RAW voor de gww- en groensector

Bij een groot deel van de werken in de gww- en groensector wordt direct of indirect gebruik gemaakt van RAW. De bepalingen vormen een veelzijdig stelsel van administratieve en technische voorwaarden voor alle soorten bouwcontracten.

CROW ondersteunt de gww-sector in het gebruik van de RAW-systematiek met publicaties en cursussen.

Resultaat van samenwerking

Alle voorwaarden, bepalingen en beschrijvingen in de RAW zijn het resultaat van gezamenlijk inspanningen van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs in de gww en de groensector. Onderstaande animatie geeft uitleg hoe de systematiek doorlopend wordt geactualiseerd met de nieuwste inzichten en technieken.

Video: Hoe verbetert en beheert CROW de RAW-systematiek? 

 

De voordelen van RAW

  • Een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de contractpartners. De opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de aannemer voor de uitvoering.
  • Duidelijke bestekinformatie die aansluit op ontwerp, calculatie, uitvoering en bedrijfshuishouding, met een eenduidige omschrijving van de rechten en plichten van de contractpartners.
  • Een beschrijving van het werk in de vorm van kostenhomogene en uitvoeringsgerichte bestekposten.

Meer over RAW                

De RAW-systematiek biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gww- en groensector een kader om duidelijke afspraken te maken en deze goed vast te leggen in een bestek. Voor gebruik van de RAW-systematiek betaalt de opdrachtgever een bijdrage. 

De systematiek is online beschikbaar en bestaat uit:
  • Algemeen Besteksbestand (ABB)
  • RAW-catalogus resultaatsbeschrijvingen
  • Standaard RAW Bepalingen
  • RAW-catalogus Bepalingen
  • Handleiding

Algemeen Besteksbestand

Kenmerk van een RAW-bestek is de standaardindeling. Voor de bestekschrijver die een RAW-bestek wil maken is het Algemeen Besteksbestand (ABB) beschikbaar.

Het ABB kunt u zien als een sjabloon. Hierin staan alle vaste afspraken, zoals de vaste indeling van de hoofdstukken en zijn de laatste actuele wet- en regelgeving opgenomen (indien van toepassing op het gehele RAW-bestek). Dit voorkomt fouten.

Er zijn twee verschillende vormen van het ABB:

Aanpassing ABB

Een voorbeeld van de meest recente aanpassing van het ABB is de invoering van de Aanbestedingswet 2012. De softwareleveranciers die de software leveren voor het schrijven van RAW-bestekken moeten steeds de meest recente versie van het ABB opnemen in hun software.

RAW-catalogus Resultaatsbeschrijvingen

Voor het schrijven van RAW-bestekken gebruiken opdrachtgevers resultaatsbeschrijvingen uit de RAW-catalogus. Voor vakgebieden in de gww, maar ook uit de groensector en voor beheer van de openbare ruimte zijn standaardresultaatsbeschrijvingen opgesteld. 

Minder fouten

Door deze standaardbeschrijvingen te gebruiken is er duidelijkheid voor opdrachtgevers en -nemers over de producten en diensten die ze moeten leveren. Het vermindert de kans op fouten en zorgt ervoor dat alle relevante informatie in het bestek wordt opgenomen. U kunt de RAW-catalogus inzien via de Online Kennismodule Contracteren.   

Standaard RAW Bepalingen

De Standaard RAW Bepalingen (de Standaard) is een uitgebreide set juridische, administratieve en technische bepalingen. Deze bepalingen zijn automatisch van toepassing op alle RAW-bestekken.

Breed bekend en geaccepteerd

Door de Standaard te gebruiken zijn veel algemene, administratieve en technische bepalingen onderdeel van het bestek. Deze bepalingen zijn breed bekend en geaccepteerd. Wij geven de Standaard uit in boekvorm en via de Online Kennismodule Contracteren

RAW-catalogus Bepalingen

Naast de standaard-bepalingen die op elke RAW-bestek van toepassing zijn, is er een RAW-catalogus Bepalingen. Deze catalogus bevat project- en vakgerichte bepalingen. De bestekschrijver kiest zelf welke bepalingen hij opneemt in het projectbestek; hij vult de ontbrekende informatie in of neemt bepalingen volledig over.

Handleiding

In de handleiding geven we een algemene toelichting op de RAW-systematiek én toelichtingen per vakgebied. De handleiding is vooral bedoeld om een juist gebruik van de RAW-systematiek te bevorderen. Hierin leest u waarom bepaalde keuzes in de RAW-systematiek zijn gemaakt en waarvoor een resultaatsbeschrijving bedoeld is. Het is vooral handig voor de bestekschrijver om hem te helpen de juiste keuzes te maken. U vindt de handleiding in de Online Kennismodule Contracteren.

RAW Software 

Als u een CROW ProContract-overeenkomst met ons heeft, mag u bestekken schrijven volgens de RAW-systematiek. Daarvoor heeft u speciale besteksoftware nodig. 

RAW besteksoftware

Wij ontwikkelen deze software niet zelf maar hebben licenties afgesloten met bedrijven die besteksoftware op de markt brengen. Dat zijn:

  • Bakker&Spees. Pakket: CIVIEL 
  • Ibis (voorheen KPD Automatisering). Pakket: GwwBundel 

Software Risicoregeling GWW

De ‘Risicoregeling GWW’ is een keurmerk dat wij afgeven voor software. Hiermee geven we aan dat het toepassen van de risicoregeling gebeurt in overeenstemming met de Standaard RAW Bepalingen. Eén organisatie biedt deze software aan:

RSU

De software van leveranciers moet bestanden kunnen genereren die voldoen aan het RAW Standaard-uitwisselingsformaat (RSU). Wij hebben een RSU-beschrijving beschikbaar. Hiermee zorgen leveranciers dat ze hun software voortdurend afstemmen op de RAW-systematiek.

Aanpassing besteksoftware op RAW 2015

De besteksoftware voor het opstellen van bestekken volgens de Standaard RAW Bepalingen 2015 is bij de onderstaande leveranciers aangepast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leveranciers.

Terug naar 'RAW'
Submenu openen

RAW voor de gww- en groensector

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven