CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Meer informatie

UAV-GC

Het bouwproces wordt ingewikkelder doordat steeds meer partijen zich ermee bezig houden. Bouwwerken moeten technisch, functioneel en economisch voldoen aan steeds meer en strengere eisen. De beheersbaarheid van deze complexiteit is noodzaak. Geïntegreerde contractvormen bieden uitkomst.

Integratie van bouwfasen

In een innovatief bouwproces worden verschillende activiteiten gecombineerd. Die activiteiten worden in een geïntegreerd contract aanbesteed. De vorm van een geïntegreerd contract is afhankelijk van de mate van integratie van de bouwfasen. De meest bekende vorm is Design & Construct. Hierbij neemt de aannemer de verantwoordelijkheid voor de bouw en voor (een deel van) het ontwerp over. De opdrachtgever formuleert uitgangspunten voor het ontwerp, zoals een Programma van Eisen.

Mogelijke voordelen

Het integreren van verschillende bouwfasen in een geïntegreerd contract levert mogelijk een aantal voordelen op, zoals:

  • verminderen van faseringsrisico's
  • betere prijs/kwaliteitverhouding
  • kortere doorlooptijden
  • meer innovatie in bouwprojecten

Vooralsnog passen vooral grotere opdrachtgevers in de bouw geïntegreerde contractvormen toe voor hun projecten. Steeds meer praktijkvoorbeelden komen echter ook uit de hoek van decentrale overheden voor kleinere projecten. Het gaat eigenlijk niet zozeer om ‘wie’ het toepast, maar meer om de vraag ‘waarom’.

Afhankelijk van vele factoren kunt u kiezen voor geïntegreerde contractvormen.  De verwachting is dat het gebruik van geïntegreerde contracten verder zal toenemen. De vernieuwing leeft in de bouwsector.  

Direct aan de slag met uw project

Wilt u uw project contracteren op basis van UAV-GC? Dit kan in het platform CROW ProContract. CROW ProContract helpt u bij de contractkeuze, maar ook bij het opstellen van uw contractdocumenten en het aanbesteden van uw project.

CROW Kenniscoach

Heeft u een vraag over de toepassing van de UAV-GC in uw projecten of over andere producten of richtlijnen? Of over het toepassen van nieuwe werkmethoden? Dan kan de CROW Kenniscoach u verder helpen. Deze dienst van CROW is gericht op kennisoverdracht, waarbij uw organisatie centraal staat. Kenniscoaches zijn CROW-medewerkers die hun expertise inzetten om te reflecteren op uw werkwijze en keuzes en u zo helpen bij het oplossen van uw probleem.

Scroll naar boven