Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Contract opstellen met ProContractdata

De “motor” van CROW ProContract is de database. De eisen in de database kunt u toepassen voor RAW, hybride en geïntegreerde contracten.

CROW ontwikkelt een Data Platform waarop u niet alleen de CROW ProContractdata kunt vinden, maar waarop ook anderen hun datasets kunnen aanbieden en koppelen. Dat kunnen eisen zijn van een collectief of de eisen van een individuele organisatie. Zo vindt u bijvoorbeeld in de database nu al de provinciale eisen uit het Provinciaal Contracten Buffet en de eisen van de provincie Utrecht (als u hieraan bent toegewezen).

In de database vindt u de, namens de sector, door CROW gevalideerde eisen: de ProContractdata. Dat zijn specificaties die u nodig heeft voor het opstellen van traditionele, hybride en geïntegreerde contracten. Bij het maken van de specificaties is veel RAW kennis hergebruikt. Voor de drie gangbare contracttypen heeft u de beschikking over de volgende datasets: CROW Basisspecificaties, Facultatieve specificaties en Resultaatsbeschrijvingen (voor een tweetal pilothoofdstukken).

De CROW Basisspecificaties

In RAW bestekken zijn de op de UAV gebaseerde Standaard RAW Bepalingen automatisch van toepassing. Op hybride en geïntegreerde contracten is echter vaak de UAV-GC van toepassing. Voor deze contractvormen zijn de Standaard RAW Bepalingen niet geschikt, CROW heeft daarom de CROW Basisspecificaties ontwikkeld. Deze dataset met technische eisen is toepasbaar gemaakt voor zowel UAV als UAV-GC contracten. Hierdoor heeft u bij elk project de beschikking over een set basisspecificaties die aansluit bij de door u gekozen uniforme administratieve voorwaarden.

Tegelijkertijd hebben we aan elke eis een verificatiemethode toegekend. Zo kan digitaal worden nagegaan of in de uitvoering aan een eis wordt voldaan. Met behulp van software van derden kunnen namelijk de eisen worden getoetst en kunnen verificaties worden uitgevoerd.

U gebruikt de CROW Basisspecificaties in de volgende situaties:

 • bij traditionele UAV contracten
 • bij geïntegreerde contracten onder UAV-GC
 • bij hybride contracten. Kenmerkend voor deze contracten is dat de RAW-systematiek in combinatie met de UAV-GC wordt toegepast. Uitgangspunt bij hybride contracten is namelijk de verantwoordelijkheidsverdeling vanuit de UAV-GC.

Bij projecten waarbij u alleen de uitvoering aanbesteedt en uw eigen organisatie de andere taken uitvoert, kunt u er ook nog steeds voor kiezen de op de UAV gebaseerde Standaard RAW Bepalingen van toepassing te verklaren. Houdt u dan wel rekening mee dat deze inhoud niet geschikt is voor het digitaal doen van verificaties. Verificaties moet u handmatig uitvoeren met behulp van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

De Facultatieve specificaties

In de CROW Basisspecificaties zijn de eisen opgenomen die van toepassing zijn op alle werken. De facultatieve specificaties bevat de eisen die niet gelden voor elk werk, maar die afhankelijk zijn van de uit te voeren werkzaamheden in het project.

Als opdrachtgever kiest u zelf welke eisen u opneemt in een bestek of vraagspecificatie. Ook de facultatieve specificaties heeft CROW geschikt gemaakt voor UAV en UAV-GC contracten.

U kunt de facultatieve specificaties gebruiken voor elke contractvorm in de infra, openbare ruimte en groenvoorzieningen. Dat kan als u de eisen uit de facultatieve specificaties koppelt aan uw besteksoftware, specificatie-software en verificatie-software.

De Resultaatsbeschrijvingen

In een RAW-bestek worden op alle projectonderdelen tot in detail de resultaatsverplichtingen beschreven. Dat is goed toepasbaar voor projecten, waarbij de opdrachtgever vooraf exact weet wat het resultaat moet zijn en welk materiaal moet worden toegepast. In UAV-GC contracten echter wordt er zoveel mogelijk ruimte aan de opdrachtnemer gegeven om tot oplossingen te komen.

De opdrachtgever beschrijft duidelijk wat het gewenste eindresultaat is en wat hierbij de vraag aan de marktpartijen is. Hij doet dit door middel van functioneel specificeren. CROW is volop bezig de teksten in de resultaatsbeschrijvingen te herformuleren. We gaan er voor zorgen dat aantoonbaar en navolgbaar kan worden nagegaan of aan een resultaatsbeschrijving is voldaan. En we gaan er voor zorgen dat de resultaatsbeschrijvingen geschikt zijn voor zowel UAV- als UAV-GC-contracten.

Dat heeft duidelijk voordelen voor uw dagelijkse praktijk:

 • U kunt de resultaatsbeschrijvingen gebruiken om een vraagspecificatie te maken. We doen dat door er voor te zorgen dat aan een resultaatsbeschrijving één of meerdere eisen zijn gekoppeld  die zijn voorzien van een verificatiemethode.
 • In de toekomst kunt u, in de RAW nieuwe stijl, de resultaatsbeschrijvingen gaan gebruiken om een bestek op te stellen. Ook hier geldt dat aan elke eis een verificatiemethode  wordt toegekend, waardoor elke eis in het bestek toetsbaar is.
 • U kunt als opdrachtgever de kwaliteit van de uitvoering toetsen en accepteren. U kunt dus altijd  nagaan of aan een eis is voldaan. U gebruikt het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer om te  toetsen.
 • U kunt als opdrachtnemer de kwaliteit van de uitvoering toetsen met uw eigen kwaliteitssysteem
 • U kunt de eisen toepassen voor  zowel UAV en UAV-GC contracten
 • U kunt de eisen koppelen aan uw besteksoftware, specificatie-software en verificatie-software. De data zijn namelijk opgeslagen in een open platform, waarmee uw applicatie direct kan communiceren en waaruit uw applicatie direct de data kan ophalen indien u daarvoor een overeenkomst met CROW heeft afgesloten.

Extra datasets

In de ProContractdatabase vindt u niet alleen de door de sector gevalideerde CROW eisen. Wij faciliteren ook het  ontsluiten van niet CROW-data. Dat zijn geüniformeerde eisen en documenten van een collectief of van individuele organisaties. Met deze aanpak creëert CROW één omgeving voor het opslaan, beheren, onderhouden en ontsluiten van alle relevante data.

Collectieve data

In de markt zijn verschillende initiatieven om gezamenlijk eisen te ontsluiten. Een goed voorbeeld is het Provinciaal Contractenbuffet (PCB). Enkele jaren geleden hebben de provincies het initiatief tot het PCB genomen vanuit de behoefte meer uniformiteit te krijgen in zowel de structuur als de inhoud van hun contract- en aanbestedingsdocumenten. Met name bij UAV-GC contracten bestonden er zowel tussen de provincies onderling, als binnen de individuele provincies grote verschillen. Met als gevolg dat er door de provincies steeds opnieuw moest worden gewerkt met verschillende documenten en datasets.

De provincies hebben het PCB aan CROW overgedragen en in beheer gegeven. CROW zal het PCB verder verbeteren en uitbreiden. De inhoud van het PCB is beschikbaar voor alle opdrachtgevende partijen. Daarmee komt meer kennis beschikbaar voor contracten en aanbesteden van infraprojecten. Contract- en aanbestedingsdocumenten die in eerste instantie zijn opgesteld door en voor provincies kunnen nu ook door andere opdrachtgevers worden gebruikt.

Het PCB biedt u de volgende voordelen:

 • U kunt geüniformeerde, provinciale documenten en eisen nu toepassen in provinciale UAV-GC- contracten;
 • Zowel de provincies als opdrachtnemers (adviseurs en aannemers) maken gebruik van één provinciaal model, te benaderen in één werkomgeving;
 • Bent u opdrachtnemer, dan kunt u, als u bedrijfsprocessen op deze ‘standaard’ inricht, effectiever en efficiënter werken;
 • Bent u opdrachtgever, maar niet van een provincie, dan kunt ook u nu via de CROW ProContractwebsite gebruik maken van de contract- en aanbestedingsdocumenten van het PCB.

Individuele data

Ook individuele organisaties streven steeds meer naar uniformiteit bij het opstellen van UAV-GC- contracten. Zij kunnen kiezen voor het opslaan, beheren, onderhouden en ontsluiten van de eigen data in en via de CROW ProContractdatabase.

Een partij die daarvoor heeft gekozen is de Provincie Utrecht. Alle eisen van Utrecht zijn nu op één plek te vinden: de CROW ProContractdatabase. De eisen zijn toegewezen aan objecten, zodat ze kunnen worden gebruikt bij zowel het opstellen van een vraagspecificatie als een verificatie. En ingenieursbureaus kunnen de eisen nu in hun eigen software toepassen, mits zij zijn toegewezen aan het project.

Door uw individuele data op te laten nemen in de CROW ProContract database:

 • Bent u er zeker van dat data uniform worden opgeslagen en aansluiten bij de CROW gevalideerde  data en collectieve data
 • Heeft u, als opdrachtgever of -nemer alle voor uw project relevante data in één omgeving direct  bij de hand 

Hoe krijgt u toegang tot de CROW ProContractdatabase

Voor toegang tot de database heeft u een (gratis) abonnement op CROW ProContract nodig én een CROW ProContract-overeenkomst. Alleen met deze overeenkomst krijgt u toegang tot alle datasets in de database. De overeenkomst geeft u het recht om de data te gebruiken bij het opstellen van RAW-bestekken èn bij het opstellen van hybride en geïntegreerde contracten.

Terug naar 'CROW ProContract'
Submenu openen

Contract opstellen met ProContractdata

Scroll naar boven