Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW ProContract-overeenkomst

Met ingang van 5 oktober 2015 is de RAW-overeenkomst vervangen door de CROW ProContract overeenkomst. Alleen met deze overeenkomst krijgt u toegang tot alle datasets in de database.

Hoe sluit u een CROW ProContract-overeenkomst af?

Print de CROW ProContract-overeenkomst (pdf), vul deze in en stuur deze, ondertekend, in tweevoud naar ons op. U ontvangt daarna een door CROW ondertekende versie retour. Een CROW Procontract-overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één jaar.

Waar heeft u recht op?

 • Schrijven van bestekken met RAW-data via speciale software (beschikbaar via derden)
 • Het gebruik van data uit de database bij het opstellen van hybride en geïntegreerde contracten en het maken vraagspecificaties
 • Op de markt brengen van RAW-bestekken, contracten en vraagspecificaties

Wat krijgt u van ons?

 • Toegang tot de data die zijn opgenomen in de CROW ProContractdatabase. De data kunt u toepassen in RAW, hybride en geïntegreerde contracten.
 • Ondersteuning door de CROW helpdesk
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst in totaal tweemaal een halve dag instructie
 • De mogelijkheid om het eerste opgestelde bestek, contract of vraagspecificatie (nog in de voorbereidingsfase) te laten beoordelen door CROW. Wanneer er verdere ondersteuning nodig is kunt u gebruik maken van onze betaalde diensten (CROW Kenniscoach, bestekscontrole, cursussen en opleidingen)
 • De Standaard RAW Bepalingen 201520 (1 exemplaar, in boekvorm)
 • E-mailmeldingen van tervisieleggingen per onderwerp:
 • Voorlopige teksten
 • Definitieve teksten

Online Kennismodule Contracteren

Als u een overeenkomst afsluit voor CROW ProContract, dan dient u ook een licentie af te sluiten voor de Online Kennismodule Contracteren, met daarin opgenomen:
 • De Complete RAW-systematiek 2020. Dit onderdeel van de kennismodule biedt alle kennis die u nodig heeft voor het opstellen én uitvoeren van bestekken:
 • Standaard RAW Bepalingen (2020)
 • Standaard RAW Bepalingen 2015, 2010 en 2008 (tab ‘Historie’)
 • RAW-Catalogus met resultaatsbeschrijvingen
 • RAW-Catalogus met bepalingen
 • Handleiding RAW-systematiek
 • Algemeen Besteksbestand RAW (ABB)
 • UAV 2012
 • De CROW Basisspecificaties, waar u naar kunt verwijzen in traditionele, hybride en geïntegreerde contracten

Als u bent toegewezen aan een project via de CROW ProContractwebsite en beschikt over de juiste autorisatie, dan kunt u in dit deel van de kennismodule ook gebruik maken van:

 • Specificaties Collectief / Deelcollectief, zoals Provincies - Provinciale specificaties
 • Specificaties Individuele organisaties, zoals Provincie Utrecht - Specificaties Utrecht

Eenmalige overeenkomst

Het kan voorkomen dat het RAW-bestek of contract of de vraagspecificatie door de opdrachtgever wordt overgedragen naar een andere organisatie. Heeft die organisatie geen overeenkomst met CROW, dan is een eenmalige CROW ProContract-overeenkomst (voorbeeld) beschikbaar.

Zodra het RAW-bestek of contract of de vraagspecificatie over wordt gedragen aan een niet-overeenkomsthouder, ontvangt deze partij van CROW de officiële eenmalige overeenkomst per e-mail. Na ondertekening hiervan is de niet-overeenkomsthouder de verantwoordelijke partij geworden.

Afdracht voor gebruik van data

Voor het toepassen en gebruiken van de data uit de CROW ProContractdatabase in een RAW, hybride en geïntegreerd contract betaalt u een vergoeding in de vorm van een afdracht.

Zodra opdracht wordt gegeven voor het uitvoeren van een project (het in een RAW-bestek of contract of vraagspecificatie omschreven werk) is de opdrachtgever verplicht een bijdrage te betalen voor het beheer en onderhoud van de systematiek en de data.

De overeenkomsthouder betaalt een bedrag van 0,15% over de opdrachtsom van elk opgedragen RAW-bestek, contract of vraagspecificatie. De opdrachtgever kan de verplichting tot betaling ook verleggen naar de aannemer. De partij die de afdracht moet betalen ontvangt een factuur van CROW. Zodra de betaling is ontvangen, ontvangt de betalende partij een betalingsbewijs.

Advies

U kunt advies bij CROW inwinnen bij interpretatieverschillen bij de drie genoemde contractvormen: RAW, hybride en geïntegreerde contracten.

Terug naar 'CROW ProContract'
Submenu openen

CROW ProContract-overeenkomst

Scroll naar boven