CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Werkgroepen

Op het gebied van gladheidsbestrijding zijn momenteel de volgende werkgroepen actief:

Programmacommissie Gladheidsbestrijding

De gladheidsbestrijding in Nederland op een nog hoger peil krijgen. Dat is de taak die de Programmacommissie Gladheidsbestrijding zich tot doel heeft gesteld. De weggebruiker staat in deze doelstelling centraal. Hij moet ook onder winterse omstandigheden een betrouwbaar en veilig netwerk aangeboden krijgen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat dit voor zo laag mogelijke kosten en inzet van de wegbeheerder gerealiseerd moet worden. De commissie zet daarom in op nieuwe ontwikkelingen, maar ook op samenwerking tussen verschillende partijen en kennisoverdracht. Een goed voorbeeld van dit laatste vormen de CROW cursussen op het gebied van gladheidsbestrijding.
 
Projectmanager: Marc Eijbersen
marc.eijbersen@crow.nl

Effectievere inzet dooimiddelen

De schaarste van wegenzout in de winters van 2010/2011 en 2011/2012 hebben de vraag opgeworpen of dooimiddelen ook effectiever kunnen worden ingezet dan tot nog toe wordt gebruikelijk is. De werkgroep ‘Effectievere inzet dooimiddelen’ heeft tot taak kritisch te kijken naar de wijze waarop dooimiddelen op het ogenblik worden ingezet bij de verschillende soorten wintergladheid. Op basis hiervan moet de werkgroep aanbevelingen doen voor een effectiever gebruik van dooimiddelen. Het gaat hierbij om technieken (bijv. mechanisch verwijderen van sneeuw en het sproeien van dooimiddelen), doseringen van dooimiddelen en meetmethoden (bijv. bepalingen van restzout).
 
Projectmanager: Marc Eijbersen
marc.eijbersen@crow.nl
 

Scroll naar boven