RAWeetjes

RAWeetjes zijn antwoorden op veelgestelde vragen over de RAW-systematiek. Als er wijzigingen zijn in de RAW-systematiek passen we ook de RAWeetjes aan op de actualiteit en verschijnen er nieuwe. Hieronder vindt u rubrieken van de RAWeetjes en de vragen en antwoorden.

Download hier een .zip file met een bundeling van alle RAWeetjes.

Kijkt u ook eens bij onze veelgestelde vragen voor meer antwoorden op RAW-gerelateerde vragen.

Aanbesteden
Bepalingen
Groen
Interne procedure
Bouwstoffen en vrijgekomen materialen
Nieuw werk
Normen
RAW-gerelateerd
Registreren, controleren en toezicht
Rekenen
Resultaatsbeschrijving
Staat, aanbesteden

Aanbesteden

Is een inschrijver verplicht te waarschuwen voor fouten of omissies in het RAW-bestek? 2016 download
Is een inschrijver verplicht het werkterrein buiten te bezichtigen? 2016 download
Hoe aanbesteden in percelen? 2016 download
naar boven    

Bepalingen

Wie is verantwoordelijk voor de gevolgen van een tegenstrijdigheid in het bestek? 2016 download
Hoe voorkomen we schade aan kabels en leidingen? 2016 download
Is de volledige Standaard altijd van toepassing op een resultaatsverplichting? 2016 download
Geluidshinder in een RAW-bestek: hoe zit dat? 2016 download
Is de risicoregeling altijd van toepassing? 2016 download
Hoe roep ik een bankgarantie in? 2016 download
Wat zijn de uitgangspunten de RAW-systematiek? 2016 download
Wat regelt RAW met betrekking tot V&G? 2017 download
naar boven    

Groen

Hoe kan ik bestaande vegetaties veiligstellen? 2016 download
Hoe controleert de opdrachtgever de kwaliteit van werkzaamheden op de beeldkwaliteit? 2016 download
Wanneer wel en wanneer niet bijmaaien? 2016 download
naar boven    

Interne procedure

Hoe komen RAW-teksten tot stand? 2016 download
Hoe zijn de relaties tussen CROW, RAW-softwareleveranciers en bestekschrijvers geregeld? 2016 download
naar boven    

Bouwstoffen en vrijgekomen materialen

Mag ik in mijn bestek een leverancier of product voorschrijven? 2016 download
Hoe kan de omgang met vrijgekomen materialen het best worden beschreven in een RAW-bestek? 2016 download
Hoe moet ik omgaan met vrijgekomen asfalt? 2016 download
Wanneer mag de opdrachtgever vrijgekomen materialen overdragen aan de aannemer? 2016 download
naar boven    

Nieuw werk

Kan ik de inzameling van huishoudelijk afval met een RAW-bestek uitbesteden? 2016 download
naar boven    

Normen

Wanneer moeten normen in de RAW-systematiek met name genoemd worden? 2016 download
naar boven    

RAW-gerelateerd

Waarvoor is de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek? 2016 download
Wat is het verschil in de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen een UAV 2012- en een UAV-GC 2005-contract? 2016 download
Wat kan ik met VISI in RAW? 2016 download
naar boven    

Registreren, controleren en toezicht

Hoe zijn opleveringen en ingebruikneming van (delen van) het werk geregeld? 2016 download
Hoe gedetailleerd moeten werkplannen zijn? 2016 download
naar boven    

Rekenen

Geven afwijkende bestekshoeveelheden recht op verrekening? (deel 1) 2016 download
Geven afwijkende bestekshoeveelheden recht op verrekening? (deel 2) 2016 download
Hoe kom ik tot een herziening van de verrekenprijs? 2019 download
In hoeverre zijn uitvoeringskosten verrekenbaar? 2016 download
Wat speelt er bij een eindafrekening van een werk? 2016 download
Komen kostenbepalende factoren ook buiten de besteksposten voor? 2016 download
naar boven    

Resultaatsbeschrijving

Voor welke methode van hoeveelheidsbepaling kies ik bij grondwerk? 2016 download
Moet ik hulpwerken in een RAW-bestek beschrijven? 2016 download
Vormen sleuven een hulpconstructie tijden de uitvoering? 2016 download
naar boven    

Staat, aanbesteden

Hoe moet ik de kosten toedelen in de inschrijvingsstaat? 2016 download
De beoordeling van de inschrijvingsstaat 2016 download
Wat kan een inschrijver doen als de inschrijvingsstaat niet met het bestek correspondeert? 2016 download
Kan de inschrijver een korting opnemen in de inschrijvingsstaat? 2016 download
naar boven

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven