Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Informatieleveringsspecificatie

Samenwerken gaat beter als de informatie waarop we bouwen uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is. De Informatieleveringsspecificatie (ILS) draagt hieraan bij. De ILS is een document met eisen aan de dataleveringen en kan ingezet worden als onderdeel van een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.


Met de ILS krijgt de opdrachtgever de juiste, actuele assetgegevens/-data van objecten van de opdrachtnemer aangeleverd. Hierdoor kunnen areaalgegevens actueel en op orde worden gehouden. Deze actuele, betrouwbare en complete informatie helpt organisaties bij een optimale uitvoering van assetmanagement, gedurende de gehele life-cycle van assets. 

In de ILS staat:
  • type data dat geleverd moet worden
  • frequentie van de datalevering
  • wijze waarop (bijvoorbeeld gestructureerd via open BIMstandaarden) de data geleverd moet worden
De ILS uniformeert de data uitwisseling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Met aanvullende eisen en wensen kan voldaan worden aan een specifieke projectbehoefte van een organisatie. Zo bevat de Generieke ILS diverse eisenspecificaties voor op te leveren gegevens. Hiermee geeft de opdrachtgever een specifieke invulling aan de informatieleveringscyclus, instructies, formats en productspecificaties.

Ga voor meer informatie en de download naar de pagina Provinciale Generieke Informatie Levering Specificatie (ILS).

Productspecificaties

Waar een ILS beschrijft wát er geleverd moet worden, beschrijft een productspecificatie eisen die specifiek voor de betreffende opdrachtgever gelden. Hiermee kan de opdrachtgever geleverde data beter laten aansluiten op de informatiesystemen die in zijn organisatie gebruikt worden. Zo wordt in het hoofdstuk Tekeningen en Documenten van de ILS verwezen naar de ‘Productspecificatie Documentatie Areaal’ en in het hoofdstuk Geodetische eisen naar ‘Productspecificatie Inrichtings- en beheerplan’. Per organisatie en per project kan een afweging gemaakt worden welke onderdelen wel en niet relevant zijn. Je bepaalt dus zelf als organisatie welke productspecificatie je toepast in een ILS.

Stappenplan

Het opstellen van een productspecificatie gaat over het beantwoorden van de wie-, hoe-, wat-, wanneer-vraag voor een bepaalde informatievraag bij het uitwisselen van informatie.  Aan de hand van een stappenplan kun je zelf een productspecificatie opstellen.

Download stappenplan 

Terug naar 'BIM producten'
Submenu openen

Informatieleveringsspecificatie

Scroll naar boven