Tervisielegging UAV-GC 2020

De publicatie van de nieuwe UAV-GC is weer een stap dichterbij! Via deze pagina leggen wij de teksten van de geactualiseerde UAV-GC ter visie.

Deze teksten zijn het resultaat van de samenwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs binnen de pre-adviescommissie*. Deze tervisielegging geeft ons de mogelijkheid de teksten te toetsen voordat deze vastgesteld en uitgegeven worden. Je kunt vanaf nu opmerkingen via een webformulier kenbaar maken.

Reageren kan tot en met 30 april 2021. CROW en de auteur van de teksten beoordelen of er aanpassingen in de teksten worden gemaakt. CROW draagt zorg voor de terugkoppeling. Na het verwerken van alle opmerkingen worden de teksten nog doorgenomen met de pre-adviescommissie. 

*In de MBO (art. 2 lid 2) is een keuzeclausule opgenomen waarin Partijen kiezen voor ófwel DBM zonder life cycle-benadering, ófwel DBM mét life cycle-benadering, ófwel géén DBM. Over de invoering van deze keuzeclausule en het bijhorende stelsel is nog geen overeenstemming.

*Over de onderhoudstermijn in relatie tot het nieuwe stelsel van aansprakelijkheid na oplevering bestaat nog een vraag. De vraag is of de regeling van de UAV-onderhoudstermijn wel of niet behouden zou moeten blijven en zo ja, in welke vorm. Over het antwoord op deze vraag is nog geen overeenstemming.UAV-GC 2020
De UAV-GC 2005 is geactualiseerd. Wil je ook weten wat er gebeurd is met onderwerpen als bijvoorbeeld aansprakelijkheid, bodem, vergunningen, intellectueel eigendom en wijzigingen? Lees de teksten van de UAV-GC 2020.

Download MBO
Download UAV-GC 2020
Download Toelichting

Terug naar 'UAV-GC'
Submenu openen

Tervisielegging UAV-GC 2021

Scroll naar boven