CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

RAW advies

Tijdens de uitvoering van een bestek of overeenkomst kunnen interpretatieverschillen over de regelgeving optreden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij geven dan advies als beide partijen dat wensen.

Schriftelijk verzoek

Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten schriftelijk een verzoek indienen en dit beide ondertekenen. In het verzoek staat wat het interpretatieverschil inhoudt. Daarnaast overleggen zij relevante contractstukken.

Kaders van het advies

Vervolgens onderzoeken we of we daadwerkelijk advies zullen geven. Als we dat gaan doen, leggen we eerst de exacte kaders van de advisering schriftelijk vast. Hierin zijn staan onder andere bepalingen over het bindend karakter van het advies en de verslaglegging.
 We adviseren op basis van de Gedragscode Regelgeving, goedgekeurd door de Raad voor de Regelgeving op 4 juni 1998.

Kosten

Voor het advies brengen we kosten in rekening. We begroten en offreren deze vooraf op basis van de gestelde vraag en de verstrekte contractstukken. Voor meer informatie neemt u contact op met de Helpdesk.

Scroll naar boven