Boombeheer en boomveiligheid

Beheerders van openbaar groen waren altijd al bezig met de veiligheidsaspecten van hun bomenbestand. Er ontbrak echter een richtlijn om de relevante informatie systematisch en uniform vast te leggen. De nieuwe Richtlijn Boomveiligheidsregistratie (BVR) vult deze lacune en biedt een hulpmiddel bij het risicomanagement van bomen.
Terug naar het overzicht
Submenu openen

Boombeheer en boomveiligheid

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven