Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Richtlijn Boomveiligheidsregistratie

Beheerders van openbaar groen waren altijd al bezig met de veiligheidsaspecten van hun bomenbestand. Er ontbrak echter een richtlijn om de relevante informatie systematisch en uniform vast te leggen. De nieuwe Richtlijn Boomveiligheidsregistratie (BVR) vult deze lacune en biedt een hulpmiddel bij het risicomanagement van bomen.

De BVR maakt aan boomeigenaren duidelijk wat ze minimaal moeten registreren om aan hun ‘zorgplicht’ te voldoen. De richtlijn bevat het overzicht van de kenmerken die minimaal moeten worden geregistreerd. In vijf duidelijke stappen staat de cyclus van periodieke registratie beschreven. De beschrijving van de werkwijze en de lijst met definities zorgen voor helderheid in de toepassing tijdens de inspecties en bij de interpretatie van de geregistreerde gegevens.

Het begrip ‘zorgplicht’ staat niet letterlijk in het Burgerlijk Wetboek. Deze plicht komt voort uit de rechtspraak aangaande artikel 6:162 van het BW over onrechtmatige daad. Op grond van dit artikel is een boomeigenaar aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de boom als de te besteden zorg voor de boom onvoldoende is geweest. Daarom is het van belang te weten wat onder ‘voldoende zorg’ wordt verstaan. Uit de rechtspraak blijkt dat ‘voldoende zorg voor bomen’ zowel  aantoonbaar regulier boomonderhoud inhoudt, als aantoonbare controle op gebreken en uitvoering van de noodzakelijke maatregelen, voortvloeiend uit de controle.

De kennistool Richtlijn Boomveiligheidsregistratie ondersteunt de boomeigenaar bij de aantoonbare controle op boomgebreken.

Risicomanagement en boomveiligheidsbeleid

Uitgangspunt bij het boomveiligheidsbeleid is risicobeheersing. Het is niet mogelijk om veiligheid te garanderen. Dit wordt ook niet vereist vanuit de wet. Periodieke controles, uitvoering van veiligheidsmaatregelen en regulier onderhoud aan bomen kunnen de risico’s op ongevallen en materiële schade wel beperken. Het boomveiligheidsbeleid van een organisatie moet daarom invulling geven aan het beperken van risico’s. De richtlijn biedt informatie om het veiligheidsbeleid op te stellen.

Duidelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

De richtlijn draagt bij aan duidelijkheid in de contracten tussen opdrachtgevers van boomveiligheidscontroles en hun opdrachtnemers. Onder verwijzing naar de richtlijn kan de opdrachtgever een eenduidige opdracht verstrekken. Dit maakt de communicatie tussen de verschillende partijen efficiënter. Om gebruikers van de RAW-Standaard te ondersteunen zijn de betreffende RAW-teksten aangepast op de nieuwe richtlijn.

Richtlijn digitaal uitgebracht, monitoring van reacties

CROW kiest ervoor om steeds meer online kennisproducten te ontwikkelen. Dit biedt de mogelijkheid om sneller releases van publicaties en richtlijnen uit te brengen en in te spelen op actuele marktbehoeften. De online-omgeving biedt mogelijkheden die papieren publicaties niet hebben, zoals een functie waarmee gebruikers hun ervaringen en opmerkingen kunnen achterlaten. In het online product kunnen die ervaringen ook sneller verwerkt worden. Daarbij wordt uiteraard wél een nauwkeurig versiebeheer toegepast.

Online Kennismodule ‘Bomen’

De Richtlijn Boomveiligheidsregistratie is alleen online beschikbaar in de Online Kennismodule ‘Bomen’. Deze kennismodule bevat ook CROW-publicaties 'Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen' en ‘Beplanting en luchtkwaliteit’. Nog niet bekend met de Onlines Kennismodules van CROW? Ga voor meer informatie naar www.crow.nl/kennismodules. Bekijk een preview van de richtlijn.

Terug naar 'Boombeheer en boomveiligheid'
Submenu openen

Richtlijn Boomveiligheidsregistratie

Scroll naar boven