. Heeft u vragen over het Linked Data Platform neem dan contact op met Elisabeth Klören of Lotte Bekendam.
 

Scroll naar boven