Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Tervisielegging UAV-GC 2020

De publicatie van de nieuwe UAV-GC is weer een stap dichterbij. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de totstandkoming van de geactualiseerde UAV-GC.

Update: november 2021.

Sinds 2016 wordt er gewerkt aan het actualiseren van de UAV-GC 2005. De pre-adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en kennisinstellingen is druk bezig met het verwerken van de reacties die ingediend zijn tijdens de periode van tervisieleggen. Dat betekent concreet dat men een eind is in het proces om te komen tot een geactualiseerde UAV-GC. Er kan inmiddels ook gesteld worden dat over een groot deel van de geactualiseerde teksten geen discussie meer bestaat.

Belangrijkste aanpassingen tervisielegging

Bekijk hieronder de video (d.d. februari 2021) waarin Chris Jansen (Vrije Universiteit Amsterdam), auteur van de teksten UAV-GC, de 10 belangrijkste aanpassingen van de tervisiegelegde teksten toelicht. De teksten van de tervisiegelegde Model Basisovereenkomst (MBO) en de bijbehorende administratief juridische voorwaarden zijn hiernaast te downloaden. 

Veel reacties

Tijdens de tervisielegging hebben zo’n 50 partijen reacties ingediend. Uit die reacties zijn vele concrete opmerkingen gedestilleerd, ongeveer 1500. Kleine aannemers, grote aannemers, provincies, waterschappen, gemeenten, advocatenkantoren, kennisinstellingen, advies- en ingenieursbureaus (en meer) hebben gereageerd. Er zijn veel opbouwende opmerkingen gemaakt en ook kritische. Die opmerkingen lopen sterk uiteen; van typo’s tot aan concrete ideeën om bepaalde paragrafen of artikelen te herschrijven.

Betrokkenheid van de sector

Het doornemen van 1.500 opmerkingen kost tijd. Zeker omdat elke opmerking zorg en aandacht verdient. Ten slotte geeft het grote aantal opmerkingen de betrokkenheid van de sector weer, iets wat te waarderen en te prijzen valt. Om de verwerking behapbaar te maken, is er gekozen voor verwerking in verschillende gremia. De pre-adviescommissie neemt daarin een belangrijk deel voor haar rekening. De juridisch-technische opmerkingen zijn toebedeeld aan kleinere gremia. Het is belangrijk om ook in deze laatste fase zorgvuldig te blijven. De pre-adviescommissie is uiteindelijk het gremium dat met elkaar, de geactualiseerde teksten vast zal moeten stellen.

Terugkoppeling

Van alle opmerkingen moeten er nu nog zo’n 300 worden verwerkt in de aankomende periode. Daar zit nog een aantal lastige punten tussen. De pre-adviescommissieleden hebben al in een vroeg stadium van de actualisatie de afspraak met elkaar gemaakt om inhoudelijke discussies niet naar buiten te brengen. Uiteindelijk zullen alle partijen die een reactie hebben geplaatst een terugkoppeling ontvangen. Voor andere partijen is het nog even wachten op het uiteindelijke resultaat, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 zal verschijnen.
 UAV-GC 2020
De UAV-GC 2005 is geactualiseerd. Wil je ook weten wat er gebeurd is met onderwerpen als bijvoorbeeld aansprakelijkheid, bodem, vergunningen, intellectueel eigendom en wijzigingen? Lees de teksten van de UAV-GC 2020.

Download MBO
Download UAV-GC 2020
Download Toelichting

Terug naar 'UAV-GC'
Submenu openen

Tervisielegging UAV-GC 2021

Scroll naar boven