CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Interessante links

Naast BIM gemeenten zijn er diverse andere trajecten en initiatieven rondom BIM. Op deze pagina vind je een aantal links naar de verscheidene initiatieven:

BIM routekaart

De Routekaart Gemeenten en BIM schetst een overzicht van de stappen die een gemeente kan zetten bij de digitalisering van bouwwerkinformatie (BIM) bij de gemeentelijke taken. Per gemeente of gemeentelijk samenwerkingsverband is een eigen invulling mogelijk. Immers de prioriteiten, de ambitieniveaus en de organisatorische setting bij de diverse rollen kunnen zeer verschillend zijn.

link voor meer informatie: https://www.bimloket.nl/p/121/Routekaart-Gemeenten-en-BIM

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Pilot Starter

De VNG Pilot Starter ‘Samen werken met BIM’ richt zich primair op het op gang brengen van het ontwikkelproces. Daarnaast moet kennis en inzicht vergroot worden om BIM bij een organisatie te introduceren. De pilot heeft als doel samenwerking van initiatief tot en met realisatie en beheer intern en extern te stimuleren.

link voor meer informatie: https://depilotstarter.vng.nl/projecten/omgevingsdomein/samen-werken-met-bim#_blank

BIM bij provincies

Het programma BIM Implementatie van de gezamenlijke Provincies beschrijft het gehele traject van ontwikkeling en implementatie bij de 12 provincies. Doel is om gezamenlijk op een professionele manier areaalgegevens voor het beheer van objecten in de Openbare Ruimte en Infra
in te zamelen, te hergebruiken en delen.

link voor meer informatie: https://www.digidealgo.nl/implementatie-bim-bij-provincies/ 

Scroll naar boven