Boombeheer en boomveiligheid

Beheerders van openbaar groen waren altijd al bezig met de veiligheidsaspecten van hun bomenbestand. Er ontbrak echter een richtlijn om de relevante informatie systematisch en uniform vast te leggen. De nieuwe Richtlijn Boomveiligheidsregistratie (BVR) vult deze lacune en biedt een hulpmiddel bij het risicomanagement van bomen.
De Richtlijn Boomveiligheidsregistratie (BVR) biedt een hulpmiddel bij het risicomanagement van bomen. Een boomeigenaar heeft de plicht om voldoende zorg te besteden aan zijn bomen.
'Beheersystematiek Openbare Ruimte'
De 'Beheersystematiek Openbare Ruimte' bevat een uitwerking, speciaal voor Groen.
‘Schadebedragen kunnen bij waardevolle bomen oplopen tot tienduizenden euro’s’. In het interview met www.boomzorg.nl praat Ceciel van Iperen over taxatie van monumentale bomen en hoe de NVTB-richtlijnen als tool ingezet kunnen worden bij werkzaamheden
rond bomen.

Nieuws


Toon alles
Terug naar het overzicht
Submenu openen

Boombeheer en boomveiligheid

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven