UAV-GC

De UAV-GC vormen een belangrijk (administratief) kader bij geïntegreerde contracten. Het bouwproces wordt ingewikkelder nu steeds meer partijen ermee bezig zijn, en beheersbaarheid van deze complexiteit is noodzaak. Geïntegreerde contractvormen bieden uitkomst. U kunt de UAV-GC 2005 toepassen in opdrachten waarin ontwerp en uitvoering zijn geïntegreerd.

We zijn bezig met de actualisering van de UAV-GC 2005. Vertegenwoordigers van vrijwel alle gebruikers van de UAV-GC 2005 hebben in de eerste fase knelpunten vanuit de praktijk geïnventariseerd. Ze hebben per knelpunt een advies gegeven voor een oplossingsrichting. In de tweede fase heeft een schrijver deze adviezen verwerkt en zijn de nieuwe teksten van de UAV-GC 2020 ter visie gelegd. 

Nieuws


  • Nieuwe cursus Duurzaamheid voor overheden start 28 oktober
    Wil je meer weten van de aspecten van duurzaamheid waar je als overheid mee te maken hebt en hoe je die vertaalt naar je eigen werk?
  • Update actualisering UAV-GC 2005
    De nieuwe UAV-GC leeft! Op de ter visie gelegde concept-versie is veel respons gekomen. Natuurlijk is het een uitdaging om dit op een gedegen...
  • Strategisch inzetten van tweefasencontracten
    Wanneer zet je een tweefasencontract in? Afhankelijk van wie je het vraagt, verschilt het antwoord. Maar vaak gaat de gedachte dan toch naar...
Toon alles
Scroll naar boven